Visie

 

VLOZO is een kennis delende organisatie en een overlegplatform waar informatie en ideeën worden uitgewisseld.

Bij het innemen van standpunten sluiten wij ons bij het Vlaamse regeerakkoord van 2019 tot 2024  en dit kan u hier lezen.

 

Het betreft volgende vijf onderwerpen:

 • Iedere resident verdient een gelijkwaardige behandeling

 • ‘Meer handen aan het bed’ vereist een aanpassing van de personeelsnormen

 • We streven naar een correcte financiering voor elke zwaar zorgbehoevende resident

 • We schrijven mee aan de intersectorale akkoorden

 • Maak een lange termijnvisie op ouderenzorg

 

VLOZO wil meedenken om op termijn te evolueren tot een ander medisch kader voor woonzorgcentra, in samenspraak met de andere koepels en betrokken partners.

VLOZO kwam ook spreken in de ad hoc commissie en gaf daar volgende tien aandachtspunten mee voor de post-covid periode:

 • Herdenk de ouderenzorg, vertrek van een wit blad.

 • Maak een gelijk speelveld voor alle zorgaanbieders: iedere resident verdient een gelijkwaardige behandeling.

 • Alle overheidsmiddelen voor (betere) zorg, geen subsidies voor infrastructuur.

 • Hervorming KB 78 over taakomschrijving zorgverleners.

 • Vereenvoudiging regelgeving.

 • Het creëren van kleinschaligheid binnen de grotere organisatie

 • De invoering van de woonzorgarts

 • Herdenk de bevoegdheden

 • Leer uit goede buitenlandse praktijken

 • Aandacht voor psychosociaal welzijn van personeel en bewoners