top of page
Search

Extra Covid-19 maatregelen in woonzorgcentra

Updated: Jan 5, 2023

Vanaf maandag 10 januari is het door de ministers van Volksgezondheid besliste test- en quarantainebeleid ook van toepassing op de bewoners en personeelsleden van de woonzorgcentra. Door de inkorting van de quarantaineperiodes voor volledig gevaccineerde medewerkers kunnen we de continuïteit van de zorg beter garanderen.


Foto van Maxime (bron: Unsplash)

Ook al blijft er nog een groot risico op acute personeelstekorten in de sector. In de laatste door de overheid vrijgegeven cijfers zien we dat tijdens de kerstperiode het ziekteverzuim van personeelsleden ergens rond de 3% schommelde. Het aantal woonzorgcentra die opgevolgd worden omdat er covid-besmette personen verblijven is relatief stabiel gebleven. De laatste week van het jaar waren dat er 21 waarvan 11 met een grote uitbraak. De stalen moeten nog verder geanalyseerd worden om uitsluitsel te kunnen geven of de besmettingen gebeurden met de Omikron-variant. We denken, en vrezen echter, dat dit de spreekwoordelijke stilte voor de storm zal zijn.

Gedelegeerd Bestuurder Johan Staes: "We mogen niet blind zijn voor de exponentiële toename van besmettingen in de samenleving en denken dat de woonzorgcentra gevrijwaard zullen blijven. Vandaar dat we alles in het werk willen stellen om onze bewoners, vaak kwetsbare ouderen, en onze medewerkers te beschermen tegen ziekte en personeelsuitval. Daarom hebben wij er bij de Taskforce Zorg op aangedrongen om bijkomende maatregelen te nemen."Deze bijkomende maatregelen houden in dat:

  • alle medewerkers en vrijwilligers die in contact komen met bewoners van woonzorgcentra vanaf maandag 10 januari verplicht een FFP2-masker dragen. Dit geldt evenzeer voor medewerkers van de cafetaria en het poetspersoneel.

  • Er vanaf 1 besmetting in de voorziening zal overgegaan worden tot een doorgedreven contactonderzoek en PCR-testing van alle bewoners en personeelsleden.

  • Volledig gevaccineerde medewerkers na een hoog risicocontact niet meer in quarantaine hoeven te gaan en ook geen PCR-test meer moeten afleggen. De Taskforce heeft bovendien ingestemd met het voorstel dat alle medewerkers, ongeacht hun vaccinatiestatus, bij terugkeer op de werkvloer na een hoog risicocontact, pas het werk kunnen hervatten na een negatieve zelftest en ze op de eerste en derde werkdag voor aanvang van hun shift een Ag-sneltest ondergaan.


Gedelegeerd Bestuurder Johan Staes: "Wij hopen ook in 2022 te kunnen blijven rekenen op het gezond verstand van eenieder die een dierbare bezoekt in het woonzorgcentrum. Zo zal er gevraagd worden aan bezoekers die buiten de voorziening een hoog risicocontact gehad hebben om gedurende 10 dagen niet op bezoek te gaan en nadien nog een periode van 4 dagen voorzichtigheid inlast."


Bezoek moet steeds mogelijk blijven, maar blijf thuis als u zich niet goed voelt. Doe een zelftest voor u op bezoek gaat of vraag aan het woonzorgcentrum of ze u kunnen helpen met een sneltest. Ieder woonzorgcentrum heeft een voorraad sneltesten gekregen die hiervoor gebruikt kunnen worden. Bewaar je afstand en draag steeds een chirurgisch mondneusmasker.


Daarenboven werkt Vlozo samen met professoren Bert Blocken (TU Eindhoven) en Marc Van Ranst (KU Leuven) aan een project rond luchtreiniging in woonzorgcentra. Gedurende de laatste week van 2021 hebben wij in een eerste van vier woonzorgcentra luchtreinigers geplaatst. De universiteiten zullen aan de hand van metingen de kwaliteit van de lucht meten en nagaan of er nog viruspartikels te ontwaren zijn. Wij geloven dat dit een bijkomende verdedigingsmuur is om onze bewoners te beschermen.

243 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page