top of page
Search

Hoorzitting Vlaams Parlement "Verbod op winst op zorg"

Updated: Apr 4


Op dinsdag 26 maart 2024 organiseerde de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement een hoorzitting naar aanleiding van het voorstel tot "Verbod op winst op zorg". Tijdens zijn toelichting benadrukte Johan Staes dat het verbod op winst op zorg zoals het nu voorligt, nog niet rijp is om goed te keuren. Winst op zorg moet niet alleen mogelijk zijn en blijven zolang die winst door de uitbater opnieuw geïnvesteerd wordt in de zorg. Winst op zorg is ook noodzakelijk om de toekomst van diezelfde zorg te verzekeren. Daarom is het belangrijk dat de termen ‘winst’ en ‘zorg’ duidelijk gedefinieerd worden in het voorliggende decreet.
Waar komt het "verbod op winst op zorg" vandaan?

Eind februari keurde de Vlaamse regering een principieel verbod op winst op zorg in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf goed, het zogenaamde Mozaïekdecreet II met bijhorende nota en memorie van toelichting. Dit na advies ingewonnen te hebben bij de Raad WVG en de Raad van State, en ondanks het feit dat beide adviesorganen behoorlijk kritisch waren over het voorgestelde decreet.

 

Artikel 12 van dit decreet bepaalt dat: “Aan het eerste lid van artikel 4, §2 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 wordt een punt 18° toegevoegd dat als volgt luidt: woonzorgcentra en centra voor kortverblijf type 1 realiseren geen winst op zorg. De Vlaamse Regering bepaalt de inhoud van de begrippen winst en zorg.

 

Het voornaamste knelpunt is een gebrek aan een decretale definiëring van ‘winst’ en ‘zorg’.

 

Hoorzitting Vlaams Parlement

Na een goedkeuring door de Vlaamse Regering wordt een decreet altijd voorgelegd aan het Vlaams Parlement voor definitieve goedkeuring. In de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement werd al snel beslist, ook op basis van de adviezen, een hoorzitting te organiseren om te peilen naar de mening van relevante stakeholders en experts over dit verbod op winst op zorg. Onder andere Johan Staes, Gedelegeerd Bestuurder van Vlozo, werd uitgenodigd om te spreken.

 

Deze hoorzitting ging door op dinsdag 26 maart jl. De volledige hoorzitting kan herbekeken worden via deze link. De toelichting van Johan Staes kan bekeken worden vanaf 1:09 uur in de opname van het Vlaams Parlement.

 

Tijdens zijn toelichting benadrukte Johan Staes dat het verbod op winst op zorg zoals het nu voorligt, nog niet rijp is om goed te keuren, en dat winst op zorg niet alleen mogelijk moet zijn en blijven zolang die winst door de uitbater opnieuw geïnvesteerd wordt in de zorg, maar ook dat winst op zorg noodzakelijk is om de toekomst van diezelfde zorg te verzekeren.

 

Daarom is het belangrijk dat de termen ‘winst’ en ‘zorg’ duidelijk gedefinieerd worden in het voorliggende decreet.

 

Twee opties werden door Johan Staes naar voren geschoven:

  • Een 18e werkingsprincipe toevoegen aan het Woonzorgdecreet dat regelt dat middelen die woonzorgcentra en centra voor kortverblijf ontvangen voor zorg uitsluitend bestemd zijn voor zorg en de zorgcomponent.

  • Het reeds bestaande 14e werkingsprincipe in het Woonzorgdecreet (“Ze waarborgen financiële en bestuurlijke weerbaarheid en transparantie”) dat, via de memorie van toelichting al een verbod op winstuitkering op zorg en zorg gerelateerde dienstverlening bevat, uitvoeren.

 

De parlementaire discussie over het al dan niet goedkeuren van Mozaïekdecreet II wordt verdergezet na de paasvakantie.


U kan de Vlozo presentatie downloaden via de knop hieronder (PDF):

20240326_Vlozo_presentatie_hoorzitting_verbod_winst_op_zorg_DEF
.pdf
Download PDF • 2.35MB

92 views0 comments

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page