top of page
Search

Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding


Gedelegeerd bestuurder Johan Staes was aanwezig op de hoorzitting van het Vlaams Parlement van woensdag 15 juni 2022. Vlozo zal eveneens aanwezig zijn op het tweede deel van de hoorzitting.


Gedurende de coronacrisis, vooral tijdens de eerste maanden, schortte de Vlaamse Overheid tijdelijk het bezoekrecht op in de Vlaamse woonzorgcentra. In de realiteit betekende dit dat de bewoners plots en gedurende maanden geen fysiek contact meer hadden met familie en vrienden. Sindsdien namen het Vlaams Parlement en de Vlaamse Overheid verschillende initiatieven om bij bewoners van woonzorgcentra dit soort isolatie en eenzaamheid naar de toekomst toe maximaal te vermijden. Zo werd er onlangs nog in het Vlaams Parlement een conceptnota neergelegd door volksvertegenwoordigers van CD&V waarin de Vlaamse Overheid gevraagd wordt om een regelgevend kader voor bezoekbeperkingen in woonzorgcentra te verankeren in het woonzorgdecreet.In het kader van dat parlementair debat organiseerde de Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding twee hoorzittingen om te peilen naar de meningen hierover in het brede werkveld. Tijdens de tweede hoorzitting was ook Johan Staes, Gedelegeerd Bestuurder van Vlozo, uitgenodigd. Deze hoorzitting kan herbekeken worden via deze link. De uiteenzetting van Johan Staes is te bekijken van minuut 34 in het filmpje. De antwoorden van Johan Staes op vragen van volksvertegenwoordigers zijn te bekijken vanaf 1u55 in het filmpje.


Johan Staes pleitte in eerste instantie voor een fundamenteel allesomvattend debat tussen alle betrokken stakeholders over de toekomst van de Vlaamse Ouderenzorg. Een debat waar, rekening houdend met de vergrijzing en de daaraan verbonden stijgende druk op de Vlaamse ouderenzorg naar de toekomst toe, dringend nood aan is en wat op zijn beurt moet leiden tot een Vlaams Masterplan Ouderenzorg.


Met betrekking tot de decretale verankering van een regelgevend kader voor bezoekbeperkingen in woonzorgcentra toonde Johan Staes veel begrip voor het initiatief en beklemtoonde hij dat in normale omstandigheden in geen één woonzorgcentrum het bezoekrecht onder druk staat. Dit bezoekrecht is trouwens al geregeld in het decreet. Wel pleitte hij voor terughoudendheid als het gaat over decretale verankering. De aard van noodsituaties, bijvoorbeeld de coronapandemie, is dat ze onverwacht en onvoorspelbaar zijn. In zo’n noodsituaties moeten overheden en woonzorgcentra vooral snel en soepel kunnen reageren om de gezondheid en het welzijn van de bewoners en de medewerkers maximaal te kunnen garanderen.

69 views0 comments

コメント


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page