top of page

Over ons

Wie zijn we?

Team

Directiecomité

Raad van bestuur

Onze leden

Partners

Wat doen we?

Visie

 

Wie zijn we?

VLOZO

Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk is een werkgeversfederatie die reeds meer dan 25 jaar de belangen van de onafhankelijke (semi-) residentiële ouderenvoorzieningen verdedigt.

TEAM

Ons team, onder leiding van Gedelegeerd Bestuurder Johan Staes, bestaat uit verschillende stafmedewerkers. Zij zijn experten ter zake wat betreft de inhoudelijke en operationele thema's. Kristof D’Exelle is beleidsmedewerker voor financiering, kwaliteit, parlement en Vlaamse Raad. Siegfried Jaecques is beleidsmedewerker voor HR, sociaal overleg, IFIC, opleiding, gebouwenbeheer en ventilatie. Emilie Willems is woordvoerster en verantwoordelijk voor communicatie & marketing, events en perscontacten.

Klik hier om te weten wie deel uitmaakt van het Vlozo-team.

BELEIDSCOMITE

Het beleidscomité bestaat uit directeurs van verschillende woonzorgcentra. Het beleidscomité adviseert, ondersteunt en begeleidt de dagelijkse werking van onze federatie.

RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is het, op één na, hoogste bestuursorgaan van Vlozo. Sinds 1 mei 2022 werkt Vlozo onder een nieuw bestuursmodel om nog meer op te komen voor de belangen van de onafhankelijke zorgondernemers in Vlaanderen. De algemene ledenvergadering blijft het hoogste bestuursorgaan van de sectorfederatie. Een vernieuwde Raad van Bestuur moet waken over de visie en strategie, terwijl het nieuw opgerichte beleidscomité een adviesrol en klankbordfunctie krijgt die ons in staat moet stellen om een sector-breed gedragen beleid voor te stellen. Lieven De Maesschalck werd verkozen als nieuwe voorzitter van deze vernieuwde Raad van Bestuur.


ONZE LEDEN

De leden van de federatie zijn beheerders en directeurs van woonzorgcentra, serviceflats/groepen van assistentiewoningen, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra, ongeacht hun rechtsvorm.

 

Momenteel vertaalt zich dit in meer dan 20.000 woongelegenheden verspreid over heel Vlaanderen. Dit is zo'n 27% van alle Vlaamse bedden.​

PARTNERS

Vlozo onderhoudt goede relaties met heel wat partners binnen en buiten de sector. Enkele voorbeelden hiervan zijn Femarbel, Voka en de VOKA Health Community.


Klik hier om onze partnerschappen te bekijken

 

Wat doen we?

 

Wij gaan voor meer ondernemerschap in de ouderenzorg

Als federatie zijn we ervan overtuigd dat we aan de vooravond van de vergrijzing steeds meer als ondernemer moeten leren denken. We pleiten voor meer ondernemerschap om onze zorg ook in de toekomst kwalitatief hoogstaand, toegankelijk én betaalbaar te houden.

Daarnaast zorgen wij ervoor dat onze leden meer tijd hebben om zich te focussen op de job van beheerder. Dat betekent: administratieve vereenvoudiging, doordachte en transparante regelgeving en het wegwerken van de knelpunten die de job vandaag complex maken.

Vlozo zit mee aan de tekentafel van de Vlaamse ministeriële besluitvorming.


Klik hier om meer te weten te komen over wat wij allemaal doen

​​

Visie

 

VLOZO is een kennisdelende organisatie en een overlegplatform waar informatie en ideeën worden gecentreerd en uitgewisseld.

Klik hier voor meer informatie

​​

Historiek

 

VLOZO (voorheen FOS) is reeds ontstaan in 1992 en dit letterlijk aan een tafel, met een handvol beheerders. De oprichters van het eerste uur zijn tot op de dag van heden nog altijd trouwe leden. Gedurende de tijd merkte dit groepje idealisten dan we meer tegemoet dienden te komen aan een overheveling van bevoegdheden van federale overheid naar de Vlaamse Overheid.

 

Daarom werd er in 2013 besloten om tot een naamswijziging over te gaan van FOS naar Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk.

Tevens werd er een directiecomité ingericht en werd de Raad van Bestuur uitgebreid.

Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een sterke groep van meer dan 200 voorzieningen, die zo'n 20.000 bewoners en hun families vertegenwoordigt.​

bottom of page