top of page
Search

Zorgonderneming van de week: WZC Ter Bake uit Denderleeuw

Updated: Jun 14, 2023Biografie

Mijn naam is Tom Van Lier. Ik ben directeur van woonzorgcentrum Ter Bake in Denderleeuw. Ons huis maakt deel uit van de groep Armonea.


Waarom werkt u in de ouderenzorg?

Enerzijds vind ik onze bewoners een fantastische groep om iets voor te doen. Ze zijn vaak erg afhankelijk van ons of anderen en hen dan toch nog een mooie tijd geven, geeft mij een enorme voldoening. Ze zijn vaak ook erg dankbaar.


Anderzijds heeft heel de sector mijn hart gestolen. Er gebeuren zoveel mooie, hartverwarmende zaken die mij enorm veel voldoening geven. Ik kom het regelmatig wel tegen dat iets mij enorm kan ontroeren en dan weet ik weer waarom ik gekozen heb voor de ouderenzorg. Werken in de ouderenzorg geeft mij de kans om veel met mensen samen te werken. Het voor en met mensen werken is echt een passie. Ik geniet er van om medewerkers te motiveren om het beste te geven voor onze bewoners. Daar krijgen zij dan zoveel liefde en dankbaarheid van de bewoners voor terug.


Ik maakte ooit een zijsprong van vijf jaar in een totaal andere sector en dan besef je na enige tijd hoe veel voldoening ik had van werken in de ouderenzorg. Ik ben blij dat ik de stap terug zette naar de sector.Hoe lang werkt u al in/voor uw woonzorgvoorziening?

Ik ben momenteel anderhalf jaar in WZC Ter Bake werkzaam. Na een tussenpauze van vijf jaar buiten de zorgsector. Ik ben psychiatrisch verpleegkundige en ben na mijn opleiding tien jaar werkzaam geweest in de psychiatrische sector. Daarna was ik tien jaar directeur in woonzorgcentrum Gravenkasteel te Lippelo om vervolgens vijf jaar medezaakvoerder te zijn van een ICT bedrijf. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en werken met mensen ligt mij beter dan werken met machines. Dus ben ik teruggekeerd naar mijn oude liefde eind 2021.


Omschrijf uw woonzorgvoorziening?

WZC Ter Bake is een woonzorgcentrum met reeds een lange geschiedenis in Denderleeuw. We zijn zeker goed gekend hier in de buurt en hebben een positief imago. Jammer genoeg is een deel van ons centrum aan renovatie toe waardoor we vandaag niet voor iedereen zo veel comfort kunnen bieden als we zouden willen. Maar net zoals bij mensen is het het innerlijke dat telt, niet ‘de verpakking’.


We trachten als woonzorgcentrum een belangrijke plaats in te nemen in de gemeenschap. Er lopen samenwerkingen met scholen en iedere maand is er een optreden van een zanger of vereniging voor al onze residenten. We nemen deel aan de activiteiten voor senioren die georganiseerd worden door de gemeente. Recent zijn we ook opgestart met een seniorenrestaurant voor 65-plussers uit de buurt. De campagne loopt volop en het doel is dat senioren uit de omgeving bij ons hun middagmaal komen nuttigen. We bieden een volwaardig uitgebalanceerde maaltijd aan met dessert, drankje en koffie voor een democratische prijs. Zo helpen we mee tegen de vereenzaming van ouderen die vaak alleen thuis moeten eten of de moed niet vinden om een gezonde maaltijd te koken voor zichzelf. In ons seniorenrestaurant kunnen zij dan in gezelschap genieten van een lekkere maaltijd en een leuke babbel. Super toch.Hoe maakt uw woonzorgvoorziening het positieve verschil qua zorg/ ondersteuning naar de bewoners toe?

Ondank ons ouder gebouw vind ik toch dat wij een mooi woonzorgcentrum zijn. Vooral dan omwille van de warme zorg en familiale sfeer. Iedereen kent hier iedereen en we staan er op dat iedereen die door ons gebouw loopt, vriendelijk begroet wordt. Goede morgen zeggen kost geen tijd en maakt een wereld van verschil.


Ik ben best wel trots op WZC Ter Bake, dat wij na de Coronacrisis, waar we toch wat klappen hebben gekregen, terug zijn recht gekrabbeld en dat we nu kunnen stellen dat we terug op een niveau staan van voor de crisis. Het proces verliep moeizaam want we dienden opnieuw vaste teams te vormen, de zorgorganisatie aan te passen, contacten te herstellen met de ‘buitenwereld’, activiteiten en uitstappen herop te starten,… Alles was veranderd in die twee jaar Coronacrisis.


