top of page

Visie

 

  • Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo ) is een officiële gesprekspartner van de Vlaamse en Federale Overheid en verdedigt en bevordert als werkgeversfederatie sedert 1992 de belangen van haar leden, de private zorgondernemers actief in de Vlaamse woonzorgsector.

  • Op korte, middellange en lange termijn zal de samenleving op verschillende niveaus steeds vaker geconfronteerd worden met de gevolgen en uitdagingen van de dubbele vergrijzing*.

  • De organisatie van voldoende, kwalitatief hoogstaande, toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning voor een groeiend aantal hulpbehoevende ouderen is volgens Vlozo  één van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen die zich de komende decennia stelt.

  • Vlozo  is ervan overtuigd – gebaseerd op objectieve feiten en cijfers – dat het private zorgmodel van haar leden, de beste garantie biedt op het duurzaam voorzien van voldoende, kwalitatief hoogstaande, toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning voor een groeiend aantal hulpbehoevende ouderen.

  • Daarom pleit Vlozo bij de Vlaamse en Federale Overheid voor een volwaardige en gelijkwaardige rol van haar leden – naast zorgvoorzieningen uitgebaat door publieke en non-profit initiatiefnemers – in het aanbieden van woonzorg voor ouderen.

*Dubbele vergrijzing is het verschijnsel dat niet alleen de groep ouderen een groter aandeel vormt van de samenleving (o.a. als gevolg van de babyboom na de Tweede Wereldoorlog), maar dat ook de gemiddelde leeftijd steeds hoger komt te liggen. Op twee manieren neemt de vergrijzing daardoor toe. Bovendien start de babyboomergeneratie de arbeidsmarkt te verlaten (pensioengerechtigde leeftijd) waardoor de druk op het vinden van voldoende en opgeleid personeel toeneemt.

 

​Vlozo is een kennis delende organisatie en een overlegplatform waar informatie en ideeën worden uitgewisseld.

 

Bij het innemen van standpunten sluiten wij ons bij het Vlaamse regeerakkoord van 2019 tot 2024 en dit kan u hier lezen.

 

Het betreft volgende vijf onderwerpen:

  • Iedere resident verdient een gelijkwaardige behandeling

  • ‘Meer handen aan het bed’ vereist een aanpassing van de personeelsnormen

  • We streven naar een correcte financiering voor elke zwaar zorgbehoevende resident

  • We schrijven mee aan de intersectorale akkoorden

  • Maak een lange termijnvisie op ouderenzorg

bottom of page