top of page
Search

Zorgonderneming van de week: WZC De Vaeren uit Rumst

Updated: Jan 10, 2023
U bent?

Mijn naam is Kim De Preker. Ik ben directeur van woonzorgcentrum De Vaeren uit het dorpje Reet, een deelgemeente van Rumst. Ons woonzorgcentrum maakt deel uit van de Korian groep.


Hoe lang bent u al directeur?

Ik ben sinds februari 2019 werkzaam als directeur bij De Vaeren dus een ruime 3,5 jaar.


Waarom werkt u in de ouderenzorg?

Ouderenzorg is mijn passie. Ik heb geen andere werkervaringen behalve in woonzorgcentra en ouderenzorg. Kleine gelukjes kunnen verwezenlijken voor onze bewoners en de dankbaarheid en vriendschap die je ervoor in de plaats krijgt, zijn mijn vitamientjes om dagelijks het beste van mezelf te geven.


In 2004 vatte ik mijn loopbaan aan binnen een kleinschalig woonzorgcentrum. Na enkele jaren gewerkt te hebben als zorgkundige was ik opzoek naar een nieuw uitdaging en startte met de opleiding Verpleegkunde in combinatie met mijn job als zorgkundige. Deze opleiding heb ik met vrucht beëindigd waarna ik aan de slag ben gegaan als (thuis)verpleegkundige. In 2013 kreeg ik de kans om over te stappen naar de functie als hoofdverpleegkundige. Sinds augustus 2018 maakte ik de overstap naar woonzorggroep Korian en vervoegde ik het team van woonzorgcentrum De Vaeren als hoofdverpleegkundige. Enige tijd later werd de functie van directeur vacant, trok ik mijn stoute schoenen aan en besloot ik om mijn kans te wagen. Ik ben erg blij met het vertrouwen dat ik heb gekregen. Sinds februari 2019 ben ik gestart in de functie van directeur van De Vaeren.


Hoe lang werkt u al in/voor uw woonzorgvoorziening?

In augustus 2018 startte ik als hoofdverpleegkundige bij De Vaeren en sinds februari 2019 werk ik als directeur van ons huis.


Omschrijf uw woonzorgvoorziening?

We streven als woonzorgcentrum ernaar om onze focus te verruimen van een huis waar er gezorgd wordt voor… naar een thuis waar het goed wonen, leven en werken is. Samen met de medewerkers, bewoners, families en vrijwilligers bouwen we aan een nieuwe thuis. Een thuis waar we met ‘goesting’ komen wonen en werken en we willen dit ook uitstralen naar de buitenwereld toe. Onze missie is samen te vatten in de zin ‘in caring hands’ - en daar gaan we voor met hart en ziel!


Verder zijn we een open huis waar iedereen welkom is en waar jong en oud elkaar vinden. Ons huis is goed geïntegreerd in de buurt en wij blijven hier continu op inzetten. Deze zomer hebben we onze gezellige en kleurrijke ZomerBar & Boerderij opnieuw geopend tussen de dieren. Het is een groene ontmoetingsplaats die naast drankjes en hapjes ook lekkere maaltijden aanbiedt voor jong en oud. Er was ook een avondopening tot 20u00 op donderdag om zo zoveel mogelijk families en gasten te kunnen samenbrengen.

Enkele sfeerbeelden van onze zomerbar & boerderij

Ook met ons buurtrestaurant willen wij mensen samenbrengen en de samenhang in onze buurt versterken. Sinds 30 mei zijn de deuren van ons buurtrestaurant elke maandag, dinsdag en donderdag open. We krijgen regelmatig complimentjes over de keuken en de kwaliteit van het eten. Een van de review die wij laatst hebben ontvangen was deze: “Amai, ik wist niet dat het eten hier zó lekker was. Je mag mij ook al opschrijven op de wachtlijst, dan ben ik zeker dat ik later ook kan genieten van lekker eten.”


Sfeerbeeld van onze cafetaria

We werken nu ook samen met ‘Joert VZW’. De organisatie Joert is een vzw die zich richt tot leerlingen die uitvallen op school en een dagbesteding aanbiedt voor zorgbehoevende jongeren. In een joert (een traditionele ronde tent) richt de organisatie zich voornamelijk op het aanbieden van activiteiten in een groen karakter. Jongeren krijgen de kans om op maat verantwoordelijkheden op te nemen.


Eind augustus organiseerde Joert een zomerkamp op het terrein van ons woonzorgcentrum. Een win-win situatie waarbij we jong en oud met elkaar in contact konden brengen. Vanaf september zal Joert zich ook vast opstellen naast onze houten schuur. In de toekomst zullen onze bewoners (en hun naasten) regelmatig de jongeren aan het werk kunnen zien. Lokale samenwerken en intergenerationeel samenleven geven een leuke dynamiek aan ons huis en aan de dagindeling van onze bewoners.

