top of page

Over ons

Wie zijn we?

Team

Beleidscomité

Raad van bestuur

Onze leden

Partners

Wat doen we?

Visie

 

Wie zijn we?

VLOZO

Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk is een sector- en werkgeversfederatie die al 30 jaar de belangen verdedigt van de Vlaamse zorgondernemers die actief zijn binnen ouderenzorg.

TEAM

Ons team, onder leiding van gedelegeerd bestuurder Johan Staes, bestaat uit verschillende stafmedewerkers. Zij zijn experten in ouderenzorg, kwaliteitszorg, financiering en arbeidsmarktbeleid. Kristof D’Exelle is beleidsmedewerker voor financiering, kwaliteit, parlement en Vlaamse Raad. Siegfried Jaecques is beleidsmedewerker voor HR, sociaal overleg, IFIC, opleiding, gebouwenbeheer en ventilatie. Emilie Willems is woordvoerster en verantwoordelijk voor communicatie & marketing, events en perscontacten. Daarnaast laat Vlozo zich bijstaan door een breed panel van onafhankelijk experten.

Klik hier om te weten wie deel uitmaakt van het Vlozo-team.

BELEIDSCOMITE

Het beleidscomité heeft een adviesrol en vervult een klankbordfunctie voor het team. Het beleidscomité bespreekt alle mogelijke aangelegenheden die tellen voor de dagelijkse werking van onze leden. Dankzij hun input slaagt Vlozo erin om een sector-breed gedragen beleid voor te stellen.

Het beleidscomité is samengesteld uit directeurs en operationeel verantwoordelijken van verschillende woonzorgcentra.

RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is het, op één na, hoogste bestuursorgaan van Vlozo. Sinds 1 mei 2022 werkt Vlozo onder een nieuw bestuursmodel om nog beter gehoor te kunnen geven aan de belangen van de onafhankelijke zorgondernemers in Vlaanderen. Een vernieuwde Raad van Bestuur moet waken over de visie en strategie, Lieven De Maesschalck werd door de bestuurders aangeduid als voorzitter van de Raad van Bestuur.

 

De Raad van Bestuur is samengesteld uit twaalf bestuurders die de leden vertegenwoordigen en twee onafhankelijke bestuurders. Het is steeds een van de onafhankelijke bestuurders die de rol van voorzitter opneemt.


ONZE LEDEN

De algemene ledenvergadering blijft het hoogste bestuursorgaan van de sectorfederatie. De leden zijn uitsluitend beheerders en directeurs van woonzorgcentra, woonzorggroepen, /groepen van assistentiewoningen, centra voor kortverblijf, herstelverblijven en dagverzorgingscentra. Bij Vlozo maken we geen onderscheid naar de rechtsvorm die onze leden aannemen.

 

Meer dan 400 zorgorganisaties, waarvan het grootste deel woonzorgcentra, maken deel uit van Vlozo. Onze leden bieden zorg en ondersteuning aan meer dan 23.000 ouderen in woonzorg en aan 4.000 bewoners van assistentiewoningen. Wij vertegenwoordigen 30% van het totale aanbod aan erkende woongelegenheden in Vlaanderen en onze leden bieden werk aan meer dan 20.000 professionals in de zorg.

PARTNERS

Vlozo onderhoudt goede relaties met meer dan 100 partners binnen en buiten de sector. Wij zijn als Vlaamse sectorfederatie verbonden met Voka, Voka Health Community, Zorgondersteuning, In4care, Probis, Aedifica, 25-8, Nobi, Sodexo, ibens, Umisol, JDE, …


Klik hier om onze partnerschappen te bekijken

 

Wat doen we?

 

Wij gaan voor meer ondernemerschap in de ouderenzorg

Als sectorfederatie zijn we ervan overtuigd dat aan de vooravond van de vergrijzing de zorgsector meer als ondernemer moet leren denken. We pleiten voor meer ondernemerschap om onze zorg ook in de toekomst kwalitatief hoogstaand, toegankelijk én betaalbaar te houden.

Daarnaast zorgen wij ervoor dat onze leden meer tijd hebben om zich te focussen op de job van beheerder. Dat betekent: administratieve vereenvoudiging, doordachte en transparante regelgeving en het wegwerken van de knelpunten die de job vandaag complex maken.

Vlozo zit mee aan de tekentafel van de Vlaamse en federale besluitvorming.


Klik hier om meer te weten te komen over wat wij allemaal doen

​​

Visie

 

Vlozo is een kennis-delende organisatie en een overlegplatform waar informatie en ideeën worden gecentreerd en uitgewisseld.

Klik hier voor meer informatie

​​

Historiek

 

Vlozo  (voorheen FOS) is ontstaan in 1992 en dit letterlijk aan een tafel, met een handvol beheerders. De oprichters van het eerste uur zijn tot op de dag van heden nog altijd trouwe leden. Gedurende de tijd merkte dit groepje idealisten op dat we als sector meer tegemoet dienden te komen aan een overheveling van bevoegdheden van federale overheid naar de Vlaamse Overheid.

 

Daarom werd er in 2013 besloten om tot een naamswijziging over te gaan van FOS naar Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk.

bottom of page