top of page
Search

Begrotingsakkoord 2023-2024: Wat werd er beslist?

Op 11 oktober 2022 bereikte de federale regering een akkoord over de begroting voor 2023 en 2024. De nieuwe maatregelen werden al in diverse media besproken. Wij maken een opsomming van de maatregelen die een impact kunnen hebben op ouderenzorgvoorzieningen. Het gaat hier om een politiek akkoord. De federale regering moet dit nog in wet- en regelgeving vertalen.


U vindt hieronder een overzicht van de meest relevante onderwerpen voor de ouderenzorgsector. De bespreking blijft voorlopig vrij algemeen. De komende dagen en weken zullen ons meer duidelijkheid brengen.


Vermindering/uitstel patronale socialezekerheidsbijdragen

In het eerste en tweede kwartaal van 2023 krijgen werkgevers een eenmalige vermindering van 7,07% op hun patronale RSZ-bijdragen. Voor het derde en vierde kwartaal van 2023 kunnen ondernemingen op een automatische manier uitstel van betaling aanvragen ten belope van 7,07% van hun patronale bijdrage. De overheid maakt een budget van 1 miljard vrij om de competitiviteit van de ondernemingen te ondersteunen. De financiële stimulansen gelden voor alle ondernemingen, inclusief de social profitsectoren en zowel voor de profit- als de non-profitsector.

Steunmaatregelen energie De regering verlengt volgende specifieke steunmaatregelen voor ondernemingen tot en met 31 maart 2023 waarnaar we in een eerdere infobrief al naar verwezen:

  • Het verlagen van de accijnzen op aardgas en elektriciteit

  • Verlenging van het systeem van tijdelijke werkloosheid ingevolge de energiecrisis

  • Verderzetting van het stelsel van overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Minister Vanderstraeten moet prioritair een plan uitwerken om een premiesysteem uit te werken voor gezinnen (personen) die recht hebben op een sociaal tarief maar daar niet van gebruik maken omdat ze zich verwarmen via een collectieve verwarmingsinstallatie.


Uitbreiding flexi-jobs en jobstudenten De overheid breidt het systeem van flexi-jobs uit naar andere sectoren, zoals bijvoorbeeld:

  • de zorg,

  • de evenementen- en cultuursector,

  • de sport, en

  • de landbouw.

Voor de zorgsector is het zo dat flexijobs enkel zullen kunnen voor ondersteunende functies. De gezondheidszorgberoepen (zoals vervat in de WUG-wet) worden uitgesloten. Jobstudenten zullen ook meer gunstige uren kunnen presteren dan de huidige grens van 475 uren. De regering trekt de grens tot 600 uren op.


Maatregelen zorgsector

De maatregelen die het personeelstekort in de zorgsector moeten terugdringen en die vervat zijn in de het wetsontwerp van minister Vandenbroucke over de personeelsschaarste in de zorg worden verlengd tot 31 maart 2023. In dit wetsontwerp is onder andere voorzien dat vrijwilligers meer vrijwilligerswerk kunnen verrichting in alle types zorgvoorzieningen en dat gepensioneerde verpleeg- en zorgkundigen fiscaal interessant kunnen bijverdienen in de zorgsector.


Minister Vandenbroucke zal een werkgroep opstarten die tegen 31 maart 2023 een verslag moet opleveren met betrekking tot het differentiëren en delegeren van taken in de zorgsector. Hierbij wordt een opening gemaakt om de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (het vroegere KB78) aan te passen.


Besparingen in de gezondheidszorg

De regering besliste om een deel van de groeinorm van het federale gezondheidszorgbudget niet toe te kennen. Normaliter groeit het gezondheidszorgbudget jaarlijks met 2,5%. In 2023 zal dit slechts 2% zijn.


Premie van 1.000 euro voor werkgevers

Werkgevers die vanaf volgend jaar een persoon, die langdurig arbeidsongeschikt en invalide is, aanwerven met een arbeidsovereenkomst ontvangen daarvoor een premie van 1.000 euro. Deze maatregel heeft als doel de arbeidsongeschikte personen te begeleiden naar een gedeeltelijke werkhervatting.


Beperkingen tijdskrediet en loopbaanonderbreking Er komt een inperking van de mogelijkheid voor een werknemer om tijdskrediet te nemen voor de zorg van zijn kind:

  • de werknemer zal een voltijds tijdskrediet moeten nemen voordat het kind 5 jaar wordt. Vandaag ligt die grens op 8 jaar;

  • de regering beperkt de duurtijd van tijdskrediet van 51 naar 48 maanden;

  • de werknemer zal een anciënniteit van 3 jaar (in plaats van 2) moeten voorleggen.

Bij de aanvraag van halftijds tijdskrediet zal de werknemer voltijds aan het werk moeten zijn. Momenteel volstaat een 3/4-tewerkstelling. Ook voor loopbaanonderbrekingen bij de overheid voert de regering beperkingen in. De duurtijd zal verlagen en afhangen van het motief waarvoor de ambtenaar de loopbaanonderbreking neemt. Het is de bedoeling om de systemen bij de overheid af te stemmen op die van de privé-sector. De overheid zal ook snoeien in de extra vergoedingen die de RVA voor 50-plussers met tijdskrediet betaalt.


Herbekijk de persconferentie met toelichting over de meerjarenbegroting van 2023 en 2024 via deze link.


 

Ook in de media werden de nieuwe maatregelen besproken. De Standaard publiceerde op 17/10/2022 het artikel 'Danstherapeut en filosoof welkom in woonzorgcentra' met betrekking tot de flexi-jobs in de zorg.


"Woonzorgcentra kunnen eindelijk ook medewerkers aantrekken buiten de klassieke zorgberoepen. Een historische stap!" zegt vervangend Vlaams minister van Welzijn Benjamin Dalle (CD&V).


Op voorstel van vervangend minister van Welzijn Benjamin Dalle (CD&V) heeft de Vlaamse regering nu een besluit goedgekeurd dat de ouderen­voorzieningen wat meer ademruimte moet geven.


Daardoor kunnen logistiek ­medewerkers worden aangeworven met Vlaamse ­financiering. Zij kunnen druk wegnemen bij de zorgkundigen, door huishoudelijke taken over te nemen, zoals ­bedden verversen of helpen bij de maaltijden.


Tegelijk kunnen de woonzorgcentra in een bredere vijver vissen om medewerkers te vinden die ­inzetten op zingeving, re-activatie en levenskwaliteit. Zo kunnen ze podologen aanwerven voor een betere voetzorg van bewoners, of bachelors in de mondzorg. Voor meer zingeving of begeleiding van palliatieve bewoners kunnen ze moraalwetenschappers, filosofen of theologen in huis halen. Of ze kunnen kiezen voor de meerwaarde van creatieve therapeuten – muziek, dans, drama – bij bewoners met dementie of met depressieve gevoelens. Ook pedagogen, ­psychologen en orthopedagogen zijn welkom, en nog veel meer. Al die profielen kunnen aangeworven worden binnen de Vlaamse ­financiering.


‘Het is een goede oplossing, die de korte met de lange termijn ­verbindt. Op korte ­termijn kunnen logistiek mede­werkers hun talenten ontwikkelen via een opleiding op de werkvloer. We geloven dat ze op lange termijn zullen bijdragen aan het creëren van een warm thuisgevoel voor onze bewoners’ zegt Johan Staes, gedelegeerd bestuurder van Vlozo.

Lees het volledige artikel van journalist Veerle Beel via deze link.

826 views0 comments

Comentarios


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page