top of page
Search

Zorgonderneming van de week: WZC Pagode uit Neder-Over-Heembeek

Updated: Jan 10, 2023
U bent?

Mijn naam is Maarten Digneffe, ik ben directeur van het woonzorgcentrum Pagode in Neder-over-Heembeek. Wij maken deel uit van de Colisee Belgium / Armonea groep.


Hoe lang bent u al directeur?

Sinds 2 juni 2020 werk ik als directeur voor de groep Armonea.
Waarom werkt u in de ouderenzorg?

Ik begon mijn carrière bij Eurostation als 'Field Manager' concessies, waar ik doorgroeide tot 'Facility Manager'. Naast het beheer van de voorzieningen (facilities) leidde ik verschillende projecten waaronder het openen van de grootste Brasserie van België 'Midi Station' met 423 eetplaatsen, een keukenteam van 38 medewerkers waaronder twee sterrenchefs, en nog 250 andere medewerkers. Hierna ging ik aan de slag in mijn studiedomein zijnde de hotellerie, waar ik directeur was van een kleine hotelgroep in Antwerpen, en 'General Manager' was van het iconische hotel 'De Dikke Van Dale' in Sluis. Tijdens een wandeling aan het strand van Sluis, kreeg ik een telefoontje van een woonzorggroep uit Doornik die op zoek was naar een gedelegeerd bestuurder met hotelervaring.

Het is belangrijk om te weten dat mijn beide grootvaders in een woonzorgcentrum hebben gezeten. De ene zat in een woonzorgcentrum waar het er semimilitair aan toeging. De zorg was uitstekend, maar alles voelde nogal strak aan. Mijn andere grootvader zat in een woonzorgcentrum waar er een gezellige huiselijke sfeer heerste, maar op medisch vlak was het huis zo zwak dat hij na anderhalve maand zijn beide benen kwijt is geraakt omdat zijn suikerspiegel niet voldoende was opgevolgd. Het zijn deze twee gebeurtenissen die mij overgehaald hebben om de stap te zetten van hotellerie naar zorg. Ik wou eigenhandig een woonzorgcentrum oprichten met een huiselijke sfeer, een dienstverlening zoals in een hotel en met kwalitatieve zorg gelijkgesteld aan die in een ziekenhuis.

Hoe lang werkt u al in/voor uw woonzorgvoorziening?

Aanstaande 15 juni 2022 zal ik hier twee jaar zijn.


Omschrijf uw woonzorgvoorziening?

Pagode is een recent gebouw van 2013 met moderne kamers en voorzieningen. De 123 kamers beschikken allemaal over een tv-toestel, een uitgeruste badkamer met inloopdouche en een portal plus toestel. De portal plus is een vaste tablet waarmee men kan (video) bellen naar familie en vrienden. De portal plus kan eveneens dienen om internet te gebruiken voor bewoners die hun weg vinden in de digitale wereld. Naast het woonzorgcentrum met 52 zorgbedden, beschikt Pagode ook over een gesloten afdeling met 22 bedden en een afdeling Psycho Geriatrie met 33 bedden. Wij hebben in totaal zo'n 150 bedden.

Wij zijn gelegen in de rand van Brussel, op 2 km van het Dockx winkelcentrum en het Koninklijk Paleis van Laken. Deze ligging is erg gunstig voor families en bezoekers. Men hoeft Brussel stad niet volledig te doorkruisen om zijn naaste te komen bezoeken.

Pagode heeft een gespecialiseerde afdeling psychogeriatrie en beschikt over een getrainde zorggroep, een psychologe en hoofdverpleegkundige met ervaring in deze materie. Voorts zijn we gekend voor onze ervaring in het behandelen van stoma’s en peritoneale dialyse.

Met ons woon-leef-team, worden er maandelijks thema activiteiten georganiseerd bovenop onze dagelijkse activiteiten. Nu de regelgeving het terug toelaat, kunnen we te goeder trouw de daguitstappen naar de kust of dierentuin opnieuw hervatten.

