top of page
Search

Septemberverklaring 2023: Ouderenzorg?


Op de vierde maandag van september (25 september 2023), sprak Vlaams Minister-President Jan Jambon zoals de traditie het voorschrijft zijn Septemberverklaring uit voor het Vlaams Parlement met daarin de krachtlijnen van de begroting voor het komende jaar. Opvallend: ouderen en ouderenzorg kwamen niet aan bod.


Ondanks het feit dat ouderenzorg de afgelopen jaren bijzonder veel en vaak negatieve aandacht kreeg van de politiek en de media, en ondanks het feit dat de vergrijzing naar de toekomst toe één van de grote maatschappelijke uitdagingen zal worden, werd er over ouderen en ouderenzorg nauwelijks een woord gerept in de Septemberverklaring, laat staan dat er voor 2024 concrete maatregelen of investeringen in de ouderenzorg werden aangekondigd.

De grote lijnen van de toespraak van de minister-president waren reeds bekend op voorhand en werden in het Vlaams Parlement bevestigd:

  • 270 miljoen EUR recurrente middelen extra vanaf 2024 voor kinderopvang

  • 100 miljoen EUR recurrente middelen extra vanaf 2024 voor onderwijs

  • De jobbonus stijgt van 600 EUR naar 700 EUR en een miljoen extra Vlamingen zullen kunnen geniet van deze jobbonus

  • Ook wordt er extra budget voorzien om de dienstenchequesector te versterken.

Maar ouderen en ouderenzorg waren zo goed als afwezig in deze Septemberverklaring. Ook werden er geen concrete maatregelen of investeringen voor 2024 aangekondigd in ouderen of ouderenzorg. En dat ondanks het feit dat ouderenzorg de afgelopen jaren bijzonder veel en vaak negatieve aandacht kreeg van de politiek en de media, en ondanks het feit dat de vergrijzing naar de toekomst toe één van de grote maatschappelijke uitdagingen zal worden.

Er was het pleidooi van Jan Jambon richting de federale overheid om in sectoren als kinderopvang, onderwijs, openbaar en leerlingenvervoer ook gebruik te kunnen maken van flexi-jobs, maar ouderenzorg werd jammer genoeg niet expliciet vermeld als sector. Wel was er de verwijzing naar eenzaamheid bij ouderen en Jan Jambon benoemde ook expliciet de ouderen in de context van technologische innovatie.


Gedelegeerd Bestuurder Johan Staes: "Voor Vlozo had deze Septemberverklaring veel meer mogen zijn. Zeker als het gaat over ouderenzorg. De extra middelen voor kinderopvang zijn ongetwijfeld terecht en noodzakelijk. Maar het over het hoofd zien van ouderenzorg in deze Septemberverklaring en vooral in de begroting van 2024 door deze Vlaamse regering is erger dan betreurenswaardig, het is vooral een ernstige vergissing."

Johan Staes: "De Vlaamse ouderenzorg kraakt vandaag na een aantal bijzonder moeilijke jaren in haar voegen. Er zijn de naweeën van COVID-19, de moeilijkheden die vele voorzieningen hebben om de vacatures voor zorgpersoneel ingevuld te krijgen, de stijgende administratieve overlast enzovoort, en dan zijn er natuurlijk ook nog de uitdagingen naar de komende jaren en decennia toe vanwege de dubbele vergrijzing, dat is de uitstroom van zorgpersoneel omwille van pensionering in combinatie met de instroom van een groeiende groep zorgbehoevenden . De Vlaamse overheid kan het zich niet meer veroorloven om nog tijd te verspillen. Een Vlaams masterplan ouderenzorg dat een ouderenbeleid in de steigers zet om met vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan is NU nodig."


Vlozo zal ook gedurende dit politiek jaar, tijdens de komende verkiezingscampagne en de daaropvolgende regeringsonderhandelingen, op die nagel blijven kloppen.

170 views0 comments

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page