Zomerkamp Joert vzw op ons terrein. Mooie samenleving van jong en oud.

Hoe maakt uw woonzorgvoorziening het positieve verschil qua zorg / ondersteuning naar de bewoners toe? Op welke verwezenlijking binnen uw woonzorgvoorziening bent u het meest trots?

We gaan proactief opzoek naar de sterktes en talenten van onze bewoners. Onze bewoners met groene vingers dragen een steentje bij in het onderhoud van onze tuin of helpen bij het wateren en bijknippen van de planten. Muzikale talenten zorgen voor een streepje muziek op de piano in de cafetaria. We luisteren naar ieders stem in onze bewonersraad. Het gaat soms om kleine dingen verwezenlijken. Zo was er een vraag van bewoners naar het plaatsen van een spiegel in de gemeenschappelijke hal waar ze zich van kop tot teen in konden zien. Met een aantal bewoners hebben we de plaats bepaald en een week later waren de spiegels geplaatst.


Op initiatief van een van onze bewoners is er in samenwerking met het woon-leef-team een gespreksgroep voor bewoners opgestart. Maandelijks komt deze groep samen omtrent een bepaald onderwerp/levensvraag. Zo zijn er thema’s zoals ‘eenzaamheid’ en ‘hoop’ besproken. Uit deze gespreksgroep is zo al naar voorgekomen dat onze bewoners veel aan elkaar hebben maar ook aan de medewerkers en dat ze hopen om steeds goede vrienden te blijven. Aangereikte knelpunten zien we als geschenken waar we actief mee aan de slag gaan. Om iedereen te bereiken en te kunnen horen, doen we jaarlijks een rondvraag naar wensen van al onze bewoners. Vanuit deze doelstelling, is onze wensboom ontstaan en trachten wij alle wensen groot en klein te verwezenlijken.

Een momentje van bezinning bij onze wensboom

We hebben ook een smaakraad die wij ‘Tafeltje dekje’ hebben genoemd. We zijn ervan overtuigd dat inbreng en participatie van onze bewoners omtrent onze maaltijden en maaltijdbeleving een must is. Dit is het voorbije jaar uitgegroeid tot een kernwaarde waar we zeer bewust op inzetten. Het is een maandelijkse bijeenkomst van 12 afgevaardigde bewoners, die onder begeleiding van onze chef-kok en het diensthoofd woonleefteam samenkomen en brainstormen. Hier brainstormen wij over nieuwe ideeën: iedereen zijn lievelingseten verwerken in de menu, een gezellig apero-moment, de tafelschikking, een thema feest, enz. Enkele verwezenlijkingen van de smaakraad zijn bijvoorbeeld om witte en rode wijn aan te bieden op zondag en feestdagen en regelmatig een Oostenrijks themafeest organiseren.


Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u blij?

De omwenteling van medische zorg naar het belang voor woon- en levenskwaliteit waarbij we als woonzorgcentrum volop op willen inzetten. We willen inzetten op autonomie en verbondenheid om tot meer levenskwaliteit te komen. Een woonzorgcentrum is niet zomaar een huis maar een thuis voor zijn bewoners. Dat vraagt dus om veel méér dan alleen medische zorg op maat. Het vraagt voor een omdenken van een medisch naar een burgerschapsmodel. Er wordt meer en meer vertrokken vanuit een positieve benadering door te optimaliseren wat al goed is en te vertrekken vanuit talenten en sterktes. Het implementeren van BelRAI zal hierbij ook een meerwaarde zijn i.p.v. de huidige beperkte Katz schaal.


Verder word ik blij van de verschillende manieren waarop zorgtechnologie en innovatie wordt ingezet in ouderenzorg om zorgmedewerkers meer ruimte te geven om meer met de bewoners bezig te zijn en minder met administratieve taken. Zo hebben wij momenteel een proefproject lopende met ‘Momo BedSense’. De nachtdienst is verantwoordelijk voor enkele tientallen bewoners en kan niet overal tegelijk aanwezig zijn. Medewerkers ervaren tijdens de nachtdienst dan ook regelmatig een hoge werkdruk. Ze weten niet welke bewoners rustig slapen, onrustig slapen of zelfs uit bed zijn. Omdat dit overzicht ontbreekt, moeten ze nachtrondes doen. Door de nachtrondes worden bewoners soms onbedoeld gewekt, waardoor zij een verminderde nachtrust of zelfs onrust kunnen ervaren.


