top of page
Search

Zorgonderneming van de week: WZC Gravenkasteel uit Lippelo

Updated: Jan 9, 2023
U bent?

Mijn naam is Henk Tits. Ik ben directeur van woonzorgcentrum Gravenkasteel te Lippelo, uit de provincie Antwerpen. Ons huis met meer dan 200 woongelegenheden maakt deel uit van de Armonea by Colisée groep.


Hoe lang bent u al directeur?

Ik ben dertien jaar werkzaam als directeur waarvan vijf jaar in woonzorgcentrum Gravenkasteel.


Waarom werkt u in de ouderenzorg?

Als net afgestudeerde kinesitherapeut was werken in de ouderenzorg één van de keuzes die ik kon maken. Het is een keuze geworden die ik me tot nu toe nooit heb beklaagd. Een woonzorgcentrum is een thuis waar het mooi en uitdagend leven en werken is. Wij zijn een warm huis waar wij bewoners een nieuw(e) (t)huis bezorgen, waar wij samenwerken met collega’s en communiceren met families die ons het vertrouwen geven om te zorgen voor hun familielid. Naast goede zorgen, benadrukken wij het belang voor woon- en levenskwaliteit waarbij we als woonzorgcentrum volop op willen inzetten.


Hoe lang werkt u al in/voor uw woonzorgvoorziening?

Na mijn studies en legerdienst werkte ik meer dan twintig jaar als kinesitherapeut in woonzorgcentrum Gravenkasteel. In 2009 greep ik de kans om door te groeien tot directeur in woonzorgcentrum Ter Bake en nadien in woonzorgcentrum Rodenbach. Beiden huizen zijn van de zorggroep Armonea en zijn gelegen in de buurt van Denderleeuw. Sinds januari 2017 ben ik directeur van woonzorgcentrum Gravenkasteel.


Omschrijf uw woonzorgvoorziening?

Gravenkasteel was tot begin deze eeuw een familiebedrijf van de familie De Maegd. Zij zijn vandaag nog steeds eigenaar van het gelijknamige kasteel in onze achtertuin. De kamers aan de achterzijde van het gebouw, hebben een prachtig zicht op het kasteel, de tuin en de vijver. Zorggroep Soprimat kocht het woonzorgcentrum in 2006 en zette het huidige nieuwe en moderne gebouw neer tussen 2010 en 2012 op de plaats van het oude gebouw. Sinds 2016 behoort het woonzorgcentrum tot de zorggroep Armonea.


Wij zijn een open woonzorgcentrum met een blik naar de buitenwereld. Door zijn historisch bestaan is het een begrip in Lippelo en omstreken. Zeer veel mensen kwamen ooit al in contact met onze site. De mooie tevredenheidscijfers van onze bewoners en families bevestigen onze goede werking. De hulp van onze lokale vrijwilligers, de samenwerking met scholen en allerlei organisaties zorgen voor een goede integratie in de buurt.


Gravenkasteel is een groot woonzorgcentrum met 200 woonzorgbedden, 10 bedden kortverblijf en 6 plaatsen in ons dagverzorgingscentrum ‘Den Dam’. We hebben een gevarieerd aanbod van woonvormen: twee open afdelingen, twee beschermde afdelingen voor personen met dementie en een beschermde afdeling voor psycho-geriatrie.


Gravenkasteel wil zich profileren in zijn diversiteit, met de mogelijkheid om die ouderen die elders moeilijk ondersteuning vinden, een oplossing te bieden om volop te genieten in onze groene omgeving van leeftijd, omringd door de goede en empathische zorg van onze medewerkers. Wij bieden een warme thuis aan alle senioren. Senioren met het syndroom van Korsakov, senioren met dementie of met een mentale achterstand. Iemand met het syndroom van Korsakov heeft moeite om personen te herkennen en moeite met het besef van tijd. Zij zullen niet snel hun geheugenproblemen toegeven maar vullen eerder de gaten in hun geheugen op met fantasieverhalen. Een persoon met het syndroom van Korsakov is ervan overtuigd dat hij de waarheid vertelt. Gravenkasteel staat voor inclusie en een warme welkom voor iedereen. Wij hebben een jarenlange expertise in dementie, palliatieve zorgen en wondzorg. Armonea staat ook voor een fixatiearm beleid. “WZC Gravenkasteel: Waar U zich thuis mag voelen” is dan ook onze leuze.Hoe maakt uw woonzorgvoorziening het positieve verschil qua zorg / ondersteuning naar de bewoners toe? Op welke verwezenlijking binnen uw woonzorgvoorziening bent u het meest trots?


WZC Gravenkasteel werkt volgens de vier kwaliteitsprincipes van ‘Armonea Experience’. Voor elke bewoner is het evident dat hij goede zorgen ontvangt en dat hij zich thuis voelt. Er zijn bijvoorbeeld geen bezoekuren of beperkingen hierrond. Wij vinden het belangrijk dat elke bewoner contact kan houden met familie en vrienden op elk moment van de dag. Dit kan bijvoorbeeld via de Portal Plus Tablet die gratis ter beschikking staat om te videobellen. Daarbovenop kunnen zij dagelijks genieten van onze verse keuken en van ons aanbod aan gevarieerde animatieactiviteiten. De mooie resultaten die we behalen via de Armonea Experience kunnen dit alleen maar bevestigen en daar zijn we fier op!

