top of page
Search

Zorgonderneming van de week: Zonnewende uit Aartselaar

Updated: Jan 10, 2023




U bent?

Mijn naam is Tirza Geerts, ik ben directeur van het woonzorgcentrum Zonnewende uit Aartselaar. Wij maken deel uit van de Korian woonzorggroep.


Hoe lang bent u al directeur?

Ik ben directeur van woonzorgcentrum Zonnewende sinds december 2020, voordien was ik directeur sinds januari 2015 bij een concullega.



Waarom werkt u in de ouderenzorg?

De beslissing om in de ouderenzorg te werken, heb ik genomen na een impasse in mijn vorige carrière. Ik had het gevoel dat ik in een visuele cirkel terecht was gekomen met weinig inspiratie en een te oppervlakkige omgeving ervaarde. Na een loopbaanbegeleidingstraject is ouderenzorg als sector naar boven gekomen alsook de functie van directie. Zowel de zorgsector als de functie met verantwoordelijkheden sloten goed aan bij mijn vorig beroep, maar waren inhoudelijk interessanter. Het gevoel om meer te kunnen betekenen, met mijn opgedane kennis en ervaring, maakte dat ik de sprong heb gewaagd om mijn professionele leven een andere wending te geven.

Hoe lang werkt u al in/voor uw woonzorgvoorziening?

Sinds december 2020 werk ik bij Korian in Zonnewende. Ik ben sinds januari 2015 werkzaam in de functie van directeur.


Omschrijf uw woonzorgvoorziening?

Zonnewende is een groot woonzorgcentrum met 176 woongelegenheden en 23 assistentiewoningen, gelegen aan de Boomsesteenweg in Aartselaar. De drukke A12 brengt vaak leven in de brouwerij, iets wat onze bewoners erg appreciëren; er is altijd wel wat te zien en het maakt onze dagen levendig. Het woonzorgcentrum was vroeger een hotel, hiervan zijn nog steeds bepaalde elementen van terug te vinden. De samenwerking met de gemeente Aartselaar en de lokale bevolking is heel goed. Onze bewoners komen niet alleen uit Aartselaar, maar ook vanuit groot Rupel en aangrenzende gemeenten. We ontvangen regelmatig bewoners vanuit Boom, Wilrijk en Schelle.


Doordat Zonnewende een grote oppervlakte heeft, kunnen onze bewoners een mooie wandelafstand afleggen op het terrein. Dit wordt vaak vernoemd als een van onze voordelen; zijnde voldoende bewegingsvrijheid hebben. Wij proberen om onze werking zo persoonsgericht mogelijk te maken. Onze animatiewerking bestaat uit een combinatie van individuele activiteiten op maat van de bewoner, maar ook activiteiten in kleine en middelgrote groepen. Er wordt om de twee maanden een evaluatie-moment georganiseerd door het woon- en leef team om deze activiteiten te bespreken. Zijn er suggesties, dan wordt er bekeken of dit gerealiseerd kan worden. De bewoners hebben dus zeker inspraak in de activiteiten en dagbestedingen.


Hoe maakt uw woonzorgvoorziening het positieve verschil qua zorg / ondersteuning naar de bewoners toe? Op welke verwezenlijking binnen uw woonzorgvoorziening bent u het meest trots?

We hebben het afgelopen jaar veel kunnen veranderen in Zonnewende. De grote veranderingen hebben vooral te maken met het starten van het ISO-certificatie traject binnen deze site (wij zijn ondertussen ook gecertificeerd!). Maar ook de totale re-branding vanuit Korian, heeft veel veranderd qua look & feel. Dit hele traject was voor mij een geschenk, waar ik als directie mee op de boot kon stappen. Ik ben dankbaar dat ik dit project mee heb kunnen volgen en sturen tot het uiteindelijke behaalde resultaat. Zonnewende is huiselijk, ondanks zijn grootte is de sfeer er gemoedelijk en residenten voelen zich er thuis.


Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u blij?

