top of page
Search

Artikel in De Tijd: "Extra premie tot 900 euro voor rusthuispersoneel"

Updated: Jan 5, 2023

De krant De Tijd publiceerde (12/07/2021) een artikel over de extra premie voor personeel uit woonzorgcentra. Het volledige artikel door Daan Bleus kan u ook hier lezen."Eind augustus krijgt het personeel in de woonzorgcentra een premie van maximaal 900 euro van de Vlaamse overheid. Dat is het slotstuk van het zorgakkoord van 577 miljoen euro dat in maart gesloten werd."


"Als erkenning voor de geleverde inspanningen tijdens de coronacrisis kreeg het personeel in de Vlaamse zorghuizen eerder dit jaar al boter bij de vis. De lonen in de woonzorgcentra, de jeugdhulp, de gehandicaptenzorg en de kinderopvang stijgen met 4,5 procent. Het aantal vakantie- en opleidingsdagen wordt opgetrokken en er komen meer handen aan de bedden."


"Daar wordt nu nog een slotakkoord aan toegevoegd voor het personeel in de woonzorgcentra. Die krijgen in augustus nog een premie van maximaal 900 euro op hun bankrekening gestort, beslisten de sociale partners. Het akkoord kost de Vlaamse begroting in totaal 577 miljoen euro per jaar."


"Wij hebben er als werkgeversorganisatie altijd op aangedrongen om het personeel in de residentiële ouderenzorg een gelijkaardige premie toe te kennen als degene die het ziekenhuispersoneel in 2020 heeft gekregen" zegt Johan Staes, gedelegeerd bestuurder van de werkgeversfederatie Vlozo

"De premie valt lager uit voor personeel dat al in IFIC, het nieuwe verloningssysteem in de zorg, is gestapt. De premie wordt voor die groep verminderd met een opslag die ze in april, mei en juni al hebben gekregen. Het gaat bovendien om een brutopremie waarop nog RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing worden ingehouden."


"De budgettaire inspanningen van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) leiden ertoe dat de loonkloof met de federale ziekenhuizen wordt dichtgereden. Daarvoor was een zorgberoep in een federaal ziekenhuis aantrekkelijker dan in een Vlaams woonzorgcentrum.


Klik en bekijk het artikel van De Tijd, 12/07/2021

96 views0 comments

Comentarios


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page