top of page
Search

Zorgonderneming van de week: De Kleine Kasteeltjes uit Brecht

Updated: Jan 10, 2023U bent?

Mijn naam is Pieter Van Hoof. Ik ben directeur van woonzorgcentrum 'De Kleine Kasteeltjes' in Brecht en in Tongeren. Onze beide huizen zijn onafhankelijk, wij maken geen deel uit van een woonzorggroep.


Hoe lang bent u al directeur?

Ik ben sinds 1996 directeur, met een onderbreking van de laatste zes jaar. Ik ben terug aan de slag sinds maart 2022.


Waarom werkt u in de ouderenzorg?

Het was voor mij niet meteen vanzelfsprekend dat ik zou terechtkomen in de zorgsector. Ik ben daar als bij toeval in terecht gekomen door het opnemen van een leidinggevende functie in een woonzorgcentrum.

Hoe lang werkt u al in/voor uw woonzorgvoorziening?

Ik ben gestart met werken sinds de oprichting van onze organisatie (vzw) in 1991. Ons huis bestaat al meer dan 30 jaar.


Omschrijf uw woonzorgvoorziening?

De Kleine Kasteeltjes bestaat volgend jaar 32 jaar. Ons huis ligt op een half uurtje van Antwerpen, en op een kwartiertje van de grens met Nederland. Wij beschikken over 81 woongelegenheden en 7 assistentiewoningen.


Ons woonzorgcentrum in Brecht situeert zich in het centrum van de gemeente. Wij trachten het intergenerationeel contact op een duurzame wijze te stimuleren. Om deze reden hebben wij ook een kinderdagverblijf geïntegreerd op de site van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen. We proberen steeds om onze site zo laagdrempelig mogelijk te houden om zo meer mensen over de vloer te krijgen. En vooral om die 'eerste stap' naar meer zorg zo gemakkelijk mogelijk te maken. Buren en families komen elkaar al tegen en er is altijd leven op de zorgsite.


Kinderopvang op de site is ook een pluspunt voor het personeel. Spijtig dat de buitenschoolse opvang door het vorige bestuur is gestopt. Dit gaf nog meer mogelijkheden op het vlak van intergenerationeel contact en de activiteiten die samen gebeurden met onze bewoners waren zeer in trek bij onze bewoners. Voor de buurt zijn wij een open huis en onze activiteiten staan open voor alle buurtbewoners.


Hoe maakt uw woonzorgvoorziening het positieve verschil qua zorg / ondersteuning naar de bewoners toe?

De Kleine Kasteeltjes waar kinderen prinsen en senioren koningen zijn… Dat is in enkele woorden waar we willen voor gaan, iedere dag weer. De Kleine Kasteeltjes hebben een zeer donkere periode achter de rug. Onmiddellijk na ons (her)aantreden als bestuur en dit na vonnis van de rechtbank van Antwerpen in maart 2022 hebben we schrijnende toestanden aangetroffen. We hebben dadelijk het Agentschap Zorg en Gezondheid hiervan op de hoogte gebracht en om inspectie gevraagd (een week later was de inspectie reeds ter plaatste). Het gevolg was dat we, zeer terecht, onder verhoogd toezicht werden geplaatst.


Vandaag werken we volop aan de wederopbouw in overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Wij zijn ondertussen ook een nieuwbouw project gestart in Tongeren. Enkele maanden later na het herintreden, is de situatie nog niet volledig geremedieerd maar wel weer terug onder controle. Elke dag opnieuw werken we aan een betere thuis voor onze bewoners.


Het positieve verschil of waar De Kleine Kasteeltjes zich zeker wil differentiëren op het vlak van zorg en ondersteuning zijn:

  • continuïteit van de zorg ongeacht de woonvorm waar men verblijft. Opvang van zwaar zorgbehoevende ouderen kan bij ons ook binnen de infrastructuur van een (zorg)flat zonder dat je als partners omwille van de zorgsetting, afscheid moet nemen van elkaar.

  • persoonlijk woon- en leefplan dat afgestemd is op de door de bewoner geformuleerde (zorg)leefdoelen en bewaakt wordt door een persoonlijke wooncoach die met jou maar ook met je familie dit woon- en leefplan bespreekt.

  • een gepersonaliseerd aanbod aan woonruimte. Verblijf in een woonzorgkamer binnen een afdeling van het woonzorgcentrum zal pas gebeuren indien de bewoner kenbaar maakt dat zijn/haar zorg- en ondersteuningsbehoefte belangrijker is geworden dan de behoefte aan privacy en het verblijf in de ‘eigen’ omgeving en woonruimte van de zorgflat.

  • de plannen die we hebben op het vlak van het organiseren van een direct contact binnen de driehoek bewoners, wooncoaches (vertegenwoordigt het woonzorgcentrum) en familie.


Welke ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u blij?

Het meest trots ben ik eigenlijk op het personeel dat de voorbije periode onder het voorgaande bestuur, toch niet de handdoek in de ring heeft gegooid en onversaagd alles in het werk heeft gesteld om het voor de bewoners leefbaar en zo aangenaam mogelijk te maken. Ik ben vereerd om te kunnen werken met zo een topteam van gedreven medewerkers.


Welke ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u kwaad of triest?

Kwaad of triest is misschien wat sterk om te stellen maar er mogen toch wel vragen gesteld worden bij de huidige rol van het Agentschap Zorg en Gezondheid, vooral wat betreft de rol van de inspectiediensten. Dat de zware tekorten en het manifest wanbestuur die zich de vorige zes jaar onder het voorgaande bestuur hebben voorgedaan, zo lang hebben kunnen verborgen blijven, roept bij mij vraagtekens op.


Welk idee zou u willen lanceren ter verbetering van de ouderenzorg?

Een stabielere regelgeving en een beperktere administratie. De niet aflatende stroom aan wijzigingen in regelgeving, norminterpretaties etc. is onverenigbaar met de zeer beperkte personeelsbezetting van woonzorgcentra.


Noem één regel/richtlijn die u graag zou willen afschaffen?

Ik zou graag de huidige verplichtingen rond het klaarzetten van medicatie willen aanpassen. Al die procedures doen afbreuk aan de verantwoordelijkheid en ook kennis van de verpleegkundigen in de ouderenzorg. Daarnaast de verplichting dat medicatie (die gecontroleerd en nagekeken is) niet zou mogen gegeven worden door zorgkundigen. Wat met de 80% van de zorgbehoevende bejaarden die thuis worden verzorgd en daar hun medicatie krijgen via een familielid of mantelzorger? Dat kan wel maar in een woonzorgcentrum is het uit den boze.


Wat zou u graag extra willen doen voor uw medewerkers?

Ik zou graag meer handen op de vloer zien verschijnen om het dagelijkse werk te helpen verlichten. Daarbovenop zou ik graag meer handen zien die minder administratief werk moeten vervullen zodat de bewoners meer hulp en ondersteuning ervaren. Zodat er meer tijd is om een babbeltje te slaan met de bewoners en ze hun sociale connectie kunnen versterken.


Wij danken de zorgondernemer voor dit interview. Wij vinden het interessant om verhalen en getuigenissen van Vlozo-leden te delen met onze community.

De antwoorden en standpunten van de geïnterviewde zijn persoonlijk. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit interview, kan u via info@vlozo.be contact opnemen.

244 views0 comments

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page