top of page
Search

Wat wij u wensen voor 2023

Updated: Jan 10, 2023

Bij de start van een nieuw jaar horen wensen. Johan Staes en het hele Vlozo-team wensen alle zorgondernemers het allerbeste voor 2023!2022 was een uitdagend jaar voor de ouderenzorg in Vlaanderen. Na twee bijzonder moeilijke jaren voor onze sector konden we vorig jaar het COVID-19 hoofdstuk gesloten houden. We werden echter keihard geconfronteerd met een aantal structurele problemen die al jaren onder de oppervlakte sluimeren en die zich vanaf nu meer en meer acuut zullen stellen. Problemen waar ook jammer genoeg geen eenvoudige oplossingen voor bestaan.
Door de dubbele vergrijzing neemt de zorgnood van ouderen toe en neemt het potentieel aan zorgpersoneel in de ouderenzorg af. De huidige regelgeving en financiering van ouderenzorg bieden vandaag geen antwoord op deze trend. Meer nog, de bestaande regels in dit land zetten steeds vaker een rem op het uitbouwen van voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg.


Vlozo plaatste in 2022 het personeelstekort in de ouderenzorg, de financiële leefbaarheid van voorzieningen en de nood aan een Vlaams Masterplan Ouderenzorg vooraan op de politieke agenda. De Vlaamse regelgeving rond personeelsinzet in woonzorgcentra werd verder geflexibiliseerd en de verschillende overheden kwamen met ondersteuningsmaatregelen om de hoge inflatie en exploderende energieprijzen te verhelpen.


Maar Vlozo wil meer.


Op onze massaal bijgewoonde viering '30 jaar Vlozo' formuleerde ik de inhoudelijke krachtlijnen waar we in de aanloop naar de regionale en nationale verkiezingen van 2024 zullen op inzetten. Krachtlijnen waarover we in 2023 in dialoog gaan met beleidsmakers en stakeholders.


Eerst en vooral pleit Vlozo ervoor om de ouderen écht aan het stuur te zetten van hun leven en zorgbegeleiding. Niet enkel in theorie maar ook in de praktijk. Anders gezegd: we moeten definitief de omslag maken van aanbod- naar vraaggestuurde en persoonsgerichte zorg.


Een tweede krachtlijn die we naar voren schuiven is dat het streven om ouderen zo lang mogelijk in hun thuisomgeving te laten verblijven enkel zin heeft als het fysiek en psychologisch verantwoord is. Met Vlozo pleiten we daarom voor een veel diverser aanbod, met naast woonzorgcentra en assistentiewoningen ook cohousing- en andere kleinschalige wooninitiatieven.


Ten derde vraagt Vlozo dat de bevoegde overheden inzetten op een faire en voldoende hoge financiering van de Vlaamse ouderenzorg die gebaseerd wordt op drie pijlers. Een basisfinanciering voor ouderenzorgvoorzieningen om hun werking op lange termijn te verzekeren, een persoonsvolgende financiering voor de bewoner waarmee die de zorgkosten in een ouderenzorgvoorziening kan betalen en tenslotte een voldoende hoog pensioen voor ouderen om niet-zorggerelateerde kosten te betalen.


Maatregelen om het personeelstekort in de ouderenzorg aan te pakken mogen uiteraard ook niet ontbreken. We moeten de aantrekkelijkheid van de sector blijven in de verf zetten en de Vlaamse en federale regering moeten ‘samen’ werken aan een verregaande flexibilisering van de personeelsnormen en een gebalanceerde taakdifferentiatie.

Tot slot roept Vlozo de bevoegde overheden op resoluut de kaart trekken van innovatie in de ouderenzorg. Innovatie moet en zal ons helpen op per paar handen meer en betere zorg aan te bieden aan meer mensen. Zonder aan warmte in te boeten.


Vlozo heeft zich de laatste jaren ontpopt tot een slagkrachtig instrument en dat geeft ons: bestuurders, leden van het beleidscomité, leden van de taskforces, de stafmedewerkers, ikzelf, uiteraard veel voldoening. Maar het instrument is natuurlijk nooit het doel op zich. Jullie, de Vlozo-leden zijn het doel. Het verdedigen van jullie belangen in de relevante fora en jullie met raad en daad ondersteunen. Dat is onze opdracht, die we ook in 2023 elke dag zullen uitvoeren.


Johan Staes

Gedelegeerd Bestuurder I CEO

81 views0 comments
jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page