top of page
Search

Zorgonderneming van de week: WZC Kristallijn uit BilzenBiografie

Mijn naam is Robert Zoons. Ik ben directeur van woonzorgcentrum Kristallijn uit Bilzen uit de provincie Limburg. Ons huis maakt deel uit van de Anima groep. Ik werk sinds december 2020 als directeur in Kristallijn.Waarom werkt u in de ouderenzorg?

Wanneer ik in 2002 als psychiatrisch verpleegkundige vanuit de psychiatrie de overstap maakte naar de ouderenzorg was dit in eerste instantie een opportuniteit om mijn leidinggevende skills als hoofdverpleegkundige verder aan te scherpen. Het coachen en leiding geven aan een team was iets dat mij lag, en daarenboven mij de nodige energie gaf.


Het is pas doorheen de jaren dat ik ouderenzorg nog beter ben beginnen kennen maar ook ben beginnen te waarderen. Als directeur is het steeds mijn betrachting om enerzijds dicht bij mijn collega’s te staan, maar ook toegankelijk te zijn voor de bewoners en hun naasten. Uiteindelijk zijn het de bewoners die mijn drijfveer zijn in de dagelijkse beslissingen die er moeten genomen worden. Zolang het geluk van onze bewoners centraal staat, wil ik graag alles blijven geven.


Wat is de grootste les die u heeft geleerd sinds u begonnen bent met werken in de ouderenzorgsector?

Bij onze bewoners is er zoveel wijsheid, wanneer we de tijd nemen om écht naar hen te luisteren. In elk huis zien we bewoners met de meest uiteenlopende levenservaringen. Een moeder bij de haard, een landbouwer, een leerkracht, een zelfstandige, een politieker, een bankdirecteur, een CEO, … Iedereen wordt ouder. Al deze mensen vinden het fijn om een praatje te maken en hun opgedane levenswijsheden te kunnen delen met anderen. Voor mezelf zijn deze levenslessen een enorme verrijking om te kunnen blijven groeien in mijn dagelijkse job.


Lekker eten in het restaurant

Omschrijf uw woonzorgvoorziening?

Ons huis Kristallijn maakt deel uit van woonzorggroep Anima. Onze bewoners gelukkig maken is onze dagelijkse drijfveer in alles wat doen. We kunnen dit alleen maar doen met een team dat zich goed voelt binnen onze organisatie, zodat ze alle dagen het beste van zichzelf kunnen geven.


Kristallijn ligt in het landelijke Grote Spouwen, bij Bilzen. Als woonzorgcentrum willen wij deel uitmaken van onze dorpsgemeenschap, waar bewoners uit de omgeving van harte welkom zijn. Deelname aan lokale initiatieven is voor onze bewoners een belangrijke meerwaarde om hun voeling met de hun kennissen uit de omgeving te kunnen behouden.


Een leuk voorbeeld hiervan is de samenwerking met basisschool 'De Bammerd'. Vorige maand zijn wij met enkele bewoners naar de speelplaats getrokken om bedankjes af te geven aan de kinderen (een fruitsapje en een vieruurtje). Het is heel mooi om te zien hoe de kinderen en onze bewoners samen plezier maken. We verrasten hen met een groot watergevecht. Het was een leuke namiddag (foto hieronder).

Leuke samenwerking met basisschool 'De Bammerd

Wij hebben ook onze eerste stappen gezet volgens het Tubbe-model* om ons woonzorgcentrum om te buigen naar een huis waar onze bewoners een grotere centrale rol krijgen toebedeeld. De komende tijd willen wij hier nog meer op gaan inzetten om de reeds begonnen initiatieven ook effectief te gaan verankeren in onze dagelijkse werking.


Hoe maakt uw woonzorgvoorziening het positieve verschil qua zorg/ ondersteuning naar de bewoners toe?

Het spreekwoord “Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen” wordt vaak snel in mond genomen. Bij Kristallijn willen wij open communiceren en ons houden aan de toezeggingen. Dit doen wij door dagelijks - in alles wat we ondernemen - naar zowel bewoners en hun familie maar ook naar collega’s te luisteren. Zo kunnen en willen wij het verschil maken. Dit verschil zit heel dikwijls in de kleine dagelijkse dingen. Door het hele team hierin mee te nemen heeft dit zijn positieve effect naar de zorg die wij aanbieden aan onze bewoners.