Op vlak van maaltijdbeleving zijn er het afgelopen jaar grote stappen gezet. Onze keukenwerking is gewijzigd, met als resultaat dat de warme maaltijden beter worden gesmaakt. Door de infrastructuur is het niet mogelijk dat de bewoners het ontbijt en het avond eten in een gezamenlijke setting kunnen nuttigen. Doordat dit op de kamer dient te gebeuren, hebben we gekozen om met buffetkarren te werken en in de kamers langs te gaan. Deze volledige verandering heeft wel wat voeten in aarde gehad, maar al bij al is de omwenteling goed verlopen. Ons einddoel is en blijft: tevreden bewoners. Daar kan ik echt trots op zijn en van genieten.

Gezellig samenzijn op de lentemarkt naar aanleiding van de 'Positive Care Days'.

Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u kwaad of triest?

Hetgeen wat mij het meest triest maakt is dat we door de huidige krapte op de arbeidsmarkt een tekort aan zorgpersoneel hebben. Wij proberen de meest kwaliteitsvolle zorg te verlenen, maar soms zijn we beperkt in ons kunnen. We zouden veel meer kunnen realiseren met de bewoners, wanneer de personeelsequipe voltallig zou zijn. Om steeds opnieuw aan onze medewerkers te moeten vragen of ze willen komen inspringen, is niet evident. We spreken interimkantoren en recruiters aan, maar ook deze vijver is stilaan aan het leeg geraken. Dat baart me oprecht veel zorgen. We willen wel, maar we kunnen niet. Ook de huidige equipe is vermoeid en valt stilaan uit door ziekte. Dit is begrijpelijk, maar toch ook moeilijk.


Welk idee zou u willen lanceren ter verbetering van de ouderenzorg?

Persoonlijk ben ik fan van het Tubbe model*. Zo lang mogelijk de autonomie en zeggenschap behouden. Bewoners betrekken bij het dagelijks beleid van de site. Kleine stappen zijn hier in Zonnewende al gezet, maar de weg is nog lang.


Noem één regel/richtlijn die u graag zou willen afschaffen?

Hoewel ik achter een ordelijk en gedisciplineerd medicatiebeleid sta, zijn enkele richtlijnen zo strikt dat het de autonomie en zeggenschap van het individu beperkt. Bijvoorbeeld bij het innemen en het controleren van medicatie. De grens met betutteling wordt dan soms overschreden. Dat geldt trouwens voor heel wat richtlijnen, waarvan de strikte toepassing ervan niet altijd de wens is van de bewoner. Wanneer afwijkingen van richtlijnen worden aangevraagd, kom je snel terecht in bureaucratische toestanden en verdwijnt het gezond verstand naar de achtergrond. Ik vind het belangrijk dat onze bewoners zo lang en goed mogelijk hun autonomie en zeggenschap behouden.

Wat zou u graag extra willen doen voor uw medewerkers?

Ik zou willen dat ik een glazen bol had, waarbij ik mijn medewerkers kon vertellen wanneer deze situatie, waarin wij zich nu bevinden, eindelijk voorbij zal zijn. Van zodra dit momentum is aangebroken, zou ik dit willen vieren met alle medewerkers. Zij hebben zich keer op keer ingezet en ik ben erg trots op hen.



*Het basisprincipe van het Tubbe model: bewoners van woonzorgcentra hebben (mede) zeggenschap over hun dagelijkse leven en de plek waar ze wonen. Ook medewerkers hebben veel inspraak. Directies geven coachend leiding. Noem de aanpak co-constructie. Zo ontstaat er een dynamiek van relatiegerichte zorg: bewoners scheppen een band met medewerkers, met medebewoners, met hun leefplek en ook met de familie en de buurt.




Wij danken de zorgondernemer voor dit interview. Wij vinden het interessant om verhalen en getuigenissen van Vlozo-leden te delen met onze community.

De antwoorden en standpunten van de geïnterviewde zijn persoonlijk. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit interview, kan u via info@vlozo.be contact opnemen.

231 views0 comments

コメント


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page