top of page
Search

Infectiepreventie in woonzorgcentra? Gewoon doen!

Updated: Jan 5, 2023

Project Vlaamse Gemeenschap - Consortium Zorgnet Icuro - VVSG - Vlozo

Offertevraag externe projectuitvoerders


De huidige COVID-19-pandemie heeft het belang aangetoond om in woonzorgcentra een degelijke infectiepreventie, met een goede handhygiëne als specifiek voorbeeld, correct toe te passen zodat besmettingen van bewoners, medewerkers en bezoekers tot een minimum worden herleid.


Infectiepreventie tracht de verspreiding van besmettelijke aandoeningen te voorkomen, eventuele infecties zo snel mogelijk op te sporen en het aantal slachtoffers als gevolg hiervan te beperken (primaire, secundaire en tertiaire preventie). Dit alles in het belang van de veiligheid en de gezondheid van alle betrokkenen en hun contacten.


Infectiepreventie hoort dan ook in elk woonzorgcentrum een geïntegreerd onderdeel te vormen van de basiszorg en dienstverlening aan de bewoners enerzijds en anderzijds van het welzijn en de gezondheid op het werk van de zorg- en dienstverleners.


De projectopdrachten en -begeleiding worden uitbesteed aan een externe partner (hogeschool, universiteit, consultancybureau, bedrijfsgeneeskundige dienst, …) die zal instaan voor de uitvoering van het project, aangestuurd door een projectwerkgroep. Als uw organisatie interesse heeft om als externe partner op te treden, dan kan u een offerte indienen volgens de modaliteiten beschreven in de offertevraag (deadline 10/09/2021 om 12u00). In de bijlage bij de offertevraag staat de volledige projectbeschrijving. Vragen om verduidelijking kan u richten aan infectiepreventie@zorgneticuro.be

Offertevraag project infectiepreventie in woonzorgcentra
.pdf
Download PDF • 171KB
Bijlage Offertevraag project infectiepreventie
.pdf
Download PDF • 183KB

64 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page