top of page
Search

Vlozo tekent Green Deal Duurzame Zorg


Op woensdag 15 maart 2023 ondertekende Vlozo, in aanwezigheid van Vlaams Minister van Volksgezondheid en Welzijn Hilde Crevits en meer dan 150 zorg- en welzijnsvoorzieningen, mee de Green Deal 'Duurzame Zorg'. Omdat ook wij willen samenwerken én bijdragen aan de verduurzaming van de Vlaamse (ouderen)zorg.Green Deal?

Een Green Deal houdt een vrijwillige, ambitieuze overeenkomst in tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een duurzaam project te starten. Het opnemen van een engagement gebeurt vrijwillig en houdt een inspanningsverbintenis in, geen resultaats-verbintenis. De partijen engageren zich om te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om het project te realiseren. Reeds 12 Green Deals werden op de rails gezet. Deze 13de Green Deal 'Duurzame Zorg' ging van start op het Kick-off moment van woensdag 15 maart 2023. Deze Green Deal, en de bijhorende engagementen, duurt minstens drie jaar en kan verlengd worden in onderling overleg.


Doelstellingen en werking?

De werking van de Green Deal Duurzame zorg is opgebouwd rond vier thema’s waarvoor ook specifieke doelstellingen zijn opgenomen.

  • Thema 1: Natuur & Gezondheid

  • Thema 2: Klimaat & Infrastructuur

  • Thema 3: Materialen & Afval

  • Thema 4: Geneesmiddelen in water

Om meer te weten over de doelstellingen en werking van de Green deal kunt u terecht op de website van Omgeving Vlaanderen


Kick-off Green Deal 'Duurzame Zorg'

Vlaams Minister van Volksgezondheid en Welzijn Hilde Crevits en meer dan 150 zorg- en welzijnsvoorzieningen, kwamen in het kader van de Kick-off Green Deal 'Duurzame Zorg' bijeen in AZ Groeninge in Kortrijk om samen het engagement aan te gaan en gezamenlijk het charter te ondertekenen.


Alle aanwezigen werden verwelkomd door de CEO van AZ Groeninge Inge Buyse. Mevrouw Buyse gelooft sterk in concrete acties van bottom up waarbij ideeën en beslissingen vanuit medewerkers ontstaan en verder groeien. Ze haalde tal van voorbeelden aan waaronder ook

het project "Natuur op voorschrift". Met het project 'Natuur op voorschrift' wil AZ Groeninge inzetten op verbinden, bewegen en het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid in de regio. Zij verbinden de verschillende sites in een groen gebied van ca. 60 ha met elkaar. Letterlijk door te zorgen voor toegankelijke en veilige wandelpaden en oversteekplaatsen. De campus biedt veel groene plekjes aan zoals Zibi's speeltuin, de regenboogtuin, de koesterplek maar ook een weide met ezels.Vervolgens nam minister Hilde Crevits het woord. Zij legde de nadruk op voeding: het vermijden van voedselverspilling, slimmer afvalbeheer en ook vaker bio en lokaal kopen. Vlamingen houden van lekker eten en genieten. Het is een triestige vaststelling dat 1/3 van het voedsel dat geproduceerd wordt, niet op ons bord terecht komt. Ook moeten we meer bewust stilstaan bij onze eiwit inname. Peulvruchten en andere plantaardige eiwitten krijgen steeds meer lof om hun nutritionele voedingswaarden. Allemaal voorbeelden die een impact kunnen hebben op het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Ook adjunct-kabinetschef Vlaams minister van Omgeving Jelle Van den Berghe nam het woord.


Ondertekening Charter

Vervolgens werd het charter door minister Crevits en adjunct-kabinetschef Van den Berghe ondertekend. Het engagement is van start gegaan.


Tot slot kregen alle aanwezige een rondleiding op de campus van AZ Groeninge waar ze de verschillende projecten, aangehaald door Mevrouw Buyse, konden bezichtigen.


Vlozo actiepunten

Zoals alle organisaties die de Green Deal mee ondertekenden, engageert ook Vlozo zich voor enkele concrete acties. Als sectorfederatie van de onafhankelijke zorgondernemers vertegenwoordigen we onze leden in de governance structuur van de Green Deal. Concreet zullen we deelnemen aan de overkoepelende stuurgroep en aan drie zgn. Thema-Teams, nl. Natuur & Gezondheid, Klimaat & Infrastructuur en Materialen & Afval.


Inhoudelijk engageren we ons om een ambassadeursrol op te nemen in actie I.2.1. rond het bestendigen van de principes "Health and wellbeing in all policies" en "One Health". In het kader van het bestaande preventiebeleid blijven we de campagnes ondersteunen voor een gezonde levensstijl en de acties die bijdragen tot mentale, sociale en fysieke gezondheid. We blijven actief betrokken in de stuurgroep van het project “Procesbegeleiding preventie in WZC”, dat onlangs voor vijf jaar werd verlengd.


Daarnaast engageren we ons in het sub-thema "Gezond binnenmilieu" tot actie II.1.10 "Kennisdeling", met nadruk op ventilatie, zonbeheersing en gezonde bouwmaterialen in een lerend netwerk. We volgen al van bij aanvang de werkgroep “Ventilatieplan” en we nemen actief deel aan ad hoc klankbordgroepen bij het uitwerken van instrumenten zoals het kwaliteitshandboek ventilatie, de leidraad ventilatieplan en de leidraad “hitte en ventilatie”.


In het subthema "Duurzame mobiliteit" tenslotte, engageren we ons in actie II.3.6. tot het onderzoeken van de mogelijkheden om in paritair comité 330 de desbetreffende sectorale CAO aan te passen zodat het juridisch mogelijk wordt om een deel van de eindejaarspremie of loon om te zetten in een gelijkwaardig voordeel zoals bijvoorbeeld een fietslease.

69 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page