Onze bewoners, waarvan het merendeel echte 'Brusseleers' zijn, vinden meestal hun gading in de uitstapjes naar de lokale markt of in de pétanquen tornooien die we hier ter plaatse organiseren. Om het in de woorden van een bewoner te zeggen “Il ne faut pas chercher midi à quatorze heure”, zoek het niet te ver.Op maandelijkse basis organiseer ik zelf ook een koffieklets met alle bewoners, waar ideeën van de bewoners op tafel gesmeten worden, en waar we dan onmiddellijk mee aan de slag gaan. Een van de ideeën was bv. om in plaats van een maandelijks verjaardagsfeest, op zijn/haar verjaardag te kunnen eten waar ze goesting in hebben. Dit wordt ondertussen ook toegepast. Ik hou ervan om dagelijks tussen de residenten en medewerkers te vertoeven. Ik ben geen directeur die achter zijn bureau blijft zitten. Ik kom graag onder de mensen 😉


Hoe maakt uw woonzorgvoorziening het positieve verschil qua zorg / ondersteuning naar de bewoners toe? Op welke verwezenlijking binnen uw woonzorgvoorziening bent u het meest trots?

Wanneer je Pagode binnenwandelt krijg je onmiddellijk een behaaglijk gevoel. Je wordt welkom geheten door Jessica die het onthaal (en veel meer!) voor haar rekening neemt.

Volgens mijn bescheiden mening is de sterkte van Pagode het grote familie gevoel onder het personeel. We zijn meer dan goede collega’s, wij zijn eerder allemaal familie van elkaar en zo voelt het ook. De zorgkundigen hebben allemaal hun bewoners waar ze zorg voor dragen, en indien er een bewoner vertrekt, verliezen we een familielid, en wanneer er een bewoner bijkomt, winnen we een familielid. Door het lage personeelsverloop sinds de opening in 2013, is iedereen zodanig ingespeeld op elkaar dat we elkaar aanvoelen zonder dat er veel woorden aan te pas hoeven te komen. Hierdoor kunnen we dan ook zeer hard inzetten op persoonsgerichte zorg en steun. Laat dit dan ook onze grootste troef zijn. Een volledig nieuw uitgewerkt kwaliteitsplan waar de individuele zorg primeert.


Op welke verwezenlijking binnen uw woonzorgvoorziening bent u het meest trots?

Mijn grootste trots is dat ik deze fantastische equipe medewerkers, van schoonmaakpersoneel tot hoofdverpleegkundige, elke dag als pater familias mag leiden, en dat ze mij aanvaard hebben als vader van deze familie. Elke bewoner die ons zijn vertrouwen schenkt, is een enorme trots voor ons.


Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u blij?

We gaan eerlijk zijn, de laatste tijd is er niet veel gebeurd in de zorg om blij van te worden. Dit is de schuld van niemand, en van iedereen. Er werden extreem strenge maatregelen getroffen om een anti Covid beleid te handhaven. Dit ging soms ver, erg ver.


De gebeurtenis die me het meest blij maakt, is het feit dat we terug (voorzichtig) evenementen kunnen organiseren binnen onze woonzorgcentra, de draad weer oppakken, en het oude leven van vroeger stilaan weer op gang trekken. Families zijn weer welkom (Armonea heeft een 24u/24u beleid wat bezoek betreft) en bewoners kunnen weer volledig vrij bewegen zonder restricties zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum. Ze kunnen hun kinderen en kleinkinderen weer ontvangen en simpelweg elkaar weer zien. Dat is hartverwarmend mooi om te zien.Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u kwaad of triest?

Om te beginnen het hele Covid-verhaal en hoe hiermee is omgegaan. Ongeacht de persoon, ikzelf inclusief, we vergeten snel wat goed is. Zowel families als residenten hebben het ontzettend moeilijk gehad met het bezoek beleid. En terecht. Een bewoner van in de 90 jaar of zelfs 102 jaar oud (onze oudste bewoonster) mocht maandenlang geen bezoek ontvangen op de kamer. Ze konden hun kleinkind of achterkleinkind niet vastpakken en dat is werkelijk hartverscheurend. Een groot deel van de residenten zijn mentaal '10 jaar verouderd' tijdens de Covid periode. We kregen geregeld uitspraken te horen zoals “erger als in de oorlog” of “we zitten hier gevangen”.

Zowel voor de zorgverleners als voor het andere personeel, was dit een mentaal moeilijke en zwarte periode. Als directie hebben we ons continu moeten verantwoorden over het wat en waarom, met een hart dat zei "laat de mensen toch binnen, hoe lang hebben ze nog" en een brein dat zei "je kan geen onderscheid maken voor de één en voor de andere". Bovendien waren er controles op de maatregelen.

