top of page
Search

Zorgonderneming van de week: Larenshof uit Laarne

Updated: Jan 10, 2023

U bent?

Mijn naam is Barbara Moreau, ik ben directeur van het woonzorgcentrum Larenshof uit Laarne. Wij maken deel uit van de Armonea groep.


Hoe lang bent u al directeur?

Sinds 22 maart 2017 werk ik als directeur voor de groep Armonea.
Waarom werkt u in de ouderenzorg?

Ik heb tien jaar als 'Operationeel Manager' gewerkt in een fijn en dynamisch bedrijf. Toen op een dag het noodlot toesloeg. Mijn sportieve en gezonde man kreeg kanker gediagnosticeerd op 39 jarige leeftijd. Het was een bikkelharde prognose, er was geen genezing mogelijk. Ik ben een jaar lang zijn voltijdse mantelzorger geweest. Samen brachten we veel tijd in het ziekenhuis door. We brachten zelfs meer tijd door met het zorgpersoneel dan met onze eigen familie. Elke dag dat we daar verbleven, steeg mijn bewondering en respect voor zorgmedewerkers.


Na het overlijden van mijn man, wou ik een nieuwe weg inslaan. Ik wou niet meer rond ‘producten’ werken maar rond ‘mensen’. Ik wilde tussen de mensen staan en iets kunnen betekenen voor hen. Net zoals de zorgmedewerkers toen een verschil hebben kunnen maken voor mijn gezin. Iedereen weet dat oudere mensen veel levenswijsheid hebben en zo ben ik terecht gekomen in ouderenzorg. Ik wou ontzettend graag werken met en voor ouderen. Ik ben dankbaar dat ik destijds de kans heb gekregen om te mogen starten. Ik heb nog geen seconde spijt van mijn carrière switch, integendeel!


Hoe lang werkt u al in/voor uw woonzorgvoorziening?

Wel toeval of niet, ik vier vandaag, 2 mei 2022, mijn vijf jarig jubileum bij woonzorgcentrum Larenshof. [2 mei is ook de dag dat dit interview gepubliceerd wordt].


Omschrijf uw woonzorgvoorziening?

Larenshof bevindt zich midden in het dorp van Laarne. Wij liggen centraal in het dorp, dichtbij de winkelstraat, de kerk en de bibliotheek. De wekelijkse vrijdagmarkt ligt op slechts 100 meter van onze deur. We zijn rustig gelegen en mooi omringd met een grote tuin en vijver. De ligging van het woonzorgcentrum is voor vele van onze bewoners een ideale omgeving. Ons woonzorgcentrum heeft 89 kamers waarvan 15 kamers herstelverblijf zijn. Naast het woonzorgcentrum hebben wij 30 assistentiewoningen.

Larenshof is gebouwd in 2010, voorzien van alle moderne gemakken en dit in een gezellige huiselijke sfeer. We krijgen regelmatig te horen dat het hier huiselijk en warm aanvoelt.


Wekelijks organiseren wij zo'n 15 tot 20 activiteiten en we proberen om zoveel mogelijk uitstappen te organiseren. Wij hebben hiervoor een aangepaste bus. We gaan regelmatig met onze bewoners naar de kust, naar Lourdes, naar toneel, naar de dierentuin, naar een ijssalon, naar een tuincentrum en zelfs naar de Action.


We hebben ook een fijne samenwerking met de lokale bibliotheek waar we tweewekelijks boeken gaan halen voor onze lezers, en sommige bewoners gaan ook mee naar de bibliotheek. Volgende week organiseert de gemeente Laarne een seniorenfeest waar diverse bewoners naar toe gaan. We hebben een goede band met het gemeentebestuur en worden waar mogelijk betrokken bij hun vele mooie projecten.


Foto genomen tijdens een uitstap in Lourdes

Hoe maakt uw woonzorgvoorziening het positieve verschil qua zorg / ondersteuning naar de bewoners toe? Op welke verwezenlijking binnen uw woonzorgvoorziening bent u het meest trots?

In eerste instantie ben ik het meeste trots op onze medewerkers. De vriendelijkheid en betrokkenheid van hen allemaal is wat Larenshof een warme thuis maakt voor onze bewoners. Als je door ons huis loopt dan wordt je spontaan door medewerkers begroet met een glimlach. Zelfs tijdens de moeilijke Covid periode was het hier één groot team dat positief bleef ondanks de zeer moeilijke werkomstandigheden.


Het tweede is het huiselijk aspect en kwalitatieve zorg dat wij aanbieden aan onze bewoners. Het is niet één bepaald project dat we hebben verwezenlijkt maar het zijn net al die kleine mooie dingen samen die Larenshof tot een warme thuis maken.


Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u blij?

Naast zoveel mooie nieuwe zorgprojecten, dementieprojecten en algemene kwaliteitsverbeteringen is er ook de vooruitgang van technologie binnen ouderenzorg. Tijdens de Covid periode, toen de bezoekregels erg streng waren, zijn ze vanuit de hoofdzetel van Armonea direct aan de slag gegaan om alternatieven te voorzien om het contact met de familie niet te verliezen. Zo zijn onze 'Portal Plus Tablet' en 'Armonea App' als nieuw communicatiemiddel uit de bus gekomen. Bewoners kunnen gratis een grote tablet ter beschikking krijgen die vast op een staander staat en welke makkelijk bedienbaar is. Familie en vrienden kunnen videobellen en zo de bewoner zien i.p.v. enkel horen. Voor veel bewoners is dat een moment waarbij ze sneller nog eens de kleinkinderen of achterkleinkinderen zien. Mijn moeder videobelt elke dag met mijn grootvader, die in een ander Armonea woonzorgcentrum verblijft en dat is zo hun vast moment. Ook als mijn moeder op vakantie is, videobelt ze met haar smartphone en kan hij zien hoe goed het weer in Tenerife is. Fantastisch toch! Wij hebben ook een speciale app voor de familieleden, waarbij wij dagelijks foto’s posten van onze activiteiten met de bewoners, het menu wordt er op gezet,... Beide communicatiemiddelen zijn een grote stap vooruit wat betreft de communicatie en de sociale interactie met de buitenwereld.Een bewoner videobelde via de ‘Portal Plus Tablet' met zijn dochter, die op vakantie was in Zwitserland. Conner Rousseau mocht het live gesprek meevolgen.

Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u kwaad of triest?

De manier waarop sommige pers de ouderenzorg in beeld brengen. Dit maakt mij zeer triest. Ik ga absoluut niet beweren dat er nergens wantoestanden plaatsvinden maar ik ben er ten volle van overtuigd dat het merendeel van de woonzorgcentra, zowel privé als publiek een goede en kwalitatieve zorgverlening bieden.


Elke dag zie ik hier hoe toegewijd onze medewerkers naar onze bewoners zijn, welke connectie ze met hen hebben, hoe ze van slag zijn als we iemand verliezen, welke fijne activiteiten er voorzien worden, enzovoort. Wij hebben een transparant beleid. Wij volgen de tevredenheid van onze bewoners nauw op door ze regelmatig te bevragen. Ook de familie kan meerdere malen per jaar een tevredenheids-enquête invullen, dewelke al dan niet anoniem wordt gepubliceerd op onze website en voor iedereen zichtbaar is.

Deze transparante reviews lopen ondertussen al bijna twee jaar en momenteel hebben wij 126 reviews van familieleden met een tevredenheidscore van 8,6/10 voor Larenshof. Onze bewonersscore is zelfs 9,2/10 qua tevredenheid. Dat is fantastisch en daar doen we het voor!

Ik vind het jammer dat zulke zaken niet worden opgenomen in de pers. Dit zou de beeldvorming rond ouderenzorg positief kunnen beïnvloeden zodat ouderen niet onnodig bang hoeven te zijn om naar een woonzorgcentrum te komen en zodat hun familie geen schuldgevoel krijgt als ze hun vader of moeder naar een woonzorgcentrum brengen. In een woonzorgcentrum kunnen we net voldoen aan zorgnoden die thuis niet haalbaar zijn. We kunnen en willen hen een veilige en warme omgeving bieden.

Welk idee zou u willen lanceren ter verbetering van de ouderenzorg?

Er zijn zeer veel mooie projecten waarin het dagelijks leven van de bewoner wordt opgenomen, waar er wordt gekeken naar identiteit en naar hun verleden: 'Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?' Enzovoort. Dat zijn mooie initiatieven maar vandaag wil ik graag dieper ingaan op wat te maken heeft met rouw, namelijk professionele ‘rouw-ondersteuning’ voor onze bewoners zodat het wonen en leven terug vorm kan krijgen. Want als je vast zit in rouw, dan zit je werkelijk vast. Er komt zoveel kijken en het speelt zo een grote factor in iemand zijn dagelijkse zijn en voelen. Als nieuwe bewoners bij ons aankomen, hebben zij vaak al heel wat meegemaakt, waaronder verlies; verlies van hun partner, verlies van hun huis, verlies van hun afhankelijkheid en hun mobiliteit, … dit maakt dat zij nog eens identiteitsverlies doormaken.


Onze maatschappij staat daar niet genoeg bij stil en al zeker niet bij iemand die ‘ouder’ is terwijl net zij diegenen zijn, die het meeste verlies voelen en daaronder lijden. Ik ben ervan overtuigd dat we niet ten volle beseffen hoe pijnlijk gemis voor sommige personen is. Ook ouderen hebben verscholen verdriet en gemis. Hier moet veel meer aandacht voor komen. Verdriet en gemis zou moeten kunnen worden benoemd en erkend worden. Wij hebben in Larenshof een psychologe in dienst want niet enkel fysieke zorg is van belang maar ook de mentale zorg is prioritair. Naast het vernieuwde woon- en leefproject dat gelanceerd is, gaan wij in Larenshof dieper in op het rouwtraject zodat ons personeel beter met deze thematiek aan de slag kan en beter weet hoe ermee omgaan. Dit zowel voor onze bewoners als voor hen zelf.


Noem één regel/richtlijn die u graag zou willen afschaffen?

Het minderen van administratieve verplichtingen en vele registraties welke opgelegd worden. Zorgmedewerkers willen in de eerste plaats zoveel mogelijk doen voor onze bewoners en minder moeten registreren dat het gedaan is geweest, want door dat laatste kan er net minder gedaan worden.


Wat zou u graag extra willen doen voor uw medewerkers?

Ik zou graag zoveel meer doen: de personeelsnorm verhogen, een beter loon, meer vrije weekenden, … maar daar heb ik als directeur jammer genoeg weinig zeggenschap in. Ik hoop binnenkort eens een fijn en deugddoend personeelsfeest te kunnen houden dat ze allemaal dubbel en dik verdienen.Wij danken de zorgondernemer voor dit interview. Wij vinden het interessant om verhalen en getuigenissen van Vlozo-leden te delen met onze community.

De antwoorden en standpunten van de geïnterviewde zijn persoonlijk. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit interview, kan u via info@vlozo.be contact opnemen.

210 views0 comments

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page