top of page
Search

Kiezen voor een gezondheidsberoep is kiezen voor een job met verplichtingen

Updated: Jan 5, 2023

De regering heeft een akkoord bereikt over de verplichte vaccinatie van personeel in de zorgsector. Zorgverleners die tussen 1 januari en 30 maart nog niet gevaccineerd zijn, en niet bereid zijn zich om de 72u te laten testen, zullen tijdelijk geschorst worden en bijgevolg technisch werkloos worden. Dit kan met behoud van het recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Vanaf 1 april kunnen de werknemers die een vaccin blijven weigeren ontslagen worden en dit onder het klassieke werkloosheidsstelsel, met behoud van anciënniteit en rechten.

Foto van Sam Moqadam (bron: Unsplash)

"Het ontslaan van niet gevaccineerde personeelsleden hebben wij nooit als oplossing naar voren geschoven omdat er al een groot personeelstekort is in de zorgsector maar de geest van de wet zet de zorgprofessionals ook aan het denken. Kiezen voor een beroep in de zorg is kiezen voor een job die komt met verplichtingen en als u als zorgverlener niet met die verplichting kan leven, dan is de zorgsector misschien toch uw roeping niet.”


Wat weten we al?

  • De tekst regelt de verplichte vaccinatie van de gezondheidszorgbeoefenaars die in België actief zijn.

  • Het toepassingsgebied is ruim: artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesisten, vroedvrouwen en paramedische beroepen zoals ambulanciers, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, podologen en andere.

  • Deze beroepsgroepen beschikken over een visum. Een visum is een attest dat aantoont dat zij het beroep (of een deel van het beroep) mogen uitoefenen. Het is een ‘licence to practice’ dat men nodig heeft om te mogen werken. De FOD Volksgezondheid reikt deze attesten uit.

  • Op de website van de FOD Volksgezondheid kunnen de lijsten worden teruggevonden van de personen die het gezondheidsberoep mogen uitoefenen.

  • De zorgprofessionals krijgen tot 30 maart 2022 de tijd om zich te laten vaccineren.

  • De niet-gevaccineerde zorgverleners moeten zich, tussen 1 januari 2022 en 30 maart 2022, om de 72 uren laten testen.

  • Vanaf 1 april 2022 is het beschikken over een vaccinatie of een herhalingsdosis een voorwaarde voor het behouden of verkrijgen van een visum. Wie niet in orde is met zijn vaccinatie zal zijn/haar visum geschorst zien en kan dus zijn/haar gezondheidsberoep niet meer uitoefenen. Het recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering blijft behouden. Deze zorgverleners vallen dus niet zonder inkomen.


“Het ontslaan van personeelsleden omdat ze zich niet laten vaccineren hebben wij nooit als oplossing naar voren geschoven omdat er al een groot personeelstekort is in de zorgsector. Maar de geest van de wet zet de zorgprofessionals ook aan het denken. Kiezen voor een gezondheidsberoep is kiezen voor een job die komt met verplichtingen. Als u als gezondheidsprofessional niet met die verplichting kan leven, dan is de zorgsector misschien toch uw roeping niet.” reageert Johan Staes in Het Laatste Nieuws

(Publicatie in Het Laatste Nieuws, door Fien Tondeleir & Astrid Roelandt, op 16/11/2021)

50 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page