Welke ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u blij?

Ik ben blij dat onze medewerkers meer loon naar werken krijgen. Dankzij de IFIC verloning kunnen we toch spreken over opwaardering voor hun inzet en opoffering die ze dagelijks doen. Elke dag ten dienste staan van ouderen vraagt veel flexibiliteit en geduld en kan erg vermoeiend zijn. Dan verdienen zij hiervoor ook financiële waardering.Welke ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u kwaad of triest?

Er zijn wel een paar dingen waar ik me zorgen over maak.

Ten eerste de lage instroom van zorgpersoneel naar onze sector. Het kost ons veel moeite om goed personeel te vinden, en ze dan ook nog te houden. Bij de minste tegenslag klopt men aan bij de concullega’s in de hoop dat het daar beter is. De tendens van jobhoppen baart mij zorgen en is een gevaarlijke evolutie. Het zorgt er voor dat je nu al voelt dat er een strijd is voor talent in de zorg en dat men al wel eens durft beloftes maken, die men niet kan nakomen. Daar wordt onze sector niet beter van.


Ten tweede loopt de overheid wat achterop met de realiteit in de sector. De normering is niet up to date en is aan herziening toe. Bovendien kunnen woonzorgcentra perfect anders georganiseerd worden mochten we bepaalde deeltaken meer mogen verdelen over verschillende functies. Waarom mag een logistieke medewerker niemand wassen? Dat is toch geen rocket science? Bovendien mag de financiering van deze logistieke medewerkers door de overheid dringend verder worden aangepakt. Enkel zo kunnen we het tekort aan personeel misschien wat opvangen.


Ten derde vind ik het jammer dat we met onze sector zo vaak negatief in het nieuws komen. Terwijl er zoveel mooie dingen gebeuren. Ik heb ook het gevoel dat alles snel zo uitvergroot wordt en heel de sector hierbij geviseerd wordt. Dit ontmoedigt ons personeel heel erg en nodigt niet uit om een job in de zorgsector, laat staan de ouderensector, te kiezen. En het tekort is al zo groot.


Welk idee zou u willen lanceren ter verbetering van de ouderenzorg?

Onze sector heeft echt nood aan een positievere beeldvorming. Waarom maken ze niet eens een tv-programma ‘Het leven zoals het is, in een woonzorgcentrum’ Laat de lach en de traan eens zien vanuit de ogen van medewerkers en bewoners. Het kan voor beroepen als de politie, brandweer, spoed etc… Waarom niet voor de ouderenzorg? Het zou prachtige TV opleveren. Kijk maar naar Restaurant Misverstand. Het kan echt wel anders.


Noem één regel/richtlijn die u graag zou willen afschaffen?

Een administratieve vereenvoudiging is echt nodig. We besteden veel tijd om met alles in regel te zijn, terwijl dit veel eenvoudiger kan en moet. Het kan ons tijd opleveren die we in onze bewoner kunnen steken. Een praatje slaan, een extra individueel moment één-op-één. De essentie blijft toch dat de zorg voor onze bewoners op een menselijke en liefdevolle manier gebeurt en geen gevecht tegen de tijd is om administratief in orde te zijn.


Wat zou u graag extra willen doen voor uw medewerkers?

Ik zou graag de werkdruk van mijn collega’s verlagen. In mijn ideale wereld mag er nog heel wat personeel bij, en dit op alle niveaus. Ik weet dat dit misschien niet realistisch is, maar toch hoop ik dat er ooit meer aandacht komt voor ons mooie beroep. En dat we opnieuw aantrekkelijk worden voor jonge mensen om in de zorg te komen werken. Intussen trachtten we creatief te zijn om de werkdruk draaglijk te houden.

Ik doe alvast mijn best om vooral bereikbaar te zijn als directeur. Een luisterend oor te zijn voor de medewerkers wanneer zij nood hebben aan een babbel of ventilatie. Ik probeer dan binnen de mate van het mogelijke zoveel mogelijk rekening te houden met de verwachtingen van de medewerkers. Zo kan ik misschien ook al een klein beetje helpen om het werk aangenamer te maken. We werken immers samen en zijn één team. #samensterkers #teamterbake
Wij danken de zorgondernemer voor dit interview. Wij vinden het interessant om verhalen en getuigenissen van Vlozo-leden te delen met onze community.

De antwoorden en standpunten van de geïnterviewde zijn persoonlijk. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit interview, kan u via info@vlozo.be contact opnemen.

131 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page