Als je ziet hoeveel tijd en energie er gestoken is om streng toe te zien op zorgvoorzieningen enerzijds in plaats van een nationaal beleidsplan uit te dokteren met de professionelen anderzijds, dan kan je alleen maar vaststellen dat de regering van ons land hier zwaar gefaald heeft en nu een inhaalmanoeuvre wil doen door te snel te veel alle remmen los te gooien zonder enige logica. Wie is weer de gebeten hond? De zorginstellingen. Ga maar eens aan een familie uitleggen dat ze buiten mogen gaan eten met pa of ma in een restaurant, zonder mondmasker, vrij als een vogel en van zodra ze bij ons een stap binnen de deur zetten, ze ten allen tijde hun mondmasker moeten ophouden. Waanzin…

Welk idee zou u willen lanceren ter verbetering van de ouderenzorg?

Om te beginnen een minister van gezondheid en een taskforce met een grondige medische achtergrond. Beslissingen in de zorg moet je niet laten nemen door financiële knobbels of economisten, maar door mensen met kennis van zaken. In België zijn we voorzien van mooie infrastructuren en goed opgeleid personeel. Wij hebben gediplomeerde directeurs en capabele structuren die de juiste trend zetten in de ouderenzorg.

Ik hoef het warm water niet uit te vinden, een perfecte definitie van de ouderenzorg bestaat niet. De eerste vraag in de cursus 'Directeur van een woonzorgcentrum' is: “Wanneer ben je oud?” We hebben een mooie structuur en een wetgeving waarop we ons kunnen berusten die meer als correct is. We hebben de rechten van de patiënt. Basisprincipes waar alles start en waar we ons gewoon aan moeten houden. Voorts is individuele gezondheidszorg de enige richting die we uit moeten gaan. Wat voor u fijn is, is dat daarom niet voor mij en vice-versa. Hiervoor voldoende middelen ter beschikking stellen door de overheid om voldoende personeel op de werkvloer te zetten, is een andere uitdaging.

Maak het beroep van ouderenzorg terug interessant voor de medewerkers, door voldoende financiële middelen te voorzien

In de woonzorgcentra is een 24/7 permanentie nodig van verpleegkundigen. Dat vormt voor deze tak van de zorgsector een grote uitdaging. In 2017 bedroegen de openstaande vacatures voor verpleeg- en zorgkundigen meer dan 2.000 op een totaal van bijna 40.000 in het Vlaams gewest. In combinatie met de steeds toenemende vergrijzing zijn dit zorgwekkende cijfers. Bovendien zien we dat deze cijfers de laatste drie jaar alleen maar toenemen. Hier zal met andere woorden op een creatieve manier mee omgegaan moeten worden – maar laat dat nu net de kracht van onze sector zijn. Wij reiken dan ook de hand naar de overheid om met de sector in overleg te gaan en samen creatieve oplossingen te zoeken die betaalbare kwaliteit verder kunnen borgen.


Noem één regel/richtlijn die u graag zou willen afschaffen?

Een personeelsnorm in een woonzorgcentrum. Er zou een standaard bedrag moeten zijn dat gefinancierd wordt door de overheid, afhankelijk van het aantal effectieve mensen op de werkvloer. Vandaag ligt hier een limiet op.


Wat zou u graag extra willen doen voor uw medewerkers?

Indien we meer personeel zouden kunnen inzetten, komt er plots een hele waaier aan mogelijkheden. Om te beginnen zou ik de vakantiedagen verdubbelen. Werken in de zorg is mentaal en fysiek zwaar en belastend. Om optimaal te blijven presteren heb je voldoende rust nodig. Vandaag wordt er nog steeds vergeten, dat dezelfde mensen die in de Covid periode soms dubbel shiften draaiden, nog steeds op diezelfde vloer staan. Soms onderbemand en toch elke dag met een glimlach proberen hun best te doen. Rust en tijd voor zichzelf, maakt deel uit van het excelleren van de job.Wij danken de zorgondernemer voor dit interview. Wij vinden het interessant om verhalen en getuigenissen van Vlozo-leden te delen met onze community.

De antwoorden en standpunten van de geïnterviewde zijn persoonlijk. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit interview, kan u via info@vlozo.be contact opnemen.

238 views0 comments

コメント


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page