top of page
Search

Hoorzitting over het voorkomen en terugdringen van de leegstand van assistentiewoningen


De Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het Vlaams Parlement organiseerde woensdag 7 februari 2024 een hoorzitting rond de conceptnota van Katrien Schryvers (CD&V) over het voorkomen en terugdringen van de leegstand van assistentiewoningen. Johan Staes, Gedelegeerd Bestuurder van Vlozo, was uitgenodigd als één van de sprekers op deze hoorzitting om zijn visie over het thema toe te lichten.

 

De volledige hoorzitting kan u herbekijken via deze link
Om de leegstand van assistentiewoningen, die aangevoeld wordt maar niet exact gemeten wordt door de Vlaamse overheid, aan te pakken stelde de CD&V de volgende maatregelen voor:

 

  • Registratie van bezettingsgegevens

  • Controle op de zorgcomponent bij het afleveren van een omgevingsvergunning

  • Responsabilisering van de initiatiefnemers

  • Versterken van de zorgcomponent

  • Omzetten naar woongelegenheden voor personen met een handicap

  • Omvorming van gewone assistentiewoningen naar sociale assistentiewoningen

  • Meer transparantie over de prijszetting

  • Mogelijk maken van gemengde projecten in zones voor gemeenschapsvoorzieningen

  • Gemengde projecten in woonzones

 

Vlozo kan zich ongetwijfeld vinden in een aantal van deze voorgestelde maatregelen maar beveelt zelf, als het gaat over het specifieke onderwerp van de GAW’s, de volgende drie specifieke maatregelen aan, gericht op het principe van ‘moving in time’, minder op het principe van ‘aging in place’.

 

Johan Staes vroeg om te beginnen tijdens de hoorzitting aan onze overheden de leegstand in GAW’s terug te dringen door in te zetten op de betaalbaarheid van GAW’s. Een goede hefboom hiervoor zou een huursubsidie voor bewoners van GAW’s zijn.

 

Ook moet de zorg in GAW’s – beter bekend als dienstencomponent – op een hoger niveau gebracht worden. De meest voor de hand liggende maatregel die de Vlaamse overheid hiervoor kan nemen is het investeren in een grotere aanwezigheid van woonassistenten in GAW’s. Vandaag moeten deze woonassistenten minstens éénmaal per week aanwezig zijn.

 

En tenslotte, ‘last but not least’, mag het belang van innovatie in de ouderenzorg, ook in de GAW’s, niet onderschat worden.  Innovatieve technologieën kunnen en moeten de hoeksteen worden van een kwaliteitsvolle zorg die de aanwezige zorgverleners toestaan om zich maximaal te concentreren op de essentie van hun job, namelijk het leveren van kwaliteitsvolle zorg, zoveel mogelijk op maat van de aanwezige ouderen.

 

U kan meer lezen over de voorstellen van Vlozo over de Vlaamse ouderenzorg via deze link.

102 views0 comments

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page