top of page

Wat doen we?

Wij zijn er voor en met ondernemers in de zorgsector

 

Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk verdedigt de belangen van ondernemers in de ouderenzorg. Oorspronkelijke gebeurde dit onder de naam van “Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg (FOS)”.

 

Met haar 266 leden heeft de federatie een marktaandeel van 30% van de totaal erkende capaciteit binnen de woonzorgcentra en vertegenwoordigt zij 5.300 assistentie woningen. Naast directieleden van woonzorgcentra vertegenwoordigt de federatie ook beheerders van lokale en regionale dienstencentra, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf en /groepen van assistentiewoningen, ongeacht hun rechtsvorm.

Voor meer ondernemerschap in de ouderenzorg

 

Als federatie zijn we ervan overtuigd dat we, gezien de Vlaamse vergrijzing, steeds meer als ondernemer moeten leren denken. We pleiten voor meer ondernemerschap om onze zorg ook in de toekomst kwalitatief hoogstaand, toegankelijk én betaalbaar te houden.

 

Daarnaast willen we er, samen met u voor zorgen dat u meer tijd heeft om u te focussen op uw job als beheerder. Dat betekent: administratieve vereenvoudiging, doordachte en transparante regelgeving en het wegwerken van de knelpunten die uw job vandaag complex maken.

 

We houden u ook op de hoogte van sectornieuws en relevante events, opleidingen of webinars via onze wekelijkse nieuwsbrief en het dagelijks persoverzicht.

Prioritair werken we aan:

  • de implementatie van de zesde staatshervorming in Vlaanderen

  • een oplossing voor het blokkeren van nieuwe voorafgaande vergunningen

  • de creatie en financiering van voldoende capaciteit voor zware zorg

  • het streven naar gelijke spelregels voor alle aanbieders van woonzorg

  • het verbeteren van het meten van de kwaliteitsindicatoren

  • een verdere hervorming van het personeelsbeleid (KB 78, erkenning gezondheidsberoepen, werkbare CAO's, ...)

  • Mee nadenken over creatieve oplossingen om het tekort aan verpleegkundigen te helpen overbruggen

  • het implementeren van financiële incentives (premies nachtvergoedingen, ploegenpremies, afschaffing onroerende voorheffing), investeringsmiddelen vrijmaken voor het implementeren van zorginnovaties en -technologieën

  • het verbeteren en vereenvoudigen van o.a. toegankelijkheids-, brandveiligheid- en energieprestatiewetgeving

bottom of page