Lid worden?

Voordelen

 

Wij vragen u wat wij voor u kunnen doen.

Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk is een van de weinige werkgeversorganisaties die haar leden rechtstreeks betrekt in het bepalen van haar standpunten.
 

Een andere grote troef is dat VLOZO sterk hecht aan praktijkgericht denken en adviseren. U wordt snel en accuraat op de hoogte gehouden van nieuwe wetgeving, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.


Via ons netwerk kan u bovendien makkelijk contact leggen met andere ondernemers in de ouderenzorg, een voordeliger aankoopbeleid op poten zetten en bestaat de mogelijkheid opleidingen te volgen en dit voor u of uw medewerkers.


Sinds 1 januari 2015 werkt VLOZO ook structureel samen met Voka voor een versterkte belangenbehartiging van alle onafhankelijke ondernemers in de ouderenzorg. Dit resulteert in één geïntegreerd lidmaatschap voor beide organisaties.

Lidgeld

Om lid te worden van VLOZO-Voka, betaalt u een jaarlijks gezamenlijk lidgeld. U bent hiermee dan automatisch lid van zowel VLOZO als Voka en geniet van alle voordelen van beide organisaties.


Het VLOZO-gedeelte van het lidgeld wordt berekend op basis van het aantal woongelegenheden (wgl) dat u in uw zorgvoorziening ter beschikking stelt.

Bijdragen VLOZO per type woongelegenheid*:

  • 19,5 euro per erkende woongelegenheid (ongeacht of het ROB, RVT of een kamer voor kortverblijf is)

  • 12 euro per assistentiewoning


 

Zit je nog met vragen?

 Klik hier om ons te contacteren

* Het lidgeld bedraagt minimum € 500 en maximum € 2.600 en wordt pro-rata aangerekend vanaf de 1ste van het eerstvolgend kwartaal, volgend op de aanvaarding van het

lidmaatschap (vanaf 1/4, 1/7 of 1/10), zonder minimum. Indien u pas lid wordt na 1/10, krijgt uw lidmaatschap tot op het einde van het lopende kalenderjaar gratis.