top of page
Search

Zorgonderneming van de week: WZC Hof ter Lande uit Vorselaar

Updated: Jan 10, 2023
U bent?

Mijn naam is Sten Verberckmoes, ik ben adjunct-directeur van het woonzorgcentrum Hof ter Lande, een familiaal woonzorgcentrum.


Hoe lang bent u al directeur?

Ik ben sinds augustus 2019 adjunct-directeur in Hof ter Lande.
Waarom werkt u in de ouderenzorg?

Ik ben mijn carrière begonnen in de retailsector. Hoewel alles rond verkoop en klantenbinding mij lag, miste ik wat diepgang en voldoening in mijn job. Ik ben begonnen met vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum dat in 1989 werd opgericht door een familielid. Ik merkte dat ouderenzorg echt wel bij mijn persoonlijkheid paste. Ik hoopte al gauw kleine verschillen te kunnen realiseren en dus maakte ik de overstap.

Hoe lang werkt u al in/voor uw woonzorgvoorziening?

Om de ouderenzorgsector en het woonzorgcentrum te kennen, ben ik begonnen als logistiek medewerker. Op die manier leerde ik snel hoe het er aan toe ging op de vloer. Door de jaren heen, schoolde ik me op allerlei vlakken bij. Drie jaar geleden kreeg ik de functie van adjunct-directeur die ik sindsdien met veel passie uitoefen. Ik werk in totaal meer dan acht jaar voor Hof ter Lande.


Omschrijf uw woonzorgvoorziening?

Hof ter Lande is een huiselijk, kleinschalig woonzorgcentrum in het landelijke Vorselaar. Wij bieden residentiële opvang aan voor 40 bewoners. Sectoraal gezien zijn we aan de kleine kant, maar hierdoor hebben we de tools in handen om onze bewoners op een persoonlijke manier te benaderen. Als woonzorgcentrum stappen we af van "wat wilt u?". We stemmen ons aanbod af op "wie bent u?". Door gesprekken te voeren met onze nieuwe bewoners achterhalen we wat hun verhaal is. Op die manier wordt een gepersonaliseerd zorgplan opgesteld, op maat van de bewoner, dat rekening houdt met hun wensen en noden. Daarnaast vertrekken we vanuit de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van de mens als persoon. We geloven steevast in het respecteren van de zelfredzaamheid van personen, ook van mensen die moeilijkheden ondervinden bij bepaalde handelingen.

Genieten in de tuin met familie en vrienden.

Hoe maakt uw woonzorgvoorziening het positieve verschil qua zorg / ondersteuning naar de bewoners toe? Op welke verwezenlijking binnen uw woonzorgvoorziening bent u het meest trots?

Onze onderneming begon als een verbouwde boerderij met een beperkt aantal kamers. Doorheen de jaren groeiden we uit tot een woonzorgcentrum met 40 bewoners. Qua infrastructuur en bedrijfscultuur ademt onze onderneming kleinschaligheid en huiselijkheid. Deze troeven willen we dan ook maximaal uitspelen. We beschouwen ons team medewerkers allemaal als schakels in het runnen van een groot huishouden. We laten onze bewoners maximale keuzevrijheid toe in de keuzes die we hen kunnen aanbieden en stellen alles in het werk om het sociaal netwerk van de bewoner te behouden of zelfs te versterken. Dit doen we onder andere door het onderhouden van een laagdrempelig contact met de familie van de bewoners, zij moeten zich hier immers ook thuis voelen. De directie kent hier elke bewoner en vaak ook de familieleden. We kunnen zo snel inspelen op de behoeften en wensen van onze bewoners.


Wij zijn niet zozeer trots op een specifieke verwezenlijking, maar vooral trots op onze mensen. Iedereen die in Hof ter Lande – en in de ouderenzorgsector – werkt, doet dit met hart en ziel en zet zich dagelijks in om voor een warme thuis te zorgen voor onze bewoners. Dit doen ze in omstandigheden die vaak uitdagend kunnen zijn, zowel fysiek als emotioneel. Dit waarderen we enorm!

Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u blij?

Onze sector gaat, om alle welbekende redenen, al een hele tijd door een moeilijke periode. De wendbaarheid en creativiteit die we als organisatie aan de dag moeten leggen om alle uitdagingen het hoofd te bieden, wordt vaak tegengewerkt door starre regelgeving. Deze regelgeving wordt herhaaldelijk ingehaald door de realiteit. Ik ben blij dat de geesten beginnen te rijpen om een meer adequaat antwoord te kunnen bieden aan bijvoorbeeld de uitdaging van het vinden en het behouden van zorgpersoneel. Een voorbeeld hiervan is de recente flexibilisering van de personeelsnormen en inzet van bijkomende contracten.


Daarnaast stemt het mij plezierig om te zien hoe zorgondernemingen, ondanks alle uitdagingen, zich blijven inzetten om hun bewoners te verzorgen en te kunnen laten genieten van hun verblijf. Deze inspanningen, vaak klein en dicht bij onze bewoners (grote betrokkenheid), worden minder belicht in de media, maar zijn oh zo waardevol.


Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u kwaad of triest?

De ontwikkeling binnen de ouderenzorg die mij het meest kwaad maakt is de tendentieuze en ongenuanceerde berichtgeving in de media. Berichten uit de sector worden gedramatiseerd en uitvergroot en soms lijkt het alsof we nog weinig goeds kunnen doen. Wantoestanden wil ik uiteraard niet vergoelijken, deze moeten kordaat worden aangepakt. Maar niet elk probleem in een woonzorgcentrum is het gevolg van slechte bedoelingen. De berichtgeving doet dit vaak wel vermoeden. Ook het feit dat de inspectieverslagen (soms) ongenuanceerd in de media worden gepubliceerd, zonder enige kennis van de organisatie waarop het verslag betrekking heeft, stoort mij mateloos. Het weerwoord van organisaties wordt dan weer niet erg fel belicht in de media. Een jammere zaak en een opdoffer voor iedereen die zich dagelijks inzet voor hun bewoners.


Welk idee zou u willen lanceren ter verbetering van de ouderenzorg?

Alles begint bij mensen, pas als die er zijn kunnen alle procedures en processen ten behoeve van onze bewoners op een correcte en warme manier worden uitgevoerd. Zorg voor een veel betere verloning, voor betere arbeidsomstandigheden en voor flexibelere arbeidsorganisatie om meer en juiste mensen aan te trekken.

Gezellig pétanque spelen in de tuin

Noem één regel/richtlijn die u graag zou willen afschaffen?

Het is heel moeilijk om één precieze regel af te willen schaffen. Er zijn heel veel wetgevingen die van toepassing zijn op onze sector waarvan sommigen elkaar soms tegenspreken of niet duidelijk zijn. Ik zou graag minder administratieve last zien voor ons zorgteam, zodat de tijd die wordt gespendeerd aan registratie, kan worden besteed aan concrete zorg voor onze bewoners.


Wat zou u graag extra willen doen voor uw medewerkers?

Ik zou graag meer medewerkers in huis hebben. We hebben geen tekorten in de zin dat de zorg niet gegarandeerd is, maar we hebben evenwel niet genoeg mensen om alles te doen dat we willen doen voor onze bewoners. Meer handen om er voor te zorgen dat ieder lid van het zorgteam meer tijd heeft om de job uit te oefenen die ze hebben gekozen, al een bewonderingswaardige keuze op zich, die we naar waarde moeten schatten.Wij danken de zorgondernemer voor dit interview. Wij vinden het interessant om verhalen en getuigenissen van Vlozo-leden te delen met onze community.

De antwoorden en standpunten van de geïnterviewde zijn persoonlijk. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit interview, kan u via info@vlozo.be contact opnemen.

94 views0 comments
jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page