Wat doen we?

Wij zijn er voor en met ondernemers in de zorgsector

 

Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk verdedigt de belangen van ondernemers in de ouderenzorg. Oorspronkelijke gebeurde dit onder de naam van “Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg (FOS)”.

 

Met haar 204 leden vertegenwoordigt de federatie 25% van de woonzorgcentra. Naast directeurs van woonzorgcentra vertegenwoordigt de federatie ook beheerders van lokale en regionale dienstencentra, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf en serviceflats/groepen van assistentiewoningen, ongeacht hun rechtsvorm.

Voor meer ondernemerschap in de ouderenzorg

 

Als federatie zijn we ervan overtuigd dat we, gezien de Vlaamse vergrijzing, steeds meer als ondernemer moeten leren denken. We pleiten voor meer ondernemerschap om onze zorg ook in de toekomst kwalitatief hoogstaand, toegankelijk én betaalbaar te houden.

 

Daarnaast willen we er, samen met u, voor zorgen dat u meer tijd heeft om u te focussen op uw job als beheerder. Dat betekent: administratieve vereenvoudiging, doordachte en transparante regelgeving en het wegwerken van de knelpunten die uw job vandaag complex maken.

Prioritair werken we aan:

  • de implementatie van de zesde staatshervorming in Vlaanderen

  • een oplossing voor het blokkeren van nieuwe voorafgaande vergunningen

  • de creatie en financiering van voldoende capaciteit voor zware zorg

  • het streven naar gelijke spelregels voor alle aanbieders van woonzorg

  • het verbeteren van het meten van de kwaliteitsindicatoren

  • een verdere hervorming van het personeelsbeleid (KB 78, erkenning gezondheidsberoepen, werkbare CAO's, ...)

  • het wegwerken van het tekort aan verpleegkundigen

  • het implementeren van financiële incentives (premies nachtvergoedingen, ploegenpremies, afschaffing onroerende voorheffing)

  • het verbeteren en vereenvoudigen van o.a. toegankelijkheids-, brandveiligheid- en energieprestatiewetgeving