top of page
Search

Zorgonderneming van de week: Huyze Honighsdries uit Averbode

Updated: Jan 10, 2023
U bent?

Mijn naam is Nadine Maes, ik ben lid van onze tweehoofdige directie samen met mijn man Wim Depuydt. Wij zijn een familiaal beheerd woonzorgcentrum.

Hoe lang zijn jullie al directeur?

Sinds december 2008
Hoe voelt u zich vandaag en waarom?

We zijn heel blij dat we beroepsmatig door de oprichting van dit woonzorgcentrum een significante bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke problemen in de ouderenzorg.


Waarom werkt u in de ouderenzorg?

We wilden beide een zelfstandig beroep dat maatschappelijk zinvol was. De zorgsector was een evidente keuze.


Hoe lang werkt u al in/voor uw woonzorgvoorziening?

Sinds december 2008. Dat is de maand dat we het woonzorgcentrum hebben opgericht en vanaf die datum werd het woonzorgcentrum ook echt operationeel.


Omschrijf uw woonzorgvoorziening?

Het is een instelling die zeer huiselijk en familiaal is. Dat uit zich in de zeer warme en zorgzame relatie met elk van de 132 bewoners enerzijds en anderzijds in de participatieve nauwe relatie tussen directie en medewerkers. Er is geen hiërarchische drempel naar de directie toe waardoor het een collegiale ploeg is die dicht staat bij de bewoners en de families. Er is ook een stabiele sfeer in het huis met dezelfde directie die reeds meer dan 13 jaar aan het roer staat. Dit resulteert in een zeer gering verloop van personeel en een goede continue instroom van bewoners.

We leggen een grote nadruk op de kwaliteit van de zorg. Door een doorgedreven gebruik te maken van gebruiksvriendelijke software kan het zorgpersoneel maximale aandacht geven aan de zorg zelf zonder overbodige tijd te moeten spenderen aan de administratieve taken.

Is uw woonzorgvoorziening een afgesloten eiland of een wezenlijk onderdeel van de buurt?

Het woonzorgcentrum is naast de abdij een wezenlijk onderdeel geworden van de landelijke gemeente Averbode. Er is een nauw contact met verenigingen zoals Samana, Weight Watchers, Line Dancegroup, Okra, knutselverenigingen en met de lagere school die dikwijls over de vloer komt in tijden zonder corona natuurlijk.

Wat is het favoriete gerecht van de bewoners? Vispannetje met aardappelpuree.


Wat is de favoriete activiteit / animatie van de bewoners?

Kienen en smulnamiddag met en optreden.


Hoe maakt uw woonzorgvoorziening het positieve verschil qua zorg / ondersteuning naar de bewoners toe?

We leggen een grote nadruk op de kwaliteit van de zorg. Door een doorgedreven gebruik te maken van gebruiksvriendelijke software kan het zorgpersoneel maximale aandacht geven aan de zorg zelf zonder overbodige tijd te moeten spenderen aan de administratieve taken. Bij die zorg komt de persoon op de eerste plaats voor de technische aspecten van de verzorging. Om dit doel te bereiken hebben we naast de ploeg van verpleegkundigen en zorgkundigen een tiental ergotherapeuten in dienst die de brug helpen maken tussen die twee aspecten van de zorg.


Op welke verwezenlijking binnen uw woonzorgvoorziening bent u het meest trots? De samenvloeiing van de activiteiten van het WZC met deze van de 45 assistentiewoningen die er bij horen is een succes geworden. Beide entiteiten zijn uitgegroeid tot een homogeen geheel met elk hun eigen kenmerken die voortvloeien uit hun verschillende graad van zorgbehoevendheid.Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u blij? Welke gebeurtenis / ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u kwaad of triest? Het is hoop gevend dat de overheid zich bewust is geworden van de grote verschuiving in het zwaarteprofiel van de zorgbehoevendheid, die zich in de laatste 10 jaar heeft voorgedaan. De behoefte aan meer personeel door die zwaardere zorg is eindelijk vertaald in een aanpassing van de normen naar het niveau van RVT.


Wat tegenvalt is de trend naar meer administratieve belasting die vanuit de overheid wordt opgelegd. Dat vertaalt zich niet alleen in een overbelasting van de directie maar zelfs van alle leidinggevenden en van het voltallig zorgpersoneel. Die trend is gebaseerd op een overmatige controle van details in plaats van meer algemene doelstellingen te formuleren waarbij aan de instellingen meer initiatief kan toegelaten worden. Het hoofddoel moet blijven het welzijn maximaliseren van de bewoners op fysisch en psychisch vlak en wat daarbinnen past moet niet gereglementeerd worden.


Welk idee zou u willen lanceren ter verbetering van de ouderenzorg?

Programma’s ontwikkelen die het psychisch welzijn van de ouderen bevorderen. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met individuele mentale karakteristieken die variëren tussen extremen zoals dementie enerzijds en intellectuele ingesteldheid anderzijds


Noem één regel/richtlijn die u graag zou willen afschaffen? Alle richtlijnen die dateren van voor de corona epidemie moeten kritisch tegen het licht worden gehouden voor evaluatie op hun effectiviteit en doelmatigheid.


Wat zou u graag extra willen doen voor uw medewerkers?

Samen met de families iets verrassends organiseren voor de individuele bewoner, wat verband houdt met zijn/haar persoonlijk verleden. Hiervoor is een nauwe samenwerking met de families noodzakelijk en het vraagt veel tijd van het personeel!


Willy Sommers of The Rolling Stones?

Willy Sommers voor onze bewonersWij danken de zorgondernemer voor dit interview. Wij vinden het interessant om verhalen en getuigenissen van Vlozo-leden te delen met onze community.

De antwoorden en standpunten van de geïnterviewde zijn persoonlijk. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit interview, kan u via info@vlozo.be contact opnemen.

437 views0 comments

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page