top of page
Search

Zorgonderneming van de week: Akapella uit Kapelle-op-den-Bos

Updated: Jan 10, 2023U bent?

Yves Peleman, directeur van WZC Akapella, lid van de woonzorggroep Vivalto Home, in Kapelle-op-den-Bos waar ik directeur ben sinds juli 2019.


Hoe voelt u zich vandaag en waarom?

Vol energie nu we terug voluit kunnen inzetten op wonen en leven voor onze bewoners.


Waarom werkt u in de ouderenzorg?

In 1997 kreeg ik de kans om samen met twee enthousiaste (oud)collega’s Akapella op te richten. Na mijn functie als directeur verpleging en personeelszaken in het ziekenhuis, zowaar de beste professionele beslissing van mijn leven.


Hoe lang werkt u al in/voor uw woonzorgvoorziening?

Bijna 24 jaar.


Omschrijf uw woonzorgvoorziening?

Een warme thuis voor bewoners en familieleden. Een fijne werkplek voor onze medewerkers. Allen omringd door een grote schare vrijwilligers. De prachtige tuin met wandelpad en groot terras, petanquebaan en dieren nodigen uit om buiten te wandelen, buiten te eten en gezellig samen te zitten keuvelen bij een glaasje.


Is uw woonzorgvoorziening een afgesloten eiland of een wezenlijk onderdeel van de buurt?

In die 24 jaar was Akapella nooit een afgesloten leefwereld. De buurt (met o.a. zijn 73 vrijwilligers in Akapella) is altijd betrokken geweest via vele activiteiten door en voor organisaties op het vlak van cultuur, ontspanning en feesten, maatschappelijke integratie, samenwerkingsverbanden met scholen en gemeente. Projectweken zijn eigen aan ons WZC.


Het maakt mij heel trots want ouderenzorg is zoveel meer dan wassen en kleden, toiletbezoek en hulp bij de maaltijden.

Wat is het favoriete gerecht van de bewoners?

Witloof met hesp en kaas.


Wat is de favoriete activiteit / animatie van de bewoners?

Reminiscentie (bestaat uit interventies om herinneringen aan verwerkte ervaringen op te roepen en vorm te geven), zingen en optredens.


Hoe maakt uw woonzorgvoorziening het positieve verschil qua zorg / ondersteuning naar de bewoners toe?

Belevingsgericht en zorg-ethisch werken. Vreugde en verdriet wisselen elkaar voortdurend af in elk mensenleven. Dat was altijd zo, dat blijft zo en is heel zeker ook zinvol: het maakt wie we kunnen of willen zijn. Het laat ons ook toe dat we onze verantwoordelijkheid opnemen naar mensen die ons nodig hebben in moeilijke momenten en periodes, of op het laatste stukje levensweg. Het zorgt er voor dat wie deze handschoen wil opnemen, echt mens kan zijn. Ik merk dit aan hoe partners, kinderen en kleinkinderen omgaan met de hulpbehoevendheid van de bewoner. Ik zie dit aan hoe bewoners elkaar steunen en helpen. Ik zie dit bij onze vrijwilligers. Ik zie dit bij onze medewerkers in alle departementen. Zij kennen hun bewoners door en door, houden rekening met wensen en verwachtingen, weten wat een bewoner nog wel kan, werken op het tempo van de bewoner en beseffen dat elke dag anders is voor een bewoner.


In de zorg- en dienstverlening wordt een relatie met elke bewoner opgebouwd, vanuit respect en empathie. Het woonzorgleefplan zorgt er bovendien voor dat elke medewerker op zijn manier werkt aan huiselijkheid, aan warmte: samen zingen of een dansje, babbels of een wandeling maken, een handmassage en nagels lakken, samen koekjes of soep maken, bewoners mee laten helpen bij tafels dekken of een afwasje in de leefruimte, een ontbijtbuffet of samen in een fotoalbum kijken en herinneringen ophalen, samen genieten van de belevenistafel. Het maakt mij heel trots en ik hoop echt dat ze de eigen fierheid over hun werk uitdragen bij hun vrienden en kennissen. Want ouderenzorg is zo veel meer dan wassen en kleden, toiletbezoek en hulp bij de maaltijd!


Vanuit de stuurgroep kwaliteit worden zeven referente medewerkers en werkgroepen aangestuurd. De leefgroepcoaches zijn het bindmiddel naar wonen en leven toe. Om de drie jaar zetten we een nieuw groot project op.


Wat me triest maakt? Hoe de overheid met ons is omgegaan gedurende de crisis: de wij-zij houding ten top!

Op welke verwezenlijking binnen uw woonzorgvoorziening bent u het meest trots?

De aanwezige kennis en kunde over een gedragen palliatieve zorg, waarbij een uitstekende levenseindezorg toch heel kenmerkend is voor Akapella. De vriendelijkheid, de activiteiten en het lekker eten waarbij een bewoner dagelijks kan kiezen tussen twee volwaardige menu’s, is ver buiten Akapella gekend. Het behalen van het ESF-kwaliteitslabel op basis van een kwaliteitsaudit heeft een waarde naar erkenning van onze dagelijkse inzet.


Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u blij? Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u kwaad of triest?

Blij: Het eindelijk financieel erkennen dat een bewoner die verblijft in een ROB-bed evenveel waarde heeft als een bewoner in een RVT-bed. Hierdoor alle WZC de kans geven om medewerkers trots te laten zijn op hun zorg- en dienstverlening aan ouderen: geen takenlijstje afvinken, maar belevingsgericht werken.


Triest: De manier van omgaan door de overheid met WZC die als eerste de coronacrisis moesten doormaken, kan ik nooit vergeten. De wij-zij houding ten top.


Welk idee zou u willen lanceren ter verbetering van de ouderenzorg?

Dat alle stakeholders beseffen dat de bomen niet tot in de hemel groeien en ouderenzorg dus geen verhaal kan zijn van enkel maar rozengeur en maneschijn. Ik hoop dat de hedendaagse visie over ouderenzorg eindelijk een belangrijke plaats in de verpleeg- en zorgopleiding krijgt.


Noem één regel/richtlijn die u graag zou willen afschaffen?

Als de Vlaamse overheid het echt meent met wonen en leven in WZC, en ook het tekort aan verpleeg- en zorgkundigen niet onder de mat veegt: laat deze laatsten ondersteund worden door ‘gewone’ mensen binnen de wettelijke personeelsnorm. Breid de erkenningsnorm voor financiering zorg dringend uit naar mensen zonder een diploma met een groot hart voor ouderen, die zorgkundigen kunnen ondersteunen en nog meer het accent op wonen en leven versterken.


Wat zou u graag extra willen doen voor uw medewerkers?

Verder pleiten bij beslissing-makers dat de toeslagen voor weekendwerk eindelijk waardering tonen voor de betrokken medewerkers en volledig in de financiering worden opgenomen.

Willy Sommers of The Rolling Stones?

Geef ons maar The Rolling Stones.Wij danken de zorgondernemer voor dit interview. Wij vinden het interessant om verhalen en getuigenissen van Vlozo-leden te delen met onze community.

De antwoorden en standpunten van de geïnterviewde zijn persoonlijk. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit interview, kan u via info@vlozo.be contact opnemen.

320 views0 comments

Commentaires


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page