Search

Extra premie tot 900 euro voor rusthuispersoneel (De Tijd, Daan Bleus,12/07/2021)


"Eind augustus krijgt het personeel in de woonzorgcentra een premie van maximaal 900 euro van de Vlaamse overheid. Dat is het slotstuk van het zorgakkoord van 577 miljoen euro dat in maart gesloten werd."


"Als erkenning voor de geleverde inspanningen tijdens de coronacrisis kreeg het personeel in de Vlaamse zorghuizen eerder dit jaar al boter bij de vis. De lonen in de woonzorgcentra, de jeugdhulp, de gehandicaptenzorg en de kinderopvang stijgen met 4,5 procent. Het aantal vakantie- en opleidingsdagen wordt opgetrokken en er komen meer handen aan de bedden."


"Daar wordt nu nog een slotakkoord aan toegevoegd voor het personeel in de woonzorgcentra. Die krijgen in augustus nog een premie van maximaal 900 euro op hun bankrekening gestort, beslisten de sociale partners. Het akkoord kost de Vlaamse begroting in totaal 577 miljoen euro per jaar."


"De premie valt lager uit voor personeel dat al in IFIC, het nieuwe verloningssysteem in de zorg, is gestapt. De premie wordt voor die groep verminderd met een opslag die ze in april, mei en juni al hebben gekregen. Het gaat bovendien om een brutopremie waarop nog RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing worden ingehouden."


"De budgettaire inspanningen van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) leiden ertoe dat de loonkloof met de federale ziekenhuizen wordt dichtgereden. Daarvoor was een zorgberoep in een federaal ziekenhuis aantrekkelijker dan in een Vlaams woonzorgcentrum.


'Wij hebben er als werkgeversorganisatie altijd op aangedrongen om het personeel in de residentiële ouderenzorg een gelijkaardige premie toe te kennen als degene die het ziekenhuispersoneel in 2020 heeft gekregen', zegt Johan Staes, de gedelegeerd bestuurder van de werkgeversfederatie VLOZO."

Met dank aan Daan Bleus van De Tijd
85 views0 comments
Nobi_Banner.png