top of page
Search

Zorgonderneming van de week: WZC Huize Lieve Moenssens uit Dilsen-StokkemBiografie

Mijn naam is Bernd Schepkens, ik ben directeur in woonzorgcentrum Huize Lieve Moenssens gelegen in het Limburgse Dilsen-Stockkem, verdoken in het Wouterbos vlakbij de Nederlandse grens. In tegenstelling tot de rust en kalmte rond ons woonzorghuis, bruist het van leven binnenshuis. Ik werk sinds oktober 2021 als directeur voor Huize Lieve Moenssens.


Waarom werkt u in de ouderenzorg?

Ik heb rond mijn 45ste levensjaar bewust de stap gezet naar de zorgsector. Na jarenlang in de harde commerciële wereld te hebben gewerkt als 'Audit Manager' wou ik iets anders doen. De combinatie tussen het aansturen van een team én het zorg dragen voor het welzijn van senioren en hun entourage, was voor mij dé uitdaging om in deze sector aan de slag te gaan. Zowel in mijn eerste woonzorghuis - waar ik twee jaar heb gewerkt als directeur - als in Huize Lieve Moenssens, merk je dat er toch enige gereserveerdheid bestaat tegenover iemand zonder of met weinig achtergrond in de zorg.


Als voormalig 'Internal Controls Manager' bij Pepsico – waarbij een groot deel van mijn verantwoordelijkheid bestond uit het beheersen en verbeteren van processen (aankoop, marketing, productie, HR, verkoop) – en 'Business Controller' bij Telenet – met een verantwoordelijkheid over budgettering en opvolging van budgetten – was voor mij de overstap naar de zorgsector minder groot. Dat deze job bovendien een zekere maatschappelijke relevantie heeft, maakte voor mij het verhaal compleet.


Wat is de grootste les die u heeft geleerd sinds u begonnen bent met werken in de ouderenzorgsector?

Er zijn vele invalshoeken die allen een andere kijk hebben op ons woonzorgcentrum. Het managementcomité, de kwaliteitscoördinator, de medewerker, de HR partner, de business controller, de bewoner, de families - ze hebben allemaal een andere kijk op onze werking. Je kan niet op elk ogenblik voor iedereen maximaal goed doen. Bij Huize Lieve Moenssens zijn we ervan overtuigd dat als we de visie die tegen de muur plakt, ook op de vloer kunnen bewerkstelligen, wij sowieso op lange termijn zullen overleven. Wij zijn er ook van overtuigd dat we zelf moeten zorgen voor voldoende instroom aan werkkrachten - wij werken dan ook samen met verschillende instanties die ons allemaal een klein beetje vooruit helpen.


Omschrijf uw woonzorgvoorziening?

Huize Lieve Moenssens is een woonzorgcentrum, gelegen aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen, één van de grootste natuurparken in België. Wij willen graag het warmste woonzorgcentrum van de Maaskant zijn, waar het goed wonen en leven én fijn werken is.


De persoon komt steeds op de eerste plaats. Wij denken dat er voor elk probleem een oplossing bestaat zonder opnieuw het warm water te moeten uitvinden. Onze grootste troef bestaat erin dat iedereen de handen uit de mouwen steekt wanneer nodig. Zo werken de hoofden geregeld mee in de zorg, staat de adjunct-directrice ook al eens achter het fornuis en komt de directeur buiten de kantooruren al eens ondersteunen bij de maaltijden. Elke functie is even belangrijk in het groter geheel. Wij kijken niet strikt naar functie maar naar wat wij kunnen bijdragen voor onze bewoners. Deze aanpak zorgt voor een grote samenhorigheid tussen de verschillende teams. Het is iets waar ik erg trots op ben.Hoe maakt uw woonzorgvoorziening het positieve verschil qua zorg naar de bewoners toe?

Wij zijn erin geslaagd om het tekort aan verpleeg- en zorgkundigen tegen te gaan door elke gelegenheid aan te grijpen om mensen aan boord te krijgen. Medewerkers krijgen een mooie incentive om nieuwe collega's aan te brengen. Onze samenwerking met de verschillende scholen in de omgeving die een zorgopleiding aanbieden, werd ook aangescherpt. Het is niet omdat wij wat verder van de bewoonde wereld liggen, dat wij geen mooie stageplaatsen kunnen aanbieden. Integendeel.


Wij laten ook onze medewerkers groeien van een co-care job (het vroegere 'non-care' klinkt niet positief genoeg, de term 'co-care' wel vandaar) naar een care-job. Wij geven stagiaires een contract als jobstudent wanneer zij een goeie stage hebben doorlopen. Begin september is er een medewerkster gestart via het project '#kiesvoordezorg'. Eerder dit jaar is een dame van 72 jaar in dienst gekomen, zij wilde halftijds komen werken voor Huize Lieve Moenssens. Wij hebben werknemers aangeworven met een grote afstand tot het reguliere arbeidscircuit.


