top of page
Search

Start BelRAI LTCF


Vandaag, 1 juni 2023, starten de 825 Vlaamse woonzorgcentra met het nieuwe BelRAI Long Term Care Facility (LTCF) instrument om de zorgnoden van bewoners beter in kaart te brengen. De opstart is het resultaat van een jarenlang voorbereidingsproces getrokken door de Vlaamse overheid in samenwerking met de zorgkoepels waaronder Vlozo.

Foto door John Schnobrich (bron: Unsplash)

Voor Vlozo is de start van het BelRAI LTCF verhaal in de Vlaamse woonzorgcentra een logische evolutie en een noodzakelijke stap. Van door voorzieningen aangeboden zorg naar zorg die op maat is van de noden en wensen van de bewoners.


BelRAI LTCF is een belangrijke hefboom voor een Vlaamse residentiële ouderenzorg die de oudere centraal stelt, die data-driven is en die zorgkwaliteit borgt. We gaan een beter zicht krijgen op de exacte zorgnoden van de ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven.Wat is BelRAI LTCF?
 • Vervangt vanaf 01/06/2023 de Katz-evaluatieschaal in de Vlaamse woonzorgcentra.

 • Internationaal gevalideerd inschalingsinstrument.

 • Brengt het functioneren en de zorgnood van bewoner in beeld op gestandaardiseerde wijze: een uitwisseling van zorggegevens tussen verschillende BelRAI instrumenten (BelRAI Screener, BelRAI sociaal supplement, BelRAI Home Care en de nog komende BelRAI Palliative Care, BelRAI Mental Health en BelRAI Community Mental Health) is mogelijk.

 • Wordt ook een verplicht onderdeel van de erkenning, en dus op termijn ook financiering, van een Vlaams woonzorgcentrum.


Wat is het doel van het totale BelRAI-project? (o.a. BelRAI LTCF) op Vlaams niveau
 • De opmaak van een kwaliteitsvolle zorgplanning, zorgcoördinatie en kwaliteitsmonitoring in samenspraak met de persoon met een zorgnood over verschillende zorgsettings heen;

 • De (automatische) toekenning van rechten aan zorggebruikers in het kader van de Vlaamse sociale bescherming;

 • De ontwikkeling van een persoonsvolgend financieringsmodel binnen de Vlaamse sociale bescherming: toekomstige financiering van de zorg (o.a. ouderenzorg)

 • Kwaliteitsmanagement, -meting en -evaluatie van de zorg op micro,- meso- en macroniveau;

 • Een gegevensbron voor (andere) wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden en beleidsdomeinen: data driven zorg


Waarom dit zorgplanningsinstrument?
 • Om de zorgcontinuïteit en -kwaliteit te optimaliseren via een inschalingsinstrument dat uitwisseling van zorggegevens over sectoren heen mogelijk maakt. Bijvoorbeeld: een nieuwe bewoner van een woonzorgcentrum die voor de verhuis naar dat woonzorgcentrum gebruik maakte van thuiszorg zal via BelRAI LTCF ingeschaald worden maar deze inschaling zal niet van nul moeten beginnen. Essentiële informatie zal via BelRAI Home Care onmiddellijk beschikbaar zijn.

 • Meerwaarde voor de bewoners, het verzorgend personeel en de uitbaters van voorzieningen.

- Voor bewoner : een betere zorgkwaliteit, eventuele toekomstige noden tijdig in kaart brengen en zoveel mogelijk vermijden (preventie), vermijden van administratieve overlast (verschillende inschalingsmethoden worden vervangen door één inschalingsmethode, de BelRAI methode)

- Voor het verzorgend personeel : een tijdswinst omwille van de gemeenschappelijke BelRAI-taal over de zorgvoorzieningen / zorgsectoren heen en de beschikbaarheid van die informatie, en een beter woonzorgleefplan

- Voor de uitbaters van voorzieningen : een betere zorgkwaliteit kunnen leveren, meer preventief werken, meer ‘data driven’ werken


Hoe werkt het?
 • Via een gratis Vlaams web-platform of via BelRAI LTCF software (verschillende leveranciers) die kan aangekocht worden door voorzieningen.

 • Actief zorgpersoneel in de Vlaamse woonzorgcentrum werd door erkende opleidingsinstanties opgeleid tot BelRAI trainers / indicatiestellers. Het is de bedoeling dat zij hun collega’s op de vloer opleiden om met BelRAI LTCF te werken, om bewoners in te schalen via BelRAI LTCF.

 • BelRAI LTCF zal tussen nu en juni 2025 geleidelijk aan uitgerold worden. Vanaf 2025 is het de bedoeling dat alle inschalingen in een woonzorgcentrum gebeuren via BelRAI LTCF.

 • Nieuwe bewoners moeten binnen de 8 weken ingeschaald zijn via BelRAI LTCF.


Wij wensen alle Vlaamse woonzorgcentra heel veel succes met de uitrol en implementatie van dit nieuwe instrument. Meer informatie over BelRAI LTCF, inclusief enkele praktische webinars, is te vinden via deze link.

80 views0 comments

Комментарии


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page