top of page
Search

Is Denemarken een gidsland voor ouderenzorg?


Vorige week (31/08/2023) trok gedelegeerd bestuurder Johan Staes samen met een leergierige groep leidinggevenden van diverse ouderenzorgvoorzieningen naar Denemarken voor een vierdaagse studiereis. Zij bezochten verschillende woonzorgvormen, dienstencentra en trainingsinstituten voor ouderen. Zij spraken met architecten, innovatielabs en beleidsmakers over de uitdagingen in de zorg. Merkwaardig genoeg zijn die hetzelfde, alleen verschilt de aanpak grondig. Lees hieronder de impressies van het internationaal werkbezoek.


Preventie

Het Deens zorgmodel zet heel hard in op preventie. Er wordt door de overheid ingezet om ouderen zo lang mogelijk thuis te houden. Dat doen ze door met ouderen in gesprek te gaan en te kijken welke zorg op maat aangeboden kan worden. Lukt het thuis niet meer, dan stellen ze aangepaste huizen voor of zorgtechnologie. We bezochten onder meer het “Generationernes Hus”, een uniek intergenerationeel gemeenschapsproject waar jong en oud met verschillende zorgnoden samen kunnen leven en groeien.Het 'Huis van Generaties' is een moderne kijk op een gebouw waar alle generaties onder hetzelfde dak wonen. Het gebouw heeft een unieke locatie in het havengebied van Aarhus.


In deze samenlevingsvorm zijn zorgeenheden gegroepeerd in clusters van 14-15 woningen. De senioreneenheden zijn gegroepeerd in kleinere clusters of buurten. Sommige senioreneenheden zijn gegroepeerd met jeugd- en gezinseenheden, terwijl andere zijn gegroepeerd in senioren woongemeenschappen met individuele eenheden. De eenheden delen gemeenschappelijke ruimtes en activiteitenruimten en er is 24/7 personeel aanwezig, zoals in een traditioneel zorgcentrum. De units zijn huiselijk en bieden tegelijkertijd veel ruimte aan. Aangezien ouderen twee keer zoveel licht nodig hebben als jongeren voor hetzelfde visuele effect, zijn zowel natuurlijke als elektrische verlichting zorgvuldig ontworpen.


Kwaliteit van leven en wonen

Pas wanneer het echt niet meer anders kan, wordt gedacht aan een verblijf in een woonzorgcentrum. Met gevolg dat die in de verste verte niet lijken op onze huizen waar persoonsgericht gericht gewerkt wordt en de focus ligt op kwaliteit van leven en wonen. Het gevolg daarvan is dat zwaar zorgbehoevende ouderen de laatste fase van hun leven doorbrengen in een klinisch aanvoelende setting.


Sophia Deryckere (Directeur WZC Den Bogaet) onder een verzwaringsdeken tijdens het werkbezoek

In het Deens model wordt de zorg heel sterk aangestuurd, georganiseerd en gefinancierd door de gemeenten. De gezondheidszorg is gestoeld op een universaliteitsprincipe: de staat draagt zorg voor haar inwoners. Het goede nieuws is dat de overheid alle kosten die verband houden met zorg draagt. Keerzijde van de medaille is dat er heel weinig privaat initiatief is en de burgers weinig tot geen keuzevrijheid hebben.


Een bezoek aan Denemarken is zeker de moeite. Ik onthoud vooral de preventieve aanpak, ook bij ouderen en de betaalbaarheid van het systeem voor de gebruiker doordat de zorgkosten integraal gedragen worden door de gemeenschap. Twee thema’s die we de komende maanden zeker ook aan onze beleidsmakers en politici willen meegeven.Ik onthoud vooral de preventieve aanpak, ook bij ouderen en de betaalbaarheid van het systeem voor de gebruiker doordat de zorgkosten integraal gedragen worden door de gemeenschap CEO Johan Staes

174 views0 comments
jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page