top of page
Search

Zorgonderneming van de week: WZC Stuyvenberg uit Herzele
U bent?

Mijn naam is Liesbeth Vlaeminck. Ik ondersteun de directie van woonzorgcentrum Stuyvenberg uit Herzele (Hillegem). Dit huis maakt deel uit van de Cura-Care woonzorggroep.


Hoe lang bent u al directeur?

Ik werk sinds 2020 in de functie van directeur, sinds 2021 ben ik directeur bij woonzorgcentrum Ter Linden binnen de groep Cura-Care. Ik ondersteun woonzorgcentrum Stuyvenberg ondertussen bijna twee jaar.Waarom werkt u in de ouderenzorg?

Van jongs af heb ik een passie voor het geriatrisch domein. Sinds 2002 ben ik tewerkgesteld binnen de ouderenzorg, dit in verschillende functies. Werken in een team is zeer belangrijk voor mij, zeker als we van betekenis kunnen zijn voor onze bewoners en hun familie.

Hoe lang werkt u al in/voor uw woonzorgvoorziening?

Ik ondersteun Stuyvenberg bijna twee jaar.


Omschrijf uw woonzorgvoorziening?

We zijn blij dat we eind 2020 Stuyvenberg en het fantastische team hebben mogen verwelkomen binnen Cura-Care. De kleinschaligheid van Stuyvenberg - er zijn 50 bedden woonzorgcentrum en twee bedden kortverblijf/beveiligde afdeling - past volledig binnen onze familiale organisatie. We proberen onderdeel te zijn van de omgeving, waarbij communicatie en samenwerking belangrijk zijn, onder andere door contact met ziekenhuizen, vrijwilligerswerking, krantje,… We kunnen onszelf omschrijven als een innoverende omgeving in volle expansie.


Onze ligging is ideaal om uitstappen te doen naar Gent of naar Brussel. Stuyvenberg ligt in een groen gebied met verschillende natuurgebieden en wandelpunten rondom.


Hoe maakt uw woonzorgvoorziening het positieve verschil qua zorg / ondersteuning naar de bewoners toe?

De familiale omkadering naar bewoners en familie toe typeert onze organisatie. We proberen de bewoners te benaderen vanuit de uniekheid van iedere bewoner waardoor we zeer positieve respons krijgen op de vriendelijkheid van de medewerkers. Vanuit deze familiale omgeving proberen we zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Onze deuren staan steeds open voor al onze medewerkers, bewoners en familie. We stimuleren maximaal de sociale contacten; ook vele nieuwe contacten worden gelegd en zo ontstaan er ook mooie nieuwe vriendschappen. Dit maakt me wel trots om te werken binnen en voor dit topteam, waarbij de medewerkers, vrijwilligers en families zich ten volle inzetten voor de bewoners.


De verwezenlijking waar ik ook heel trots op ben is de digitale versie van ons zorgdossier, beloproepen en telefonie. Alles zit centraal in een eenvoudig te gebruiken mobiele applicatie op een smartphone wat ons qua werking voor de medewerkers bij de top brengt. Samen met ons beloproepsysteem geeft “Watcherr”, dat een 'all-in' - gezondheidsoplossing is voor woonzorgcentra en andere instellingen, een ongeëvenaard gevoel van veiligheid naar bewoners en families toe. Het heeft een verpleegoproepsysteem dat is geïntegreerd met data-inzichten om een volledig beeld te geven van de gezondheidstoestand van de gebruiker om gezondheidsproblemen te voorkomen en/of te detecteren. Enkele meerwaardes van de geavanceerde oplossingen die onze werking ondersteunen zijn: automatische valdetectie, locatie bepaling binnen en buiten, hartslagbewaking, gegevensinzichten zoals eet- en slaappatronen en spraakcommunicatie.


Welke ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u blij?

Een positieve ontwikkeling in de markt is de verloning volgens het IFIC-barema; hedendaags is personeelsbeleid geen evidentie en speelt natuurlijk ook het financiële een rol voor de medewerkers. Het maakt me blij en trots als directie dat we medewerkers hebben die hun job met hart en ziel doen en waarbij er 100% inzet is, ondanks dat het geen evidentie is om deze nieuwe gemotiveerde medewerkers te vinden.


Welke ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u kwaad of triest?

Het is jammer dat de woonzorgcentra dikwijls in een negatief daglicht komen te staan, ondanks de vele inspanningen die gedaan worden voor de bewoners. De negatieve blik waarmee men naar de ouderzorg kijkt terwijl ik super trots ben op onze medewerkers waarbij hun hart ligt bij de bewoners/ woonzorgcentrum en ze zich iedere dag de volle 100% inzetten met hart en ziel.

De vele administratieve verplichtingen waaraan we moeten voldoen, is tijd die ze wegnemen bij de medewerkers die anders zou kunnen ingevuld worden. Door o.a. meer tijd te spenderen aan de bewoner, een luisterend oor te zijn of eens iets extra te doen. Op dit ogenblik gaat er zeer veel tijd verloren door de vele registratie en het aftekenen van taken. Het welbevinden en het goede gevoel van bewoners primeert mijn inziens hierop.
Welk idee zou u willen lanceren ter verbetering van de ouderenzorg?

Personeelsnormering aanpassen. Een eerste hulp hiervoor was al het VIA 6-akkoord. Een andere hulp zou o.a. ook kunnen zijn het flexibel inzetten van vrijwilligers/flexijobs waarbij hier ook een vergoeding kan worden voorzien.


Noem één regel/richtlijn die u graag zou willen afschaffen?

Als ik één regel zou mogen kiezen zou het deze zijn om minder administratieve verplichtingen te hebben. Dit omdat de medewerkers zeer veel tijd spenderen aan administratie (aftekenen, registreren). Hun tijd is zeer kostbaar voor de bewoners en het is zonde dat hun tijd verloren gaat aan de vele administratieve verplichtingen, in plaats van deze nuttig aan de bewoners te kunnen spenderen. Misschien kan dit allemaal op een eenvoudigere manier zodat iedereen gelukkig is en komt dit de kwaliteit ten goede.


Wat zou u graag extra willen doen voor uw medewerkers?

Ik zou graag onze medewerkers een toekomstperspectief willen bieden dat er zorgeloos uitziet en waarbij er in de verschillende disciplines voldoende medewerkers afstuderen en aanwezig zullen zijn in onze sector. Zo kan men dan spreken van kwalitatieve zorg waarbij bewoners gelukkig zijn en waarbij er ruimte is voor iets extra. Als onze bewoners gelukkig zijn, heeft dit een positieve invloed op de medewerkers en het volledig zorglandschap.Wij danken de zorgondernemer voor dit interview. Wij vinden het interessant om verhalen en getuigenissen van Vlozo-leden te delen met onze community.

De antwoorden en standpunten van de geïnterviewde zijn persoonlijk. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit interview, kan u via info@vlozo.be contact opnemen.

307 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page