top of page
Search

Zorgonderneming van de week: WZC Hemelrijck te MolBiografie

Mijn naam is Luc Griep, ik ben de trotse directeur van woonzorgcentrum Hemelrijck uit Mol. Ik werk sinds april 2022 als directeur van dit woonzorgcentrum, ruim anderhalf jaar. Ons woonzorgcentrum maakt deel uit van de woonzorggroep Armonea. Tuinieren en voor mijn dieren zorgen brengt mij tot rust, verder ga ik graag uit eten met familie/vrienden. Mijn bucketlist, graag zou ik ooit nog eens een uitgebreide reis naar het Oosten doen.Waarom werkt u in de ouderenzorg?

Vanuit mijn sociaal ingesteldheid was ik steeds op zoek om mensen te helpen. Ik voelde altijd al de drang om anderen te ondersteunen. Hoewel ik oorspronkelijk het toelatingsexamen heb afgelegd voor de toenmalige rijkswacht, nam ik in mijn jeugd al een actieve rol aan als helper / ambulancier bij de scouts en het Rode Kruis.


Daarnaast koester ik een diepe passie voor het bevorderen van een hoogwaardige zorg voor onze oudere generaties. Ik geloof dat het onze plicht is om bij te dragen aan een kwalitatief leven voor hen die voor ons hebben gezorgd, en wiens inzet mede heeft bijgedragen aan de verbeteringen die wij nu mogen ervaren.

 

Wat is de grootste les die u heeft geleerd sinds u begonnen bent met werken in de ouderenzorgsector?

Sinds mijn toetreding tot de ouderenzorgsector, is de grootste les die ik heb geleerd dat een gebrek aan politieke moed helaas nog steeds de weg verspert voor broodnodige hervormingen. Het lijkt erop dat deze kwesties niet de nodige aandacht krijgen, waardoor we vaak bezig zijn met het oplossen van problemen terwijl de oorzaak onaangeroerd blijft. Een grondiger luisteren naar de signalen uit de brede sector zou de sleutel moeten zijn.

 

Bovendien ben ik ervan overtuigd dat we veel meer zouden kunnen bereiken als de beschikbare middelen efficiënter werden ingezet. De overmatige regelgeving die niet altijd gepaard gaat met toereikende middelen maakt het buitengewoon uitdagend voor onze sector. Een meer alomvattende benadering is absoluut noodzakelijk om werkelijke vooruitgang te boeken.


Omschrijf uw woonzorgvoorziening

Hemelrijck is een woonzorghuis met 179 bewoners die verdeeld wonen over vier verschillende afdelingen:

  • Een beschermde afdeling voor bewoners met dementie en wegloop en/of onwelvoeglijk gedrag

  • Een echte zorgafdeling waar bewoners wonen die zwaardere zorg nodige hebben en/of dementie hebben maar geen wegloopgedrag

  • Een zuivere woonzorgcentrum afdeling – zeg maar bewoners die vroeger in een rusthuis pur sang woonden

En toe slot onze zorgflats – serviceflats die omgevormd werden door de toenemende vraag aan zorg en dus mee opgenomen zijn in de erkenning als woonzorg-woongelegenheid.


Wij zijn sterk verankert in onze lokale omgeving ‘Heidehuizen’ binnen Mol. We zijn met drie woonzorghuizen sterk binnen onze gemeente. Er zijn twee huizen binnen de ring en Hemelrijck in de groene gordel aan de buitenrand.


Ons woonleefteam organiseert een waaier van activiteiten en voor elk wat wils, van een keukenactiviteit, zwemmen, pétanque, kortom de moeite waard om zeker eens een kijkje te komen nemen en samen met onze bewoners te genieten van het deskundige aanpak.


Hoe maakt uw woonzorgvoorziening het positieve verschil qua zorg naar de bewoners toe?

Onze woonzorgvoorziening onderscheidt zich door een diepgaande transparantie; we hechten enorm veel waarde aan open communicatie en bespreken elk incident grondig met alle betrokken partijen.


Binnen ons team delen we consequent onze Wedoxa-beoordelingen en nemen we eventuele aanpassingen gezamenlijk ter hand. We streven ernaar om elke melding persoonlijk te behandelen, waardoor de melder zich gewaardeerd voelt en dit enorm waardeert.


Het feit dat we onze bewoners op een heel gerichte manier kunnen huisvesten, biedt een geruststellende omgeving voor zowel de bewoner zelf als voor hun familie. We gaan open in gesprek met hen, waarbij we in detail uitleggen hoe ons huis functioneert en hoe we zorgen voor hun dierbaren.


Een van onze kernwaarden is de diepgaande betrokkenheid bij bewoners met dementie. Daarom hebben we bewust gekozen om hen op het gelijkvloers te huisvesten. Dit biedt hen de kans om veilig te genieten van een speciale dwaaltuin, waar we ook kleine dieren hebben. Deze unieke ruimte wordt benut voor knuffelmomenten en draagt bij aan hun welzijn op een heel bijzondere wijze.


Welke ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u blij?

