top of page

Visie

 

 • Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO) is een officiële gesprekspartner van de Vlaamse en Federale Overheid en  verdedigt en bevordert als werkgeversfederatie sedert 1992 de belangen van haar leden, de private zorgondernemers actief in de Vlaamse woonzorgsector.

 • Op korte, middellange en lange termijn zal de samenleving op verschillende niveaus steeds vaker geconfronteerd worden met de gevolgen en uitdagingen van de vergrijzing.

 • De organisatie van voldoende, kwalitatief hoogstaande, toegankelijke en betaalbare zorg / ondersteuning voor een groeiend aantal hulpbehoevende ouderen is volgens VLOZO één van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen die zich stelt vanwege de vergrijzing.

 • VLOZO is ervan overtuigd – gebaseerd op objectieve feiten en cijfers – dat het private zorgmodel van haar leden dat steunt op private investeerders én overheidssubsidies, en dat functioneert binnen de grenzen van een regelgevend kader aangeleverd door de overheid, de beste garantie biedt op het duurzaam voorzien van voldoende, kwalitatief hoogstaande, toegankelijke en betaalbare zorg / ondersteuning voor een groeiend aantal hulpbehoevende ouderen.

 • Daarom pleit VLOZO bij de Vlaamse en Federale Overheid voor een volwaardige en gelijkwaardige rol van haar leden – naast voorzieningen uitgebaat door publieke en non-profit initiatiefnemers – in het aanbieden van woonzorg voor ouderen.

VLOZO is een kennis delende organisatie en een overlegplatform waar informatie en ideeën worden uitgewisseld.

Bij het innemen van standpunten sluiten wij ons bij het Vlaamse regeerakkoord van 2019 tot 2024  en dit kan u hier lezen.

 

Het betreft volgende vijf onderwerpen:

 • Iedere resident verdient een gelijkwaardige behandeling

 • ‘Meer handen aan het bed’ vereist een aanpassing van de personeelsnormen

 • We streven naar een correcte financiering voor elke zwaar zorgbehoevende resident

 • We schrijven mee aan de intersectorale akkoorden

 • Maak een lange termijnvisie op ouderenzorg

 

VLOZO wil meedenken om op termijn te evolueren tot een ander medisch kader voor woonzorgcentra, in samenspraak met de andere koepels en betrokken partners.

VLOZO kwam ook spreken in de ad hoc commissie en gaf daar volgende tien aandachtspunten mee voor de post-covid periode:

 • Herdenk de ouderenzorg, vertrek van een wit blad.

 • Maak een gelijk speelveld voor alle zorgaanbieders: iedere resident verdient een gelijkwaardige behandeling.

 • Alle overheidsmiddelen voor (betere) zorg, geen subsidies voor infrastructuur.

 • Hervorming KB 78 over taakomschrijving zorgverleners.

 • Vereenvoudiging regelgeving.

 • Het creëren van kleinschaligheid binnen de grotere organisatie

 • De invoering van de woonzorgarts

 • Herdenk de bevoegdheden

 • Leer uit goede buitenlandse praktijken

 • Aandacht voor psychosociaal welzijn van personeel en bewoners

bottom of page