Search

“Boosterprikken hebben effect: in Vlaamse WZC daalt aantal nieuwe uitbraken" (HLN, Q-Music 22/11/21)


"Een bemoedigend signaal uit de Vlaamse woonzorgcentra. De vierde golf laat zich er wel voelen, maar het aantal uitbraken blijft nu al twee weken stabiel. Met dank aan de boostervaccins voor bewoners?"


Gedelegeerd Bestuurder Johan Staes: “We mogen niet te vroeg juichen, maar dit is een opsteker."


Gedurende de maand oktober zagen we het aantal uitbraken in WZC toenemen. Op één week tijd was het aantal bijna verviervoudigd: van 11 nieuwe uitbraken ging het plots naar 40. Op dat vlak zien we de laatste 2 weken een kentering: het aantal nieuwe meldingen over uitbraken verminderd en dit terwijl het aantal op te volgen WZC stabiel blijft. Dit goede nieuws lijkt voornamelijk te maken te hebben met de toediening van de boosterprik aan de bewoners maar we kunnen hier niet met zekerheid van uitgaan.


Johan Staes: "Slechts twintig instellingen zitten met grote uitbraken", zegt Johan Staes, die ondanks die cijfers voorzichtig blijft. "De vierde golf is bij ons nog niet voorbij, maar het is bemoedigend om te zien dat we voorlopig op een plateau zijn aangekomen. Twee weken geleden kregen de laatste bewoners in de Vlaamse WZC hun derde vaccin, ik ben ervan overtuigd dat die boosters nu hun effect al laten zien. Daar komt ook bij dat alle instellingen ondertussen draaiboeken hebben liggen en perfect weten wat ze moeten doen als er besmettingen zijn."


Wat eveneens goed nieuws is is het feit dat de ziekenhuizen gedurende deze golf niet overbelast worden door opnames vanuit de woonzorgcentra. Op dat vlak werkt het preventiebeleid binnen onze voorzieningen goed. Gemiddeld worden dagelijks maar een tweetal bewoners naar het ziekenhuis overgebracht voor een opname wegens corona.


Dat de vaccintaiecampagne voor een derde prik aan zorgpersoneel opnieuw van start kan gaan is bijkomend goed nieuws. We hopen dat, naar analogie met de eerste campagne, Vlaamse zorgverleners zich terug massaal laten vaccineren.


Johan Staes: "De eerste campagne is vlot verlopen en ik reken ook nu weer op de verantwoordelijkheidszin van onze personeelsleden."


 

401 views0 comments
Nobi_Banner.png