top of page
Search

Transparante en sectorspecifieke boekhouding


Op maandag 24 april 2023, bezorgde het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een brief aan alle uitbaters van Vlaamse residentiële ouderenzorgvoorzieningen over de invoer van een transparante en sectorspecifieke boekhouding in diezelfde Vlaamse residentiële ouderenzorg.Transparante en sectorspecifieke boekhouding

Dit project stond al langer in de steigers. Tijdens de vorige Vlaamse legislatuur (2014-2019) werd het voorbereid met een academische studie. In 2019 werd het opgenomen in het regeerakkoord van de huidige Vlaamse regering. En tenslotte staat het ook expliciet als afspraak vermeld in het VIA-6 akkoord uit 2021: “In opvolging van het Vlaams regeerakkoord wordt in uitvoering van het woonzorgdecreet werk gemaakt van een sectorspecifieke transparante boekhouding, met respect voor de diversiteit in juridische organisatiestatuten, de schaalgrootte van het woonzorgcentrum en hieraan gekoppelde wettelijke kaders en, daarbij aansluitend, het onderscheid tussen woon-, leef-, en zorgkost.”

De doelstellingen van dit project zijn:

  • Voor de bewoner, om meer inzicht te krijgen in de dagprijs die hij betaalt

  • Voor het woonzorgcentrum, om accuraat financieel beheer op voorzieningsniveau en per activiteitencentrum te kunnen doen

  • Voor de overheid, om inzicht te krijgen in de besteding van overheidsmiddelen

Aanvullende voordelen kunnen zijn:

  • Benchmarken van woonzorgcentra (voor bewoner en woonzorgcentrum)

  • De zorgkost transparant linken met de zorgsubsidie en de dagprijzen (voor bewoner en burger)

  • Inzicht krijgen in de kostenelementen van de dagprijs (voor de overheid)

  • De basiselementen woon/zorg/leef/beleid gebruiken om het dagprijzenbeleid aan te passen (voor de overheid)

Dit project ging intussen van start. Een aantal werkgroepen en klankbordgroepen werden opgestart. En de betrokken stakeholders, waaronder Vlozo, zaten al samen met de projectmedewerkers. Concrete resultaten van ‘Invoering van een transparante sectorspecifieke boekhouding in de residentiële ouderenzorg’ worden in de loop van 2024 verwacht.

Johan Staes, Gedelegeerd Bestuurder van Vlozo: "Het is voor onze bewoners belangrijk dat wij als sector op een transparante manier kunnen aantonen welke dienstverlening het woonzorgcentrum aanbiedt tegen welke prijs. Vlozo is al lange tijd vragende partij voor een transparante en sectorspecifieke boekhouding van woonzorgcentra. “Wij engageren ons samen met onze leden om actief en constructief mee te werken aan dit belangrijke project.”

Uitbaters van Vlaamse woonzorgvoorzieningen die goede ideeën of suggesties hebben over de concrete uitwerking van een transparante en sectorspecifieke boekhouding mogen steeds met Vlozo contact opnemen via info@vlozo.be Waardevolle input van op het terrein zal Vlozo uiteraard meenemen in de uitwerking van dit project.

165 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page