Als nieuw woonzorgcentrum is het niet steeds eenvoudig om op te boksen tegen de vooroordelen van de omgeving en de doorverwijzers. Ik ben dan ook trots op de plaats die wij als woonzorgcentrum inmiddels in het zorglandschap in de omgeving hebben kunnen innemen. Daarnaast ben ik fier op de uitkomst van onze recente bevraging bij onze medewerkers in kader van Great Place To Work, waaruit blijkt dat Kristallijn enorm gewaardeerd wordt. Het onderzoek helpt om inzichten te verkrijgen, alsook erkenning te krijgen voor de positieve werkcultuur.


CEO Johan Crijns

De Anima-medewerkers beoordeelden of ze in hun werkomgeving hun talent kunnen ontplooien, kunnen vertrouwen op de collega’s en of er de juiste waarden zijn. Resultaat: een score van 70% op de Trust Index. Een score die alle Anima-huizen stimuleert om een steeds betere werkplek te worden.Welke ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u blij?

Als medewerker is het niet altijd eenvoudig om te werken in een sector die helaas regelmatig negatief in de media komt. Ik sta alle dagen versteld van de continu positieve ingesteldheid van onze medewerkers in de contacten met onze bewoners. Ik merk dat onze medewerkers hun hart op de juiste plaats hebben en alle dagen het beste van zichzelf geven voor onze bewoners.


Er is ook heel wat vooruitgang geboekt in ouderenzorg zoals o.a. de strijd tegen overconsumptie van medicatie bij ouderen dat vorige week in de Knack stond. Uit een studie van 'Solidaris Vlaanderen' blijkt dat het medicatiegebruik van ouderen opvallend daalt zodra ze naar een woonzorgcentrum verhuizen. Dat zijn stuk voor stuk mooie verhalen en ontwikkelingen die mij blij maken.


Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u kwaad of triest?

Ik ben teleurgesteld over de manier waarop ouderenzorg in de media komt. Hierdoor wordt er een algemene perceptie gecreëerd die ons als sector niet altijd in een mooi daglicht plaatst. Pas wanneer mensen effectief nood hebben om de stap naar een woonzorgcentrum te zetten, zien en ervaren ze de vele mooie zaken die gebeuren. Dan pas vallen de vooroordelen en percepties weg. Helaas komen deze warme verhalen veel te weinig aan bod in de media.


Daarnaast is er de evolutie waarbij zorgkundigen worden weggetrokken uit woonzorgcentra om te gaan werken voor ziekenhuizen en thuisverpleging. Door een tekort aan verpleegkundig personeel zijn ook zij creatief op zoek gegaan naar oplossingen om de zorg voor hun patiënten zo goed mogelijk te organiseren, maar helaas is dit ten koste gegaan van het verlies van goede zorgkundigen in onze ouderenzorg.


Welk idee zou u willen lanceren ter verbetering van de ouderenzorg?

Een grote uitdaging voor de sector ligt in het opgewaardeerd krijgen van de perceptie hoe er door de modale burger maar ook door vele instanties naar ouderenzorg wordt gekeken. Alle initiatieven om onze sector in een positief daglicht te plaatsen, moeten we dan ook met twee handen aangrijpen.


Optreden van Jack Crooney, plezier voor bewoners én medewerkers

Noem één regel/richtlijn die u graag zou willen afschaffen?

Het is waarschijnlijk een open deur intrappen, maar een vereenvoudigde administratie zou de tijd aan zorg voor de bewoner en hun familie zeker ten goede komen.Wat zou u graag extra willen doen voor uw medewerkers?

Een aangepast gefinancierd kader waardoor wij de nodige extra handen kunnen inzetten op de werkvloer. Het is steeds een creatieve zoektocht om onverwachte personeelssituaties binnen een team te gaan opvangen. Door onze 24/7 zorgverlening, zijn wij, zoals in sommige andere sectoren, niet in de mogelijkheid om bij onvoorziene tekorten zorg te gaan uitstellen. Uiteindelijk rekenen onze bewoners op deze 24/7 kwalitatieve zorg, die wij dan ook met veel plezier willen aanreiken.*Het basisprincipe van het Tubbe model: bewoners van woonzorgcentra hebben (mede) zeggenschap over hun dagelijkse leven en de plek waar ze wonen. Ook medewerkers hebben veel inspraak. Directies geven coachend leiding. Noem de aanpak co-constructie. Zo ontstaat er een dynamiek van relatiegerichte zorg: bewoners scheppen een band met medewerkers, met medebewoners, met hun leefplek en ook met de familie en de buurt.Wij danken de zorgondernemer voor dit interview. Wij vinden het interessant om verhalen en getuigenissen van Vlozo-leden te delen met onze community.

De antwoorden en standpunten van de geïnterviewde zijn persoonlijk. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit interview, kan u via info@vlozo.be contact opnemen.

153 views0 comments

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page