Wij hebben nu een proefproject met ‘Momo BedSense’ lopende. Dit is een sensorplaat die op borsthoogte onder het matras van de bewoner wordt geplaatst. De sensoren geven informatie over druk, houding en trillingen. De data wordt weergegeven in een app die inzicht geeft in welke bewoners veilig en rustig in bed liggen, wie onrustig is en wie dringend hulp nodig heeft om bijvoorbeeld valincidenten of decubitus te voorkomen. Zorgmedewerkers kunnen zo goed inschatten welke acties nodig zijn. De beschikbare informatie in de app kan tevens door behandelaren worden geanalyseerd voor gerichte advisering over interventies, bijvoorbeeld om het slaappatroon te bevorderen.


Voor de nachtdienst biedt deze oplossing een beter overzicht van de nachtsituatie van onze bewoners. Het brengt rust en dus meer werkplezier met zich mee. Dankzij deze zorgtechnologie hoeven onze medewerkers minder onnodig heen en weer te lopen. Ook hoeft de nachtdienst de kamer niet in als iemand rustig in bed ligt. Er zijn dus minder controles nodig. Het bevordert de nachtrust van de bewoners en bespaart op een nachtdienst voor 30 bewoners al snel zo’n 110 minuten.


Sinds enkele maanden wordt de informatie uit de app ook gebruikt om de ochtendzorg te personaliseren. Omdat deze app informatie geeft welke bewoner al wakker is en welke bewoner nog ligt te slapen kan de zorgverlening aangesloten worden op de individuele behoeften en het ritme van de bewoners. Dit draagt bij tot een hogere levenskwaliteit voor onze bewoners.


Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u kwaad of triest?

De negatieve maatschappelijke beeldvorming die ons als sector parten speelt en waar de media een belangrijke rol in heeft gespeeld. We merken dat onze bewoners de laatste jaren almaar ouder en hulpbehoevender binnenkomen. Het is niet altijd makkelijk om onze bewoners niet als ziek of zwak persoon te zien maar als persoon met zijn sterktes en talenten. Bewoners in ons huis zijn kwetsbaar. Maar dat ze enkel vereenzamen en wachten om te kunnen gaan is een zéér eenzijdige en pessimistische kijk. Ik ben het hier absoluut niet mee eens. Het is een kijk die helemaal niet strookt met onze visie. Wij richten ons op het behoud van de capaciteiten, de onafhankelijkheid en de levenskeuzes van onze bewoners.


Een woonzorgcentrum is voor velen het eindstation, maar dat neemt niet weg dat we er alles aan doen om onze bewoners een warme en fijne tijd te geven iedere dag opnieuw. De verhuis of overstap naar een woonzorgcentrum heeft heel wat impact en brengt veel verandering met zich mee, maar het biedt ook nieuwe kansen. Ons hoofddoel is om een nieuwe thuis te worden voor onze residenten. We proberen samen opzoek te gaan naar de krachten van iedereen en te kijken naar de ondersteuningsnoden van zowel bewoners als medewerkers. Hierbij staat autonomie bevorderen, verbonden voelen met anderen binnen ons huis en zich van betekenis voelen in ons huis en buiten ons huis op de voorgrond. Elke bewoner en medewerker is voor ons een onmisbare schakel. Samen en alleen samen proberen we de puntjes letterlijk en figuurlijk op de “i” te zetten.


Welk idee zou u willen lanceren ter verbetering van de ouderenzorg?

Ik zou graag jongeren uit alle richtingen willen laten kennismaken met zorgjobs en ouderenzorg door leerdoelen te laten bereiken in werksetting. Ook het kunnen inschakelen van flexijobs in de zorgsector zou erg fijn zijn.


Noem één regel/richtlijn die u graag zou willen afschaffen?

Een flexibeler beleid en soepelere normen voor zorgmedewerkers zou erg welkom zijn gezien de schaarste op de arbeidsmarkt van de zorgberoepen. Het kunnen inzetten van zorgmedewerkers die een passie hebben voor ouderen en hun job met volle goesting komen doen in plaats van medewerkers die wel het juiste diploma hebben maar minder gemotiveerd zijn.


Wat zou u graag extra willen doen voor uw medewerkers?

In mijn wildste dromen zou ik hen graag meenemen op een zonnige workation (work + vacation). Een moment creëren waar we samen nadenken over de toekomst van ons huis, onze band (nog meer) versterken en samen genieten van het zonnetje, ontspannen, lekker eten en drinken, workshops kunnen volgen zoals yoga en werken aan verbinding.


Voor nu wil ik hen ontzettend hard bedanken voor hun ongelooflijke inzet, flexibiliteit, loyaliteit en veerkracht. Ik ben ongelooflijk trots en dankbaar voor alle Vaerenaars.
Wij danken de zorgondernemer voor dit interview. Wij vinden het interessant om verhalen en getuigenissen van Vlozo-leden te delen met onze community.

De antwoorden en standpunten van de geïnterviewde zijn persoonlijk. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit interview, kan u via info@vlozo.be contact opnemen.

691 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page