Wij proberen op alle mogelijke manieren 'positief' te werken, de meeste werknemers en bewoners komen vanonder de kerktoren en spreken bijna allemaal het sappige Maaslandse dialect. Dat maakt mij enorm fier om voor dit prachtige huis te kunnen en mogen werken!

Soms vraag ik mij wel eens af, wat als onze geitjes, konijntjes, kanarie, katten en onze huishonden Bas en Nulla die doorheen onze tuin lopen konden praten, zouden zij ook aangeven niet hoe fijn het vertoeven is in Huize Lieve Moenssens? :-)


Welke ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u blij?

Mensen zullen altijd vinden dat ze te weinig betaald worden, maar ik denk wel dat de IFIC-verloning een goeie duw in de rug is geweest voor de werknemers in deze sector. Als je kiest voor een functie in de zorg, weet je wat je kan verdienen - vanaf het moment dat je afstudeert tot het einde van je zorg-carrière. Elk jaar groeit je loon een klein beetje. Gelukkig voor de werknemers in de zorg, is de automatische indexering niet op de fles gegaan, waardoor de steeds duurder wordende wereld waarin we leven, op z'n minst deels gecompenseerd wordt.


Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u kwaad of triest?

Hoewel iedereen weet dat personeel schaars is, worden er continu meer en meer regels opgelegd. Administratie neemt een hele hap uit de tijd van verpleeg- en zorgkundigen en ook van ander zorgpersoneel. Hoe meer tijd er moet gestoken worden in administratie, hoe minder tijd er overblijft voor diegenen die er écht toe doen - onze bewoners. Van mij mag de staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging morgen weer het postje terug krijgen.


Op 22 september 2023 ontving Huize Lieve Moenssens Vlaams Volksvertegenwoordiger en lid van de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Vera Jans voor een Vlozo Inleefdag. Het huis, haar bewoners en medewerkers - enthousiast aangestuurd door directeur Bernd Schepkens en Head Care Jolien Govaerts - maakte indruk. Het rondetafelgesprek ging over hoe de bestaande Vlaamse regelgeving en richtlijnen, ondanks de ongetwijfelde goede bedoelingen van de beleidsmakers, te vaak een contraproductief effect hebben. Op de goede organisatie, op de efficiënte inzet van zorgpersoneel en tenslotte op de zorgkwaliteit van Vlaamse woonzorgcentra. Vlozo is hier ook van overtuigd en blijft dan ook pleiten voor het terugdringen van de administratieve overlast waar het zorgpersoneel vandaag te vaak mee kampt. Plus voor een versoepeling van de huidige personeelsnormen.


Welk idee zou u willen lanceren ter verbetering van de ouderenzorg?

Hopelijk worden straks ook flexijobs mogelijk in de zorg. Er zijn volgens mij voldoende zorg- en verpleegkundigen en ook andere zorgmedewerkers die nog een extra centje willen bijverdienen buiten hun contracturen. Ik besef dat dit makkelijker gezegd dan geïmplementeerd is, toch kijk ik er reikhalzend naar uit!


Noem één regel/richtlijn die u graag zou willen afschaffen?

De papieren mallemolen - een contract en een afsprakennota, 80 bladzijden leesplezier, zowel te tekenen bij kortverblijf als vast verblijf - laten we samen bomen en bossen sparen en de digitalisering ook in deze sector verder doorduwen.


Wat zou u graag extra willen doen voor uw medewerkers?

Ik wens mijn medewerkers een gezonde work-life balans toe, eentje waarbij wij als werkgever tegemoet kunnen komen aan hun wensen rondom de invulling van hun werk- en privétijd. Waarom kunnen we niet nadenken over medewerkers die enkel in het weekend werken, medewerkers die kunnen kiezen hoeveel weekends ze willen werken per maand?


Ik wens hen toe dat zij steeds boven de negatieve berichtgeving van de sector blijven staan, dat zij de kracht vinden om in moeilijke omstandigheden steeds het beste van zichzelf te blijven geven - dat voor alle bewoners in alle woonzorgcentra in België... Onze Vlaamse ouderen weten veelal niet of zij in een openbaar of privé woonzorgcentrum wonen, zij weten alleen hoe goed/niet goed de mensen voor hen zorgen/ met hen leven / voor hen koken en schoonmaken. En daar draait het om.Wij danken de zorgondernemer voor dit interview. Wij vinden het interessant om verhalen en getuigenissen van Vlozo-leden te delen met onze community.

De antwoorden en standpunten van de geïnterviewde zijn persoonlijk. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit interview, kan u via info@vlozo.be contact opnemen.

612 views0 comments

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page