Lid worden?

Voordelen

 

Wij vragen u wat wij voor u kunnen doen.

Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk is een van de weinige werkgeversorganisaties die haar leden rechtstreeks betrekt in het bepalen van haar standpunten.
 

Een andere grote troef is dat VLOZO sterk hecht aan praktijkgericht denken en adviseren. U wordt snel en accuraat op de hoogte gehouden van nieuwe wetgeving, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.


Via ons netwerk kan u bovendien makkelijk contact leggen met andere ondernemers in de ouderenzorg, een voordeliger aankoopbeleid op poten zetten en bestaat de mogelijkheid opleidingen te volgen en dit voor u of uw medewerkers.


Sinds 1 januari 2015 werkt VLOZO ook structureel samen met Voka voor een versterkte belangenbehartiging van alle onafhankelijke ondernemers in de ouderenzorg. Dit resulteert in één geïntegreerd lidmaatschap voor beide organisaties.

Lidgeld

Om lid te worden van VLOZO-Voka, betaalt u een jaarlijks gezamenlijk lidgeld. U bent hiermee dan automatisch lid van zowel VLOZO als Voka en geniet van alle voordelen van beide organisaties.


Het VLOZO-gedeelte van het lidgeld wordt berekend op basis van het aantal woongelegenheden (wgl) dat u in uw zorgvoorziening ter beschikking stelt.

Bijdragen VLOZO per type woongelegenheid*:

 • ROB: € 22 per wgl

 • RVT: € 25 per wgl

 • Kortverblijf: € 22 per wgl

 • Assistentiewoning/Serviceflat: € 14 per wgl


 

Lidmaatschap opzeggen

Lidmaatschap geldt in principe steeds voor één kalenderjaar met automatische verlenging tenzij schriftelijke opzegging ten minste 3 maanden voor einde van het kalenderjaar (lidmaatschap loopt dan nog tot einde van het kalenderjaar)

 

Indien je je opzeg geeft in de loop van het jaar gelden de volgende voorwaarden:

 • Indien het lidgeld reeds betaald is:

  • Opzeggingsperiode van 1 maand na schriftelijke opzegging.

  • Er is geen geen terugbetaling van het lidgeld.

 • Indien het lidgeld nog niet betaald is:

  • Facturatie van de voorbije maanden + de maand van opzeg.

Zit je nog met vragen?

Klik dan hier om ons te contacteren

* Het lidgeld bedraagt minimum € 500 en maximum € 2.600 en wordt pro-rata aangerekend vanaf de 1ste van het eerstvolgend kwartaal, volgend op de aanvaarding van het

lidmaatschap (vanaf 1/4, 1/7 of 1/10), zonder minimum. Indien u pas lid wordt na 1/10, krijgt uw lidmaatschap tot op het einde van het lopende kalenderjaar gratis.