top of page
Search

Voorakkoord Via-6 "Stap in de goede richting"

Updated: Jan 5, 2023

Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo) – de koepelorganisatie van private woonzorgvoorzieningen in Vlaanderen – is voorzichtig positief over het gesloten akkoord tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners.


Foto van Nagara Oyodo (bron: Unsplash)

2020 was en is vanwege COVID-19 een loodzwaar jaar. Voor de bevolking in het algemeen, en voor verplegend en verzorgend personeel in de Vlaamse woonzorgvoorzieningen in het bijzonder. Deze inspanningen in vaak extreem moeilijke omstandigheden verdienen erkenning en concrete structurele inspanningen om die jobs in de ouderenzorg aantrekkelijker te maken en beter te verlonen.Peter Marquebreuck (Gedelegeerd Bestuurder Vlozo) aan het woord: “Dit akkoord komt geen seconde te vroeg en is een stap in de goede richting. De Vlaamse Regering geeft met dit VIA-6 akkoord het signaal dat Vlaanderen haar verplegend en verzorgend personeel in de woonzorgvoorzieningen niet is vergeten. Bovenop het reeds besliste beleid voor de zorgsector voorziet de Vlaamse Regering een extra structurele inspanning van 577 miljoen EUR. Middelen die zullen ingezet worden voor een broodnodige inhaalbeweging die loonsverhogingen (6%) en maatregelen om de werkdruk te verlichten mogelijk maakt.


Vlozo benadrukt dat deze maatregelen niet enkel het verplegend en verzorgend personeel ten goede komen. Ook de tienduizenden bewoners van de Vlaamse woonzorgcentra, onze zilveren generatie, zullen hier de vruchten van plukken via de verbeterde dienstverlening naar hen toe die deze budgettaire inspanning mogelijk maakt.


Peter Marquebreuck: “Vanwege de acute crisis van COVID-19 is het nu eindelijk voor iedereen duidelijk dat we als samenleving de uitdaging van de vergrijzing in de komende decennia niet het hoofd kunnen bieden zonder een visie en daaraan verbonden noodzakelijke investeringen in de Vlaamse woonzorgsector. Onze ouderen en de mensen die hen in hun zilveren jaren bijstaan hebben hier recht op. Hopelijk wordt COVID-19 voor hen de crisis die niet verspild werd.”

34 views0 comments

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page