Search

Bubbelinterview met Peter Persyn en Guido Nicolai


De vaccinatiecampagne binnen de woonzorgcentra loopt op zijn einde. Is het einde van de tunnel op die manier in zicht?


We praten hieromtrent met Peter Persyn en Guido Nicolai. Beide heren volgen het vaccinatieproces binnen de woonzorgsector op. Tijd om hier even bij stil te staan.


Peter was na zijn opleiding ‘huisarts en tropische geneeskunde’ achtereenvolgens actief als ontwikkelingswerker in de DRCongo, huisarts in een groepspraktijk in Leuven en medisch projectverantwoordelijke in de medische NGO-wereld en een onafhankelijke landelijke thuiszorgorganisatie. Van 2014 tot 2019 was hij als Vlaams volksvertegenwoordiger vooral bezig rond thema’s als sociale bescherming, thuiszorg en ouderenbeleid. Sinds 1 januari 2020 is hij als Medisch en Ethisch Raadgever werkzaam bij de Senior Living Group. Kort na zijn aanstelling brak de corona crisis los.


Guido Nicolai was tot voor kort praktiserend huisarts te Herentals en werd in december 2020 CMO (Country Medical officer) van de Armonea groep.


Peter en Guido, ondertussen bijna een jaar verder in deze ongeziene volksgezondheidscrisis…. Hoe gaat het met jullie?

Peter: Enerzijds ben ik een beetje ervaringsdeskundige in Covid omdat ik zelf al vroeg in de maand maart 2020 ziek geworden ben. Anderzijds stonden we met de Europese groep al van eind februari op de barricade. Wij werden door de buurlanden verwittigd aangezien we woonzorgcentra hebben in Lombardije die reeds vroeg met de pandemie te kampen hadden. Sindsdien is het een non-stop rollercoaster geweest. Het is voortdurend druk gebleven. Medio juli hebben we de taskforce zorg terug samengeroepen omdat we merkten dat de 2de golf op komst was. We zagen terug penetratie van het virus in de huizen via de zorgverstrekkers en het bezoek, de virale druk in de buitenwacht werd steeds groter. In eerste instantie werd dat weggewuifd. Voor mij is de woonzorgsector steeds de kanariepiet in de koolmijn geweest.


Guido: Het is inderdaad zeer druk en genuanceerd, in die zin dat ik in het begin van 2020 nog voltijds huisarts en CRA was in een specifiek WZC. Daar zijn we virusvrij gebleven.

Er waren minder fysieke consultaties maar wel zeer veel telefonische. Het was moeilijk aangezien er heel veel onbekenden waren in de situatie. Na een tijdje ben ik parttime begonnen bij Armonea. Ik moest de organisatie van binnenuit leren kennen. Er kwam een lawine van vragen op me af wat de inwerkingsprocedure niet evident maakte. Ik ben dan vroegtijdig gestopt als praktiserend huisarts van mijn praktijk en dit in overleg met mijn associé. Ik ben er fulltime ingedropt op 20/12/2020 als CMO. Een enorme intense periode: veel leren, reglementeringen leren kennen, wetenschappelijk bijblijven, organisatorische elementen in kaart brengen…. Dit maakt dat de doelstelling van mijn opdracht nog niet echt belicht is. Alles is Covid. Ik voel me ook eerder COVID CMO dan effectief organisatorisch CMO op dit moment.


Zijn er perspectieven Peter nu de vaccinatie bijna afgerond is in de woonzorgcentra? Zijn er versoepelingen mogelijk?

Peter: Voor de woonzorgcentra vordert het goed. We zitten grosso modo aan 75% volledig gevaccineerd. Eindelijk loopt iets volgens plan. Er zijn goede afspraken en deze worden opgevolgd. Nu, de transmissie van het virus wordt zo niet geblokkeerd maar de zware ziektesymptomen en ziekenhuisopnames voor de meest kwetsbaren in onze samenleving worden verholpen. Of dit kan leiden naar versoepelingen is nog maar de vraag. De meerderheid van de bevolking is nog niet gevaccineerd dus bezoekers en externen kunnen nog steeds het virus dragen en verspreiden. Wat de vaccinaties van het personeel betreft zijn de cijfers in België nog niet goed genoeg, zeker niet voor Brussel en Wallonië. We moeten nog voorzichtig zijn want we weten niet alles…. De cijfers vanuit Israël bijvoorbeeld zijn wel geruststellend.