top of page

Publicaties

Vlozo's Ethisch Charter
 

Vlozo en haar leden willen verdergaan dan wettelijk voorzien is.  De sectorfederatie ontwikkelde in een participatief traject een ethisch charter rond 6 waarden. Deze kernwaarden veruitwendigen onze visie op maatschappelijk verantwoordelijkheid in onze sector.  

 

Onze leden vullen dat maatschappelijk verantwoord ondernemerschap elk met hun accenten in, maar de kernwaarden delen we: allemaal zetten we in op innovatie, maatwerk en respectvolle samenwerking als basis voor een warme, kwaliteitsvolle, betaalbare en duurzame ouderenzorg. De zes kernwaarden zijn:


​​

Ethsch Charter 1.png
Ethsch Charter 2.png

De initiële versie van deze ethische code kwam tot stand begin 2024, op basis van een participatief proces, geïnitieerd vanuit de Raad van Bestuur. Ze werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 maart 2024, en bekrachtigd op de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2024. Deze ethische code wordt jaarlijks tegen het licht gehouden, en aangepast aan de veranderende omstandigheden indien nodig.

 

Meer weten? Lees er alles over in de 2de editie van het Vlozo Vitaal magazine.

Vitaal magazine downloaden

Bedankt! We sturen je binnenkort de PDF

Vitaal2.jpg
bottom of page