top of page
Search

Artikel in HR Magazine "We moeten het potentieel beter inzetten.”

Updated: Jan 3, 2023


HR Magazine publiceerde (28/11/2022) een artikel met een interview van gedelegeerd bestuurder Johan Staes over de nieuwe verruimde aanwervingsmogelijkheden voor de Vlaamse woonzorgcentra. Deze verruimde wervingsmogelijkheden vallen in goede aarde, niettemin ziet Johan Staes ruimte voor een betere taakverdeling. Het volledige artikel door Patrick Verhoest kan u ook hier lezen.


Foto van Diego PH (bron: Unsplash)

Recent keurde de Vlaamse regering een aantal maatregelen goed rond het zorgpersoneel in de ouderenzorg. Zo zal de overheid nieuwe logistieke medewerkers meetellen voor de financiering van de zorg in Vlaamse woonzorgcentra (WZC). Een positieve ontwikkeling volgens Vlozo.

“Sinds kort kunnen onze leden andere profielen aanwerven zoals orthopedagogen, filosofen en muziek-, dans-, en bewegingstherapeuten, theologen ... Dit is een stap voorwaarts. WZC’s kunnen meer focussen op de begeleiding van bewoners en niet strikt op de zorg. In WZC’s wordt ook gewoon geleefd. Om het kwaliteitsvol leven van de bewoners te verzekeren, is er nood aan specifieke medewerkers die zo’n omkadering aanbieden.” zegt CEO Johan Staes van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo)

Potentieel beter benutten

Tegelijk blijven er structurele problemen voor het uitvoeren van de zorgtaken in WZC. “Zo mag een zorgkundige een maaltijd naar een bewoner met slikproblemen brengen, maar de assistentie tijdens de maaltijd moet gebeuren door een logopediste.”

Voor Johan Staes ligt de oplossing in een betere verdeling van de taken. De sleutel voor de personeelsproblematiek ligt bij de federale regering, stelt hij. Dat brengt hem bij het KB 78, nu de gecoördineerde wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Johan Staes: “OESO-cijfers tonen aan dat we vandaag in België geen tekort hebben aan verpleegkundigen. We moeten het bestaande potentieel aan verpleegkundigen efficiënter inzetten. Dit vereist een aanpassing van die wet. Er moet een verbeterd en duidelijk kader komen met afspraken over hoe en waar WZC’s gespecialiseerde mensen moeten inzetten. Zo kunnen we het potentieel beter benutten en herverdelen. Dit geldt ook voor de ziekenhuizen.”


“Mochten ziekenhuizen een aantal taken naar zorgkundigen of logistieke assistenten delegeren, dan konden verpleegkundigen meer tijd zinvoller vanuit een zorgperspectief spenderen. Een mantelzorger die privé iemand ondersteunt, mag in de thuisomgeving zorgtaken opnemen. Maar in een WZC mogen alleen maar mensen met de vereiste diploma’s dat doen.” zegt CEO Johan Staes van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo)

Johan Staes stelt vast dat minister Vandenbroucke een onderscheid maakt tussen HBO5-verpleegkundigen, die hij ziet als de profielen voor de thuiszorg en de WZC, en de bachelors, volgens hem geschikt voor ziekenhuizen. Dat betwist Staes.


“We hebben in een WZC ook nood aan gespecialiseerde verpleegkundigen, bijvoorbeeld de geriatrische verpleegkundige. We moeten maken dat zorgmedewerkers niet overwerkt raken en afhaken. Dat is wat we vandaag zien. Uit onze bevraging blijkt dat er in WZC een gemiddeld absenteïsme is van 3,9 vte’s per zorgvoorziening. Laat ons samen, werkgevers, werknemers en overheden, werken aan structurele oplossingen voor dit steeds groter wordende probleem.” zegt CEO Johan Staes van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo)


Lees meer over zorgmedewerkers in onze blogpost "Bevraging personeelsschaarste bij Vlozo leden"
87 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page