top of page
Search

Project Flanders Nursing Home (FLANH): Oproep deelname onderzoek

Vanuit ons engagement om het welzijn van bewoners en medewerkers te blijven verbeteren, helpt Vlozo om de onderzoeksoproep van Project Flanders Nursing Home (FLANH) mee te verspreiden.


FLANH onderzoekt de relaties tussen bestaffing, werkomgeving, zorg en ondersteuning en het welzijn van bewoners en medewerkers in Vlaamse woonzorgcentra. Dit grootschalig onderzoek wordt uitgevoerd door KU Leuven in samenwerking met VVSG, Vlozo, Zorgnet-Icuro, het Agentschap Zorg en Gezondheid, het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg, de Vlaamse Ouderenraad, IDEWE, Pyxima en de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie.


Er zijn drie grote gegevensverzamelingen gepland. Door middel van een vragenlijst die een managementverantwoordelijke van het woonzorgcentrum invult, verzamelt FLANH gegevens over bestaffing. Vervolgens is er een vragenlijst voor alle medewerkers die zorg en ondersteuning verlenen, om gegevens te verzamelen over de werkomgeving en hun welbevinden. Ten slotte verzamelen de onderzoekers gegevens over de bewoners via de BelRAI-databank.


Wanneer deelnemen?


De eerste FLANH-bevraging start in het voorjaar van 2023. Elk woonzorgcentrum zal mee kunnen bepalen op welk moment de gegevensverzameling bij de medewerkers precies start. De deadline voor aangeven van interesse tot deelname is 31/1/2023. Een tweede bevraging is gepland in 2025 om te kijken in welke mate er veranderingen zijn.

Waarom deelnemen?


  • Dit is het eerste onderzoeksproject in Vlaamse woonzorgcentra dat de impact van bestaffing en werkomgeving op zowel bewoners als medewerkers nagaat. Het is een noodzakelijk maar ontbrekend stuk onderzoek dat nodig is om beleidsadviezen te formuleren;

  • Deelnemende voorzieningen worden actief betrokken bij de communicatie van resultaten en beleidsadviezen;

  • Elk WZC krijgt een benchmarking rapport waarmee de eigen resultaten vergeleken kunnen worden met de rest van de groep;

  • Uw voorziening kan zich aansluiten bij het ‘FLANH lerend netwerk’. Via dit netwerk voorziet FLANH vorming en opleiding rond relevante thema’s en creëren zij een platform voor uitwisseling van ervaringen en kennis tussen voorzieningen.

  • Als er in uw voorziening veel vragenlijsten worden ingevuld, trakteren de onderzoekers alle medewerkers op iets lekkers!


Interesse om met uw voorziening deel te nemen? Vul dan het contactformulier in via de link hieronder: Het FLANH contactformulier


Voor meer info kan u terecht op de FLANH projectwebsite

Voor vragen kan u terecht bij flanh@kuleuven.be



71 views0 comments

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page