Search

Gedelegeerd Bestuurder Kristof D’Exelle reageert op Vlaams Volksvertegenwoordiger Lise VandecasteeleVandaag verscheen een artikel in ‘De Morgen’ met als titel ‘Ouderenzorg mag geen cashkoe zijn’. In dit artikel stelt Vlaams Volksvertegenwoordiger Lise Vandecasteele (PVDA) dat “de investeringen in extra personeel in de sector allesbehalve gelijk op gaan.

Nieuwe beschikbare cijfers leren dat het vooral de openbare woonzorgcentra zijn die meer mensen aanwerven. In de periode 2019-2020 zit bij de openbare woonzorgcentra 31,65 procent van het totale personeel boven de lage wettelijke norm. Bij de door vzw's gerunde woonzorgcentra gaat het om 18,17 procent. De commerciële bengelen onderaan met 13,69 procent bovennormpersoneel.”


Vandecasteele vreest dat er in de commerciële woonzorgcentra vooral bespaard wordt op personeel om meer winst te maken wat ook de zorgkwaliteit kan aantasten.


Zowel Jeroen Trybou, Gezondheidseconoom verbonden aan UGent als Kristof D’Exelle, Gedelegeerd Bestuurder van VLOZO nuanceren en weerleggen echter de interpretatie van Vandecasteele.


Jeroen Trybou vindt dat de statistieken over bovennormpersoneel niet het hele verhaal vertellen: “"In de openbare sector heeft het personeel meer verlof, waardoor je meer mensen in dienst moeten nemen", geeft hij als voorbeeld. Volgens hem wordt ook niet al het personeel meegerekend. "Het zou beter zijn om te weten hoeveel personeel in een bepaald woonzorgcentrum werkt, en hoe zich dat verhoudt tot de dagprijs."


Kristof D’Exelle bevestigd dit en vult aan: “het aantal aangeworven bovennormpersoneel zegt iets over het aantal personeelsleden maar zegt niets over het aantal gewerkte uren. We vragen al langer om ook die uren te meten. Volgens ons zal dat aantonen dat de private sector veel efficiënter omspringt met haar werkkrachten.” Daarnaast brengt Kristof D’Exelle in herinnering dat de commerciële woonzorgcentra geconfronteerd worden met een historische achterstand in financiering voor het zorgpersoneel. Tenslotte benadrukt Kristof D’Exelle ook dat er vandaag geen enkel objectief bewijs is dat de zorgkwaliteit van de commerciële woonzorgcentra lager ligt dan de zorgkwaliteit bij de publieke of non-profit woonzorgcentra.


20210503_De-Morgen_p-7_-Ouderenzorg-mag-
.
Download • 39KB121 views0 comments
Nobi_Banner.png