Ik vind het bijzonder verheugend om te zien dat binnen de ouderenzorg ruimte is voor alle betrokkenen en dat de samenwerking tussen alle actoren als essentieel wordt erkend. De nabije toekomst zal ongetwijfeld benadrukken dat samenwerking meer dan ooit noodzakelijk is om iedereen op passende wijze te kunnen ondersteunen.


Het blijft een bron van vreugde en voldoening om mensen die niet langer zelfstandig kunnen functioneren te helpen in hun dagelijks leven. Deze betrokkenheid en ondersteuning zijn een essentieel onderdeel van mijn werk waar ik enorm veel voldoening uit haal.


Daarnaast vervullen we een brede sociale rol binnen onze omgeving, variërend van het begeleiden van studenten, herintreders tot het verwelkomen van vrijwilligers. We omarmen het idee van inclusief werken en streven ernaar onze vaste teams te ondersteunen met elke helpende hand die beschikbaar is.Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u kwaad of triest?

Ik voel me diep bedroefd en soms zelfs geïrriteerd door de manier waarop sociale media en de bredere media onze ouderenzorgsector in een negatief daglicht kunnen plaatsen. Wanneer er zich incidenten voordoen, worden deze vaak uitvergroot, waardoor het lijkt alsof problemen alomtegenwoordig zijn. Hoewel het essentieel is om actie te ondernemen bij fouten, wordt het dagelijkse, prachtige werk dat in onze sector wordt verricht zelden belicht. Er gebeuren elke dag zoveel mooie dingen, niet alleen voor onze ouderen maar voor onze hele samenleving, die vaak onderbelicht blijven. Het wordt beschouwd als normaal, terwijl dat vaak niet het geval is. Een campagne die zorgt voor een juiste beeldvorming is dringend nodig. Iedereen is meer dan welkom om dagelijks een kijkje te komen nemen bij ons, om zonder enige belemmering te zien wat er werkelijk gebeurt.

 

Een eenduidig beleid, vrij van interpretaties, is iets wat mij dwarszit binnen de ouderenzorg. Duidelijke richtlijnen zonder ruimte voor verschillende interpretaties zouden ons kunnen helpen om beter en consistenter te handelen in het belang van onze ouderen.


Welk idee zou u willen lanceren ter verbetering van de ouderenzorg?

Als voorstel tot verbetering van de ouderenzorg zie ik een cruciale rol weggelegd voor het actief luisteren naar de ervaringen en wensen van onze bewoners, zoals we doen in ons C-me project. Daarnaast is het bieden van ruimte voor reflectie op het verleden van groot belang. Op deze manier kunnen we leren van eerdere ervaringen en weloverwogen beslissingen nemen voor de toekomst. Een effectieve verbetering omvat ook een beleid met doordachte politieke en budgettaire planning, gericht op het creëren van een leefbare omgeving binnen de ouderenzorg. Het doel is om een aantrekkelijke omgeving te realiseren waar wonen, werken en verblijven aangenaam zijn. Om deze aantrekkelijkheid te behouden, moeten we open-minded samenwerken en 'ontschotting' niet alleen als een modieuze term beschouwen, maar als een duidelijk signaal dat samenwerking over grenzen heen mogelijk is.

 

Een voorbeeld hiervan is BelRAI, een instrument met veel potentieel, maar waarvan de implementatie wordt gehinderd door een gebrek aan voldoende financiering, ondanks aanzienlijke overheidsinvesteringen over meerdere jaren. Dit illustreert een langdurig patroon waarbij de sector herhaaldelijk obstakels ervaart, vaak vanwege het sociale perspectief van waaruit we handelen.


Noem één regel/richtlijn die u graag zou willen afschaffen?

Een richtlijn die ik graag zou willen afschaffen, is de obsessie met het overmatig werken met getallen in plaats van te focussen op het daadwerkelijke werk dat wordt verricht. Ik geloof sterk in het creëren van kwalitatieve output gebaseerd op het uitgevoerde werk, in plaats van te verzanden in een zee van cijfers die soms veel lijken te zeggen, maar evenzeer niets kunnen betekenen.


Wat zou u graag extra willen doen voor uw medewerkers?

Ik zou graag voldoende collega's beschikbaar willen hebben, zodat ze hun waardevolle werk kunnen voortzetten. Op een bepaald moment kunnen hun ouders zorg nodig hebben, en het is geruststellend als we op dat moment de juiste mensen in ons team hebben. Dit is een punt van oprechte bezorgdheid voor mij.

 

Open vraag / Wil je graag iets delen?

Er moet meer invloed worden uitgeoefend op het beleid, met name door te stoppen met het specifiek targeten van de slechte spelers. Hoewel het noodzakelijk is om diegenen die niet voldoen aan de normen aan te pakken, mag dit niet ten koste gaan van degenen die elke dag hun uiterste best doen en wel aan de vereisten voldoen. Ik zou graag een sterk politiek beleid zien om de toekomst van onze Vlaamse ouderenzorg te verzekeren en veilig te stellen. Het is écht al 5 na 12.


Wij danken de zorgondernemer voor dit interview. Wij vinden het interessant om verhalen en getuigenissen van Vlozo-leden te delen met onze community.

De antwoorden en standpunten van de geïnterviewde zijn persoonlijk. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit interview, kan u via info@vlozo.be contact opnemen.

70 views0 comments
jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page