top of page
Search

Zorgonderneming van de week: WZC Walfergem uit Asse

Updated: Jan 10, 2023
U bent?

Mijn naam is Stephanie Deryckere. Ik ben directeur van het woonzorgcentrum Walfergem in Asse. Wij zijn een familiaal en onafhankelijk woonzorgcentrum.


Hoe lang bent u al directeur?

Ik ben sinds juni 2015 directeur.
Waarom werkt u in de ouderenzorg?

Ik ben verpleegkundige van opleiding met een master diploma in 'Management en beleid van de gezondheidszorg'. Mijn ouders zijn 30 jaar geleden gestart met hun eerste woonzorgcentrum. Ik ben als het ware opgegroeid in een woonzorgcentrum en het zit in mijn DNA om voor ouderen mensen te zorgen en hun een onvergetelijk verblijf te bezorgen.

Hoe lang werkt u al in/voor uw woonzorgvoorziening?

We hebben woonzorgcentrum Walfergem zelf gebouwd en het is opengegaan eind juni 2015. Ik ben vanaf de eerste dag betrokken bij de dagelijkse operationele leiding.


Omschrijf uw woonzorgvoorziening?

Binnen woonzorgcentrum Walfergem staat het familiale aspect zeker op de voorgrond. We trachten een huiselijke sfeer aan te bieden voor iedereen die bij ons verblijft. We beschikken over een uitgebreid paramedisch team met onder andere een kinesist, logopedist, ergo, diëtiste, psychologe alsook ook een woonleefbegeleider en animator. We organiseren per jaar enkele grotere activiteiten zoals kerst- en nieuwsjaardiner, maar ook ons jaarlijks mosselfestijn is altijd een groot succes. Vorige maand hadden we zanger Willy Sommers op bezoek die is komen optreden. Er worden wekelijks allerhande activiteiten georganiseerd per afdeling, om zo het huiselijke aspect te benadrukken.


Concert van Willy Sommers

Hoe maakt uw woonzorgvoorziening het positieve verschil qua zorg / ondersteuning naar de bewoners toe?

Het familiale karakter en grote persoonlijke betrokkenheid van onze medewerkers en van de directie. We staan zeer dicht bij de bewoners en de families en trachten voor iedere bewoner zorg op maat aan te bieden, rekening houdend met de persoonlijke wensen en verlangens van de bewoner.


Welke ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u blij?

Het is zeer positief dat we geëvolueerd zijn naar een zorgmodel, waar de eigen inbreng van de bewoner steeds belangrijker wordt, de bewoner bepaalt meer en meer wat er wel of niet gebeurt en wat zijn/haar specifieke wensen en noden zijn. Wij zetten volop in op kwaliteitsvolle zorg, gestuurd door de bewoner zelf.


Onze gezellige leeshoek

Welke ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u triest?

Wat ik erg betreur is de vaak negatieve berichtgeving in de media over een verblijf in een woonzorgcentrum. Het kan juist wél aangenaam zijn om in een woonzorgcentrum te verblijven. Bewoners bouwen terug aangename sociale contacten op met mede bewoners, medewerkers en andere families. Er wordt gezorgd voor een zinvolle dagbesteding en fijne momenten van plezier en ontspanning. Ouderen kunnen echt herleven in een woonzorg omgeving. We dienen onze medewerkers te koesteren en hen te waarderen voor wat ze iedere dag geven aan onze bewoners. We moeten zorg dragen voor dit menselijk kapitaal want zij zijn het hart van de zorg.


Het gewonnen SilverFit Alois toestel in onze kinézaal

Welk idee zou u willen lanceren ter verbetering van de ouderenzorg?

Een constructieve samenwerking met de Vlaamse overheid, waar er een wisselwerking ontstaat tussen de sector en de overheid. Samen kunnen we echt vooruit komen. We dienen als sector meer inspraak te hebben in het beleid op langere termijn. Hierin zie ik een belangrijke rol voor Vlozo weggelegd.

Noem één regel/richtlijn die u graag zou willen afschaffen?

De huidige personeelsnorm, die gekoppeld is aan de zorgzwaarte. We kampen al met een enorm personeel tekort, en met de afschaffing van de ROB bedden vanaf 1 juli 2021 zijn de woonzorgcentra in Vlaanderen allemaal op zoek naar bijkomend personeel - wat er voordien ook al niet was. Een flexibelere personeelsnorm zou een positief verschil kunnen maken.


Wat zou u graag extra willen doen voor uw medewerkers?

Ik zou graag meer maatschappelijke waardering en een positieve beeldvorming willen realiseren. Ook zou ik graag een bijkomend budget krijgen van de overheid, om de medewerkers opleidingen en bijscholingsdagen te laten volgen en op die manier hun goesting en betrokkenheid voor de sector te blijven stimuleren. Het is belangrijk om onze medewerkers tevreden en gemotiveerd te houden.


Het team

Wij danken de zorgondernemer voor dit interview. Wij vinden het interessant om verhalen en getuigenissen van Vlozo-leden te delen met onze community.

De antwoorden en standpunten van de geïnterviewde zijn persoonlijk. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit interview, kan u via info@vlozo.be contact opnemen.

333 views0 comments
jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page