top of page
Search

Zorgonderneming van de week: WZC Evarist Carpentier in KuurneBiografie

Mijn naam is Katrien Verlet, ik ben de trotse directeur van het woonzorgcentrum Evarist Carpentier te Kuurne. Ik werk sinds december 2020 als directeur van dit woonzorgcentrum dat vandaag deel uitmaakt van de woonzorggroep Vivalto Home.


Waarom werkt u in de ouderenzorg?

Ik hou ervan om met mensen en voor mensen te werken. Toen ik in de ouderenzorg rolde als kinesitherapeut heb ik alleen maar meer waardering gekregen voor de residenten. Zoveel wijsheid en ervaringen samen… Het boeit me enorm om te zien hoe al de ervaringen in een mensenleven zo verschillend kunnen leiden tot wie iedereen is, ook in zijn ‘oude dag’. Als directeur is het fijn om met veel verschillende mensen en situaties in contact te komen. Het zoeken naar een evenwicht