top of page
Search

Inflatievooruitzichten voor 2023 en 2024

Updated: Jan 10


Het Federaal Planbureau publiceerde vorige week haar economische vooruitzichten voor het jaar 2023. De voornaamste conclusies zijn dat er sprake zal zijn van een economische groeivertraging in 2023 maar geen recessie in de Eurozone. Er wordt een bescheiden Belgische Bruto Binnenlands Product (BBP) groei verwacht in combinatie met een dalende inflatie vanwege de dalende energieprijzen. Het Federaal Planbureau voorspelt tenslotte een sterke afzwakking van de werkgelegenheidsgroei.


De volledige publicatie van 16/02/2023 kan u terugvinden via deze link. De gedetailleerde toelichting en laatste versie van de economische vooruitzichten kan u steeds terugvinden via deze link. *De tweede link wordt regelmatig geüpdatet in tegenstelling tot de publicatie van het rapport van 16/02/23.


Foto: Aleksandrs Karevs - www.ohmycamera.com

Uit de prognose van het Planbureau blijkt dat er in 2023 sprake zou zijn van een gemiddelde jaarinflatie van 4,8% en dat de spilindex dit jaar in juni zou overschreden worden. Voor 2024 gaat het Planbureau uit van een gemiddelde jaarinflatie van 2,9 procent. Het verwacht in 2024 ook nog twee overschrijdingen van de spilindex in januari en in november. Ter vergelijking, in 2022 bedroeg de inflatie 9,59% en tussen september 2021 en november 2022 werd de spilindex zesmaal overschreden.


Als de spilindex overschreden wordt, ontvangen alle initiatiefnemers van de door Vlaamse overheid erkende woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en centra voor dagverzorging een bericht om te melden dat de volgende tegemoetkomingen door de overheid geïndexeerd worden:

  • De basistegemoetkoming voor zorg

  • De tegemoetkoming in de geconsolideerde kosten van het incontinentiemateriaal

  • De tegemoetkoming in de reiskosten centrum voor dagverzorging

  • Het te verminderen bedrag op de gebruikersfactuur van de gebruikers met jongdementie die verblijven in een entiteit met een bijzondere erkenning voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie

  • De compenserende financiering ‘vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan'

  • De tegemoetkomingen waarvoor de indexatie jaarlijks op 1 januari gebeurt

432 views0 comments

Comentarios


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page