Search

Vlozo organiseert, in samenwerking met Sustacon, workshops voor leden rond 'klimaatvisieplan'De Vlaamse Overheid adviseert de eigenaars van WZC een klimaatvisieplan op te stellen voor het einde van 2021. Een klimaatneutraal beleid opbouwen vergt veel tijd, energie, financiële middelen maar ook veel know-how.


Om onze leden op dat vlak te ondersteunen organiseert Vlozo vzw - Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk enkele opleidingssessies om een klimaatvisieplan op te stellen.


Donderdag 16 september 2021 vond de eerste workshop 'Klimaatvisieplan' plaats. Na een korte toelichting van Gedelegeerd Bestuurder Johan Staes kwam Hans Verboven van Sustacon de thema's beheer en mobiliteit concreter toelichten.
56 views0 comments
Nobi_Banner.png