top of page
Search

Artikel in HLN over ziekteverzuim en personeelstekort in de zorg


Het Laatste Nieuws publiceerde vanmorgen het artikel "Ziekteverzuim en pak vacatures in woonzorgcentrum" (26/06/2023) over ziekteverzuim in de Vlaamse woonzorgcentra. De eerste drie maanden van dit jaar waren er van de honderd medewerkers voortdurend gemiddeld zestien afwezig wegens ziekte. Vijf jaar geleden waren er dat maar goed elf. En er was al een tekort aan verpleeg- en zorgkundigen in het woonzorgcentrum. Johan Staes, topman van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo) pleit voor maatregelen, willen we dat iemand nog voor onze ouderen zorgt. Het volledige artikel kan u ook hier lezen.


Foto door Kelly Sikkema (bron: Unsplash)

Vandaag luidde gedelegeerd bestuurder Johan Staes nogmaals de alarmbel over het groeiende probleem van het personeelstekort in de zorg in het algemeen en het ziekteverzuim in de Vlaamse woonzorgcentra in het bijzonder.


In het eerste kwartaal van 2023 steeg het ziekteverzuim door personeelsleden in de Vlaamse woonzorgcentra tot 15,94%. De relatieve toename van het verzuim is het grootst bij de jongere werknemers tussen 21 en 25 jaar, maar het verzuim blijft het grootst bij de 50-plussers. Zij zijn ongeveer een kwart van de tijd afwezig wegens ziekte.


Dit heeft natuurlijk een negatieve impact op de werking van talloze Vlaamse woonzorgcentra, voorzieningen die sowieso al kreunen onder het personeelstekort in de zorg.


De aanwerving van nieuwe arbeidskrachten in de sector is en blijft een probleem. Vandaag staan er in Vlaanderen ruim 4.400 vacatures open voor verpleegkundigen en zorgkundigen. De verklaring hiervoor is dat de steeds groter wordende stroom van werknemers die de arbeidsmarkt verlaten, niet wordt gecompenseerd door een vergelijkbare instroom. En dit zal de komende jaren, indien er geen maatregelen genomen worden, niet verbeteren.


We staan voor een dubbele vergrijzingsgolf. Een op de drie zorgmedewerkers is vandaag ouder dan 55 jaar. Ook moeten we rekening houden met de vergrijzing van de bevolking zelf en de onlosmakelijk daaraan verbonden toenemende zorgnood. De prognose is dat tegemoetkomen aan deze toenemende zorgnood betekent dat er tegen 2040 in België 50.000 zorgmedewerkers meer dan vandaag actief moeten zijn in de zorgsector.

Om het ziekteverzuim in de Vlaamse woonzorgcentra in te perken en het personeelstekort in de zorg aan te pakken dringt Johan Staes er bij de bevoegde overheden op aan om dringend de volgende maatregelen te nemen:

  • Verhoog de toeslagpremies voor zaterdagwerk tot 50% en tot 100% op zon- en feestdagen. Vandaag is dit respectievelijk 26% en 56%.

  • Breid het systeem van flexijobs uit naar het zorgpersoneel in de zorgsector ter ondersteuning van de vaste zorgteams. Deze flexi-jobbers moeten uiteraard beschikken over de nodige kwalificaties en werken minstens 4/5 elders. Het gaat hier dus voornamelijk over verpleeg-en zorgkundigen met een vaste job die graag bijkomende uren willen presteren.

  • Voer een nieuw soort ‘zachte landingsbanen’ in om oudere zorgmedewerkers langer aan het werk te houden.

249 views0 comments
jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page