top of page

Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk


Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk is een sector- en werkgeversfederatie die al 30 jaar de belangen verdedigt van de Vlaamse zorgondernemers die actief zijn binnen ouderenzorg.

 

Vlaams

We zijn een Vlaamse sectorfederatie, wat gezien de bevoegdheden die de Vlaamse overheid heeft over ouderenzorg een logische evidente is.

 

Onafhankelijk

We blijven een onafhankelijke sectorfederatie, wat wil zeggen dat we ons niet verbinden aan een politieke partij of religieuze strekking en open staan voor alle zorgspelers in Vlaanderen.

 

Zorgnetwerk

We vormen een zorgnetwerk. Ook dit ligt in de lijn met de nieuwe filosofie rond zorg: het doorbreken van de silo's tussen thuiszorg, ouderenzorg, eerstelijnszorg en andere zorgorganisaties. Wij willen de eventuele verschillen tussen zorgspelers overbruggen en streven naar een krachtige besluitvorming die wordt gedragen vanuit onze samenleving en de verschillende zorgspelers. We trachten besluitvorming te versterken door transparant te zijn en beter samen te werken. Er staat de (ouderen)zorg heel wat uitdagingen te wachten. Wij doen er alles aan om de neuzen dezelfde kant op te laten kijken en zo te komen tot oplossingen die het verschil maken.

TEAM

Ons team, onder leiding van gedelegeerd bestuurder Johan Staes, bestaat uit verschillende stafmedewerkers. Zij zijn experten in ouderenzorg, kwaliteitszorg, financiering en arbeidsmarktbeleid. Kristof D’Exelle is beleidsmedewerker voor financiering, kwaliteit, parlement en Vlaamse Raad. Siegfried Jaecques is beleidsmedewerker voor HR, sociaal overleg, IFIC, opleiding, gebouwenbeheer en ventilatie. Emilie Willems is woordvoerster en verantwoordelijk voor communicatie & marketing, events en perscontacten. Daarnaast laat Vlozo zich bijstaan door een breed panel van onafhankelijk experten.

Vlozo (45)_edited.jpg

Johan Staes

Gedelegeerd bestuurder

Vlozo (48)_edited.jpg

Kristof D'Exelle

Stafmedewerker Beleid

Emilie.jpg

Emilie Willems

Stafmedewerker Communicatie

Vlozo (4 of 4).jpg

Lieven De Maesschalk

Voorzitter Raad van Bestuur

Vlozo (6)_edited.jpg

Siegfried Jaecques

Stafmedewerker Beleid

BELEIDSCOMITE

Het beleidscomité heeft een adviesrol en vervult een klankbordfunctie voor het team. Het beleidscomité bespreekt alle mogelijke aangelegenheden die tellen voor de dagelijkse werking van onze leden. Dankzij hun input slaagt Vlozo erin om een sector-breed gedragen beleid voor te stellen.

Het beleidscomité is samengesteld uit directeurs en operationeel verantwoordelijken van verschillende woonzorgcentra.

   - Anthony Cafmeyer

   - Danny Coremans

   - Dieter Verherstraeten

   - Frank Groffi

   - Johan Maris

   - Joshua Jacobs

   - Klaartje Joostens

   - Liesbet Ooghe

   - Marijke Verbooven

   - Patricia Vermeulen

   - Rose Leirens

   - Sophia Peeters

   - Stephan Gèron

   - Wendy Peeters

RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is het, op één na, hoogste bestuursorgaan van Vlozo. Sinds 1 mei 2022 werkt Vlozo onder een nieuw bestuursmodel om nog beter gehoor te kunnen geven aan de belangen van de onafhankelijke zorgondernemers in Vlaanderen. Een vernieuwde Raad van Bestuur moet waken over de visie en strategie, Lieven De Maesschalck werd door de bestuurders aangeduid als voorzitter van de Raad van Bestuur.

 

De Raad van Bestuur is samengesteld uit twaalf bestuurders die de leden vertegenwoordigen en twee onafhankelijke bestuurders. Het is steeds een van de onafhankelijke bestuurders die de rol van voorzitter opneemt.

   - Daan Aeyels

   - Dimitri Martens

   - Dominiek Beelen
   - Geert Debbaut

   - Guido Peremans

   - Johan Crijns

   - Johan Poel

   - Johan Staes

   - Joost Ham

   - Koen Van Roy

   - Lieven De Maesschalck

   - Luc Van Moerzeke

   - Nicolas Petrovic

   - Steven De Cock

   - Vincent Fredericq

   - Willy Vertongen


ONZE LEDEN

De algemene ledenvergadering blijft het hoogste bestuursorgaan van de sectorfederatie. De leden zijn uitsluitend beheerders en directeurs van woonzorgcentra, woonzorggroepen, /groepen van assistentiewoningen, centra voor kortverblijf, herstelverblijven en dagverzorgingscentra. Bij Vlozo maken we geen onderscheid naar de rechtsvorm die onze leden aannemen.

 

Meer dan 400 zorgorganisaties, waarvan het grootste deel woonzorgcentra, maken deel uit van Vlozo. Onze leden bieden zorg en ondersteuning aan meer dan 23.000 ouderen in woonzorg en aan 4.000 bewoners van assistentiewoningen. Wij vertegenwoordigen 30% van het totale aanbod aan erkende woongelegenheden in Vlaanderen en onze leden bieden werk aan meer dan 20.000 professionals in de zorg.

PARTNERS

Vlozo onderhoudt goede relaties met meer dan 100 partners binnen en buiten de sector. Wij zijn als Vlaamse sectorfederatie verbonden met Voka, Voka Health Community, Zorgondersteuning, In4care, Probis, Aedifica, 25-8, Nobi, Sodexo, ibens, Umisol, JDE, …


Klik hier om onze partnerschappen te bekijken

 

Wat doen we?

 

Wij gaan voor meer ondernemerschap in de ouderenzorg

Als sectorfederatie zijn we ervan overtuigd dat aan de vooravond van de vergrijzing de zorgsector meer als ondernemer moet leren denken. We pleiten voor meer ondernemerschap om onze zorg ook in de toekomst kwalitatief hoogstaand, toegankelijk én betaalbaar te houden.

Daarnaast zorgen wij ervoor dat onze leden meer tijd hebben om zich te focussen op de job van beheerder. Dat betekent: administratieve vereenvoudiging, doordachte en transparante regelgeving en het wegwerken van de knelpunten die de job vandaag complex maken.

Vlozo zit mee aan de tekentafel van de Vlaamse en federale besluitvorming.


Klik hier om meer te weten te komen over wat wij allemaal doen

​​

Visie

 

Vlozo is een kennis-delende organisatie en een overlegplatform waar informatie en ideeën worden gecentreerd en uitgewisseld.

Klik hier voor meer informatie

​​

Historiek

 

Vlozo  (voorheen FOS) is ontstaan in 1992 en dit letterlijk aan een tafel, met een handvol beheerders. De oprichters van het eerste uur zijn tot op de dag van heden nog altijd trouwe leden. Gedurende de tijd merkte dit groepje idealisten op dat we als sector meer tegemoet dienden te komen aan een overheveling van bevoegdheden van federale overheid naar de Vlaamse Overheid.

 

Daarom werd er in 2013 besloten om tot een naamswijziging over te gaan van FOS naar Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk.

bottom of page