top of page
Search

Zorgonderneming van de week: WZC De Vlamme uit Zottegem

Updated: Jan 10, 2023
U bent?

Dieter Opdecam, directeur van WZC De Vlamme in Zottegem. Wij zijn onderdeel van de groep Armonea.


Hoe lang bent u al directeur?

Ik ben sinds december 2019 directeur van De Vlamme. Voorheen was ik directeur bij een andere groep. Van basisopleiding ben ik verpleegkundige. Ik ben 8 jaar zelfstandig thuisverpleger geweest en nadien ben ik doorgegroeid naar hoofdverpleegkundige. Ik ben ongeveer een 4-tal jaren actief als directeur.

'If you start me up, I'll never stop': dat gevoel geeft WZC De Vlamme me.

Hoe voelt u zich vandaag en waarom?

Vol energie. Het team in ons woonzorgcentrum geeft me elke dag deze energie. Dit team gaf zich de afgelopen periode (covid-19) enorm. Het gevoel van trots voor mijn team in deze omstandigheden is onuitputtelijk. Rustig de tijd nemen om elkaar te leren kennen zat er niet echt in. Er volop tegenaan gaan was aan de orde. Een ongezien doorzettingsvermogen legden en leggen ze nog steeds dagelijks aan de dag. Dus ik ben enorm trots en fier directeur te mogen zijn van wzc De Vlamme.


Waarom werkt u in de ouderenzorg?

De afwisseling, de onvoorspelbaarheid. Elke dag geeft iets nieuws. Als je 's ochtends vooropstelt sommige taken af te handelen heb je die dag 101 zaken gedaan behalve dat. De appreciatie van de residenten, medewerkers en families is groot en dat doet enorm deugd.


Hoe lang werkt u al in/voor uw woonzorgvoorziening?

Sinds december 2019


Omschrijf uw woonzorgvoorziening?

De Vlamme is een woonzorgcentrum in de Vlaamse Ardennen waar 90 bewoners kunnen genieten van een rustige omgeving midden in de natuur. Onze prachtige tuin en mini boerderij zijn hier een uitstekend voorbeeld van.

Binnen alle disciplines trachten wij kwalitatieve, vraaggestuurde zorgverlening te voorzien. Zo zetten wij onze bewoner centraal en houden wij rekening met de individuele behoeften en noden.

Wij focussen in de eerste plaats op uitstekende zorg en gemoedsrust, maar tegelijk streven wij naar een bredere levenskwaliteit voor onze bewoners. Het leven stopt niet wanneer iemand ervoor kiest om bij ons te komen wonen. We organiseren onze werking zodat ouderen zich thuis voelen bij ons en op een zorgeloze manier kunnen genieten van hun leven.

Ons WZC biedt een specifiek zorgaanbod voor ouderen met dementie. Dit omvat een totaalpakket aan zorgtaken en andere taken waarbij vertrokken wordt vanuit de belevingswereld en de behoeften van onze bewoners. Wij bieden hen een thuisomgeving aan met als basis een woonkamerwerking genaamd “De Oase”.


Is uw woonzorgvoorziening een afgesloten eiland of een wezenlijk onderdeel van de buurt?Contact met de buurt vinden wij van groot belang. De laatste jaren werd hier binnen De Vlamme in het bijzonder op ingezet. Zo werd er een nauw contact opgebouwd met verschillende belangrijke spelers in de buurt zoals het ziekenhuis en verschillende andere zorginstellingen.

Daarnaast vinden we het een grote meerwaarde dat bewoners voeling hebben met de buurt en zijn buurtbewoners. Dit doen wij door regelmatig intergenerationele activiteiten te organiseren in samenwerking met lokale scholen. Ook komen bijvoorbeeld de Okra, de lokale koninklijke harmonie, het koor, … regelmatig langs.

Anderzijds trachten wij niet alleen de buurt naar binnen te brengen, maar motiveren wij onze bewoners ook om buiten het WZC te gaan. Zo organiseren wij minimaal 2 grote uitstappen per maand. Daarnaast wordt er wekelijks gefietst met onze zeer geliefde elektrische duofiets, gewandeld, een terrasje gedaan in een lokaal cafeetje, naar de markt gegaan,…

We hebben het geluk te kunnen werken met een aanzienlijk aantal vrijwilligers die onder andere de bar openhouden en aansluiten bij uitstappen en grote activiteiten binnen het WZC.

Als je bij ons binnenkomt voelt het aan als één grote familie waarbij iedereen welkom is.

