top of page
Search

Persbericht: inspectieverslagen zijn geen Tripadvisor

Updated: Jan 10, 2023


De verslagen van de Vlaamse Zorginspectie over inspecties uitgevoerd in de door de Vlaamse Gemeenschap erkende woonzorgcentra (WZC) zijn vanaf 1 maart 2022 openbaar. De drie zorgkoepels, Zorgnet-Icuro, VVSG en VLOZO, hechten belang aan transparantie en hopen dat burgers, toekomstige bewoners en hun naasten hierdoor meer inzicht krijgen in de naleving van de erkenningsnormen in de Vlaamse woonzorgcentra.

Foto van Agence Olloweb (bron: Unsplash)

Dergelijke verslagen zijn interne bestuurlijke documenten bedoeld voor handhaving. Ze zijn onderworpen aan de zogenaamde openbaarheid van bestuur en toegankelijk voor iedere burger. Ze zijn eigenlijk niet bedoeld als leidraad voor het kiezen van een woonzorgcentrum. Als dit zo zou zijn, dan is een vertaling nodig naar begrijpbare documenten en is woord en wederwoord noodzakelijk. Inspectieverslagen online plaatsen, vraagt daarom om een duidelijk kader en duiding over de inhoud.

Duiding noodzakelijk

De verslagen die vandaag op de website zijn geplaatst zijn de weergave van inspecties in woonzorgcentra die plaats vonden tijdens de vierde coronagolf tussen 30 september 2021 en 28 februari 2022. Het is belangrijk duidingen en nuanceringen als deze te maken en mee te geven. Ook omdat we als sector zelf veel uit deze verslagen kunnen leren. De huidige verslagen tonen bijvoorbeeld aan dat de medicatieveiligheid een werkpunt is.

Ook stellen we bijvoorbeeld vast dat digitalisering een duwtje in de rug kan zijn om de zorg nog beter en efficiënter te documenteren en op te volgen. Met als resultaat dat je als professional in de zorg meer tijd kan spenderen aan de bewoner zelf. Het biedt de kans aan het woonzorgcentrum om bewoners en hun familie te informeren over de zorg waarmee ze de bewoners omringen.

Kwaliteit kent diverse perspectieven

Inspectie is uiteraard een momentopname waarbij de focus ligt op meetbare erkenningsnormen. Verhalen, kwaliteitsindicatoren en -systemen en ook de tevredenheid van de bewoners en hun familie zijn nodig om een totaalbeeld te hebben van kwaliteit van wonen, leven en zorg. Als we als samenleving deze verwachting koesteren, vereist dit een uitbreiding van de inspectieteams en een aanpassing van het inspectieconcept. Pas dan kan het een toekomstige bewoner helpen de juiste keuze te maken voor een woonzorgcentrum.

De koepels bepleiten dit en willen hierover graag in dialoog treden met Vlaams minister Wouter Beke en de Vlaamse zorginspectie. In samenwerking met het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) bereiden de zorgkoepels alvast een grootschalige tevredenheidsmeting bij de bewoners van woonzorgcentra voor. Heel wat woonzorgcentra brengen bijvoorbeeld verhalen over het wonen en het leven van elke dag. Ze nemen initiatieven om zich te integreren in een zorgzame buurt. Dit alles helpt toekomstige bewoners om zich een beeld te vormen en een geïnformeerde keuze te maken.

Maatschappelijk debat nodig

Deze actieve openbaarheid van verslagen dwingt ons ook om na te denken over de wijze waarop we als samenleving verder willen investeren in kwaliteitsvolle woonzorgcentra. De koepels zijn onder andere vragende partij voor meer flexibele inzet van medewerkers om uit een ruimere pool van medewerkers te kunnen rekruteren; waar er al een begin van aanzet toe gegeven is. Door de toenemende complexiteit van de zorg dienen woonzorgcentra ook in te zetten op specialistische medewerkers zoals voor wondzorg, palliatieve zorg, infectiepreventie. Dit veronderstelt aangepaste personeelsnormen en de bijhorende financiering.


120 views0 comments

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page