top of page
Search

Dag van de animator (Interview met Dieter Opdecam)

Updated: Jan 5, 2023

Vandaag, 29 juli 2021, is het 'dag van de animator'. Een dag die, omwille van de coronacrisis, dit jaar net iets specialer is dan op andere jaren. Bij de functie ‘animator’ wordt snel de link gelegd naar speelpleinwerkingen of jeugdwerkingen maar ook in de ouderenzorg is dit een zeer belangrijke functie. Dieter Opdecam, directeur van WZC De Vlamme, steekt zijn bewondering voor zijn team niet onder stoelen of banken.“De hoofddoelstelling van een animatieteam is om bewoners zich thuis te laten voelen door middel van betekenisvolle activiteiten. Ook het zorgen voor een aangename woon – en levenssfeer waarin iedereen zich gewaardeerd voelt is belangrijk. Daarom wordt er nu eigenlijk niet meer gesproken van een animatieteam, maar van een woonleefteam.” zegt Dieter Opdecam, directeur van WZC De Vlamme.


De functie van Animator in de residentiële ouderenzorg is in het nieuwe IFIC systeem een referentiefunctie (functienummer 4078) waar IFIC doelbarema 12 bij hoort. Voor de animatoren is dit zeker goed nieuws want met de uitrol van het IFIC loonmodel aan 100% vanaf 1/7/2021 kan bijvoorbeeld een animator met 10 jaar anciënniteit tot bijna 10% meer loon ontvangen.


“Het team van animatoren zorgt ervoor dat bewoners gehoord worden en er rekening gehouden wordt met individuele behoeften, noden en verwachtingen. Hierbij is empowerment en participatie van groot belang.


Daarnaast zal het woonleefteam trachten de medewerkers en de bewoners dichter bij elkaar te brengen door enerzijds gezamenlijke activiteiten te organiseren en anderzijds door medewerkers uit verschillende disciplines te betrekken in het activiteitenaanbod.

Hierdoor voelt het in WZC De Vlamme eigenlijk aan als één grote familie en laat dit nu onze grote kwaliteit zijn in ons woonzorgcentrum.”


“Het belang van het woonleefteam werd nog meer duidelijk tijdens deze crisis, wanneer familieleden een hele periode niet meer binnen mochten. Het animatieteam werd in ons woonzorgcentrum dan ook uitgebreid tijdens deze periode. Deze uitbreiding wordt behouden. Ook in het weekend is ons woonleefteam aanwezig en dit zowel op de open als op onze beschermde afdeling.”


In het VIA-6 akkoord werd ook de financieringsnorm voor reactivatie-personeel opgetrokken in het kader van de ROB/RVT gelijkschakeling. Voor zover zij een diploma hebben uit een lijst die in VIA-6 werd uitgebreid (zoals opvoeder, muziektherapeut, drama-, dans- en creatieve therapie, godsdienst- of moraalwetenschap, ergotherapie en arbeidstherapie) kunnen ook animatoren in aanmerking genomen worden voor die norm. Dat is goed nieuws voor het WZC waar ze werken.


In het woord woonleefteam is het onderdeel ‘team’ van groot belang!


Wij zien dit in WZC De Vlamme als 1 groot team waar iedereen deel van uitmaakt.


Alle puzzelstukjes passen mooi in elkaar en vormen een prachtig woonzorgcentrum.Ik wil het volledige team dan ook enorm bedanken voor de afgelopen periode!"


Enkele filmpjes van het team van animatoren van WZC De Vlamme kan je vinden via https://www.youtube.com/user/dieter25051980


Dank je wel voor jullie bijdrage Dieter Opdecam.

558 views0 comments
jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page