Wat is het favoriete gerecht van de bewoners?

Dinsdag is bij ons frietdag, een favoriet bij vele bewoners! Deze frietjes vallen nog meer in de smaak met lekkere verse mosselen gedurende het mosselseizoen.


Wat is de favoriete activiteit / animatie van de bewoners?

Elk jaar wordt er enorm uitgekeken naar enkele bijzondere activiteiten. Zo is er in het najaar steeds een seniorenweek met als afsluiter een optreden met sketches en acts welke door het personeel voorbereid en gebracht worden. Ook de jaarlijkse BBQ en de uitstap naar de zee behoren tot de favorieten.


Hoe maakt uw woonzorgvoorziening het positieve verschil qua zorg / ondersteuning naar de bewoners toe?

Het persoonlijk contact tussen bewoners en personeelsleden van alle disciplines blijft voor onze voorziening een zeer grote troef. Als je bij ons binnenkomt voelt het aan als één grote familie waarbij iedereen welkom is. Dit zorgt niet alleen voor een verhoogd welbevinden bij bewoners, maar ook voor een goede werksfeer waarbij iedereen naar eenzelfde doel werkt.


Op welke verwezenlijking binnen uw woonzorgvoorziening bent u het meest trots?

Het buitenhouden van dit vieze beest Covid-19. De factor geluk speelt hierbij zeker een rol. Maar toch ben ik ervan overtuigd dat we dit dankzij de goede opvolging van alle medewerkers, residenten en hun families hebben kunnen verwezenlijken. En zoals men in de voetbal zegt, nu het EK toch aan de gang is, 'geluk dwing je af, de goede ploegen hebben altijd iets meer geluk'.


Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u blij? Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u kwaad of triest?

Na de brief in bijlage kreeg ik heel wat positieve reacties, waaronder een bezoek van Eerste Minister Alexander De Croo.

Erger dan de oorlog
.pdf
Download PDF • 91KB
Eén ding staat vast: zonder aandacht te schenken aan, en te luisteren naar, de positieve ervaringen en krachten binnen de sector, gaan de media – en met hen een groot deel van de samenleving – bij een volgende crisis opnieuw blindelings op oorlogspad.

Welk idee zou u willen lanceren ter verbetering van de ouderenzorg?

Binnen onze voorziening hanteren wij een fixatieloos beleid. WZC zouden er echt een must van moeten maken in te zetten op slimme technologie als alternatief voor fysieke fixatie. Ik ben ervan overtuigd dat er binnen de WZC een grote bereidheid is om hieraan te werken, desondanks is er binnen de ouderenzorg nog veel groeimarge op dit vlak.

Wonen en leven zijn erg belangrijke aspecten in de woonzorgcentra. Door de verjonging van het publiek in onze voorziening merken wij steeds meer het belang van seksualiteit en intimiteit bij ouderen. De bespreekbaarheid van dit onderwerp blijft een moeilijk punt voor bewoners en personeelsleden. Ik ben er wel van overtuigd dat meer aandacht voor dit onderwerp de kwaliteit van leven en het welzijn van onze ouderen zou verbeteren.


Noem één regel/richtlijn die u graag zou willen afschaffen?

Het tekort aan verpleegkundigen en zorgkundigen binnen de WZC blijft een grote moeilijkheid. Sommige taken van hen zouden zonder moeite kunnen gebeuren door mensen zonder het gepaste diploma. Ik denk hierbij aan snacktoeren, bedden opmaken, was bedelen en ophalen,… Voor dit soort taken is een correcte ingesteldheid en een hart voor ouderen van veel groter belang dan het gepaste diploma.


Wat zou u graag extra willen doen voor uw medewerkers?

Een echt personeelsfeest waarbij, net als voor Corona, eens lekker gedanst en uit de bol kan gegaan worden!


Willy Sommers of The Rolling Stones?

Alle appreciatie voor het optreden van en de Willy Sommers en de persoon, maar geef toch maar The Rolling Stones met de nummers 'Satisfaction' en 'Start me Up'. Mick Jagger zingt wel 'I can’t get no satisfaction' maar het tegendeel geldt voor mij als directeur van WZC De Vlamme. 'if you start me up, I'll never stop!'Wij danken de zorgondernemer voor dit interview. Wij vinden het interessant om verhalen en getuigenissen van Vlozo-leden te delen met onze community.

De antwoorden en standpunten van de geïnterviewde zijn persoonlijk. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit interview, kan u via info@vlozo.be contact opnemen.

413 views0 comments

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page