WZC Gravenkasteel heeft een uitstekende en kwalitatieve eigen keuken. Het Smiley-certificaat van de overheid bewijst dat je hygiënisch en volgens alle geldende voorschriften werkt in de keuken. Met het ‘Meals on wheels’-project verdelen wij ook middagmalen aan huis bij ouderen uit de ruime omgeving. Gravenkasteel staat gelijk met ‘Hostmanship’. Deze Engelse term staat voor de kunst om mensen welkom te heten en zich te laten thuis voelen. We zetten ook volop in op de persoonsgerichte zorg in de vorm van het ‘C-Me-project'. Een persoon ondersteunen en in staat stellen de controle over zijn leven op te bouwen en te behouden.

Dit jaar hebben we eveneens, in samenwerking met het Vlaams instituut mondgezondheid, een meerjaren project rond mondhygiëne opgezet. Mondhygiëne is een onderbelicht probleem bij senioren. Tot slot vermeld ik ook graag nog even dat woonzorgcentrum Gravenkasteel naast de talrijke daguitstappen ook jaarlijks al zijn bewoners de kans geeft om op meerdaagse vakantie te gaan naar zee. Het is prachtig om te zien hoe onze bewoners ook in een andere omgeving genieten van de kleine geneugten van het leven samen met familieleden en medewerkers.Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u blij?

De Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren eindelijk ingezien dat de energie en flexibiliteit die wij dagelijks van onze medewerkers vragen hogere lonen verdient. De overschakeling van de klassieke ziekenhuisbarema’s naar de 100% IFIC-barema’s voor de medewerkers in de Vlaamse zorginstellingen vind ik dan ook een belangrijke stap hierin. De vraag blijft wel of het voldoende is om jongeren te motiveren om voor de zorg te kiezen. Want voldoende gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers vinden blijft de grootste uitdaging in het zorglandschap voor de komende jaren, en dan vooral in de ouderenzorg.


Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u kwaad of triest?

Wat mij kwaad en triestig maakt zijn de steeds weerkerende negatieve berichtgevingen in de pers over de woonzorgcentra in het algemeen en over de ‘commerciële woonzorgcentra’ in het bijzonder. Het imago van de ouderenzorgsector blijft men de grond in boren terwijl het leven, wonen en werken in een woonzorgcentrum zo mooi is. We ervaren het elke dag opnieuw. Ik vecht mee voor een positieve beeldvorming en benadering van onze sector om zo ook de jongeren te motiveren en hen te laten kiezen voor de ouderenzorg.


Noem één regel/richtlijn die u graag zou willen afschaffen?

Eén regel benoemen is moeilijk, maar ik zou opteren voor minder administratieve verplichtingen binnen het bureaucratische Vlaanderen. Onze medewerkers spenderen te veel tijd aan papier en computerwerk. Tijd die nuttiger besteed zou kunnen zijn bij onze bewoners. Dit wil niet zeggen dat ik tegen het opvolgen van procedures, controles en inspecties ben. Die zijn zeker nodig om kwaliteit van leven, wonen en zorg voor onze bewoners te garanderen. Het zou gewoon wat eenvoudiger en minder mogen zijn.


Wat zou u graag extra willen doen voor uw medewerkers?

Onze medewerkers zijn het goud van onze site. Zonder goud, geen juwelen en zonder medewerkers geen woonzorgcentrum Gravenkasteel. Gelukkig heeft WZC Gravenkasteel en DVC Den Dam een gemotiveerd, sterk en stabiel team. We bekijken verschillende mogelijkheden om onze medewerkers te ondersteunen en belonen voor hun harde werk.

Naast de klassieke extralegale voordelen, het dagelijkse werken aan een goede werkatmosfeer en zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van onze medewerkers naar uur-roostering, bekijken wij telkens opnieuw hoe we de ‘work-life’ balance van onze medewerkers kunnen verbeteren. Zo zouden we bijvoorbeeld kunnen samenwerken met een strijkatelier zodat onze medewerkers ’s avonds minder uren spenderen aan strijken en meer ‘qualitytime’ kunnen nemen met hun gezin. Dat is een van de mogelijkheden die wij vandaag onderzoeken. Een ander voorbeeld gaat over bereikbaarheid. WZC Gravenkasteel is moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanuit Armonea, onderzoeken wij de mogelijkheid om onze medewerkers een elektrische fiets te laten leasen. Wij denken dat veel medewerkers hun auto links zouden laten staan indien een elektrische leasefiets aangeboden wordt.Wij danken de zorgondernemer voor dit interview. Wij vinden het interessant om verhalen en getuigenissen van Vlozo-leden te delen met onze community.

De antwoorden en standpunten van de geïnterviewde zijn persoonlijk. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit interview, kan u via info@vlozo.be contact opnemen.

929 views0 comments

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page