top of page
Search

Zorgonderneming van de week: WZC Gaerveld uit Hasselt

Updated: Jan 10, 2023
U bent?

Mijn naam is Daphne Hagenaars. Ik ben directeur van woonzorgcentrum Gaerveld uit Hasselt. Ons woonzorgcentrum maakt deel uit van de Armonea by Colisée groep.


Hoe lang bent u al directeur?

Ik ben sinds november 2021 werkzaam als directeur bij Gaerveld.Waarom werkt u in de ouderenzorg?

Als kind speelde ik veel buiten. Elke keer zag ik bij mij in de straat een oude vrouw voor het raam zitten en zij zwaaide telkens heel vriendelijk. Het viel me op dat er nooit bezoek kwam. Samen met mijn moeder ben ik bij haar op bezoek gegaan omdat ik het zielig vond dat zij altijd maar alleen was. Daarna ben ik elke dag bij haar langs gegaan. Vanaf dat moment wist ik het gewoon. Ik wilde graag voor andere mensen zorgen. De voldoening die het mij geeft om iemand een moment van geluk te geven is onbetaalbaar. Toen ik 16 jaar oud was, ben ik gestart met opleidingen in de zorg.


Hoe lang werkt u al in/voor uw woonzorgvoorziening?

Ik ben sinds december 2015 werkzaam bij Armonea by Colisée. Sinds 1 december 2020 werk ik als directeur, voorheen als werkte is als 'Head of Care'.


Omschrijf uw woonzorgvoorziening?

Gaerveld ligt net buiten het centrum van Hasselt in de wijk Runkst. Er wonen bij ons 115 bewoners. De huiselijkheid van ons huis ervaar je onmiddellijk in onze cafetaria met groot terras en tuin. Dankzij de lokale bloemist staan er ook steeds mooie en verse bloemen.


Wij zijn een open huis waar geen beperkingen zijn qua bezoektijden. Na sluiting van onze administratieve diensten belt men gewoon aan om binnen te komen.


Zorg is voor ons een evidentie. Leven in alle vrijheid, gezellig samen kunnen zijn met zijn dierbaren, zich omringt voelen door vriendelijke mensen waardoor men zich echt thuis kan voelen… daar gaan we voor bij Gaerveld!

Achter ons woonzorgcentrum hebben we bijkomend 19 serviceflats. Deze bewoners zijn steeds van harte welkom om deel te nemen aan de activiteiten die in het woonzorgcentrum worden gehouden maar dagelijks worden er ook voor hun activiteiten georganiseerd. Elke donderdag namiddag is er bv. de Kien middag, dit slaan ze niet graag over.


We maken met Gaerveld deel uit van de gemeenschap Hasselt/ Runkst. Zo zijn er de kinderen van de nabijgelegen basisschool die onze residenten regelmatig vereren met hun dans- en muziek optredens tijdens Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval. De Hasseltse fotoclub hangt twee keer per maand foto´s tentoon van het oude Hasselt in onze wandelgangen en gemeenschappelijke ruimtes.


Hoe maakt uw woonzorgvoorziening het positieve verschil qua zorg / ondersteuning naar de bewoners toe? Op welke verwezenlijking binnen uw woonzorgvoorziening bent u het meest trots?

We vinden een open, eerlijke en transparante communicatie belangrijk en gelijkheid voor iedereen is normaal. Door iedereen te respecteren, waarderen, te luisteren en open te staan voor veranderingen die worden aangegeven, zijn we weer een energierijk en zeer gemotiveerd team geworden. We benutten alle individuele kwaliteiten van de collega’s zoveel mogelijk waardoor ze meer gemotiveerd zijn om te werken en plezier hebben in hetgeen ze doen.


Het meeste trots ben ik op het feit dat niemand van onze residenten wordt gefixeerd. Ook het feit dat de collega´s de tijd nemen om het persoonlijke verhaal en wensen van onze residenten te achterhalen: 'Wat maakt U gelukkig? Wat mist U bij ons? Wat is Uw wens? '

Gelukkig zijn is geen evidentie terwijl dat wel zou moeten.


Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u blij?

Start van de belRAI LTCF binnen de ouderenzorg. Ik vind dat het een verrijking dat deze manier van kwalificatie wordt ingezet. Door middel van een assessment wordt er meer aandacht gegeven aan de sociale en psychische aspecten van de individuele bewoner. De belRAI zorgt ervoor dat je ´het probleem achter het probleem´ moet gaan zien.


Het is een heel uitgebreide vragenlijst waardoor je via CAPS (rode-groene en oranje kleuren) vaststellingen kunt doen, waar je anders niet bij nadenkt. Denk hierbij aan een verhoogd risico op een depressie die uit de vragenlijst naar voren komt. Kijk je alleen naar het psychische aspect dan zal je al snel een conclusie trekken die niet volledig onderbouwt is. Doordat je via de belRAI LTCF meerdere vragen in moet vullen zie je een gezamenlijke conclusie vanuit de holistische mensvisie. (lichamelijk-psychisch en sociaal zijn altijd met elkaar verbonden).


Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u kwaad of triest?

Tijdens de coronapandemie, hebben we het woonzorgcentrum moeten sluiten voor bezoekers. Het was zeer treurig om te ervaren hoe onze bewoners voor het raam met hun familie moesten praten of elkaar zagen via een babbelbox. Lichamelijk contact was niet toegestaan, zelfs niet tussen bewoners. Het blijft een zwarte periode in hun leven.

Welk idee zou u willen lanceren ter verbetering van de ouderenzorg?

Een verhaal heeft altijd twee kanten. In de media wordt veelal de negatieve kant belicht en uitvergroot binnen ouderenzorg. Het is wenselijk dat positieve berichten en tendensen meer in het nieuws komen om zo ook meer jongeren warm te maken voor een job in die warme zorgsector. Dit komt ook de inzet van flexi-jobs in de zorg te goede.


Noem één regel/richtlijn die u graag zou willen afschaffen?

Het afschaffen of het voorkomen van fysische fixatie binnen woonzorgcentra. Het is een onmenselijke handeling die niet langer toegelaten zou moeten worden. Een risico op vallen is geen vrijbrief voor het wegnemen van iemand zijn vrijheid. Vrijheid is een verworven recht. Het is bewezen dat een bewoner fixeren meer negatieve gevolgen geeft dan niet fixeren. Denk hierbij aan spierverzwakking, isolement, doorligwondjes, agressie, urineweginfecties, enzovoort.


Via preventieve maatregelen proberen wij om fixatie te voorkomen. Familieleden worden geïnformeerd en betrokken wanneer de bewoner zijn gedrag verandert. Door bezoekjes gespreid in te plannen met familie en vrienden, kan er een constant vertrouwd effect worden voortgebracht. Een vertrouwde omgeving, herkenbare personen en gekende spullen van thuis hebben een geruststellend effect.


Voor elke inzet van een fixatie middel bestaan alternatieven. Alles begint bij een bewoner als een persoon te zien, met daaraan gekoppeld een verleden met behoeften en gewoontes. Fixatie is volgens mij geen oplossing maar een probleem.


Een voorbeeld: In het vorige woonzorgcentrum waar ik heb gewerkt woonde een bewoner op de beschermde afdeling, die in een proces van dementie verkeerde. Deze man was zijn hele leven loodgieter geweest. We merkte, dat hij elke ochtend na het ontbijt ongepast gedrag vertoonde (onrustig werd, agressief gedrag naar personeel en medebewoners, enzovoort). Met regelmaat draaide hij op zijn kamer de wasbak los met alle gevolgen van dien. Dit leidde tot meer frustratie. Uiteindelijk hebben we deze man een kleine gereedschap koffer gekocht met wat onschadelijk gerief (gerief waar hij niets verkeerd mee kon doen). Ook hebben we speciaal voor hem een 'badge' laten maken met zijn naam en 'loodgieter' erop. Dit zorgde meteen voor een omdraai in zijn gedrag. Hij voelde zich weer zichzelf. Hij wist weer wie hij was. Hierdoor is alle rustgevende medicatie kunnen worden afgebouwd en zelfs uiteindelijk stopgezet.


Wat zou u graag extra willen doen voor uw medewerkers?

Ik zou graag, mede via deze weg, alle collega´s in Gaerveld enorm willen bedanken voor hun dag dagelijkse inzet, hun vriendelijkheid en hun geduld. We hebben een zware periode achter de rug. We vergeten dit niet maar wij kijken hoopvol vooruit. Mede door mond op mond reclame, het delen van positieve ervaringen door collega´s en familie hebben wij vandaag geen personeelstekorten. Dat is vandaag echt een uitzonderlijke situatie en daar ben ik hen zo dankbaar voor. Zonder hun inzet en passie was dit nooit gelukt. Ik ben erg dankbaar dat ik directrice ben van dit topteam!


Wij danken de zorgondernemer voor dit interview. Wij vinden het interessant om verhalen en getuigenissen van Vlozo-leden te delen met onze community.

De antwoorden en standpunten van de geïnterviewde zijn persoonlijk. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit interview, kan u via info@vlozo.be contact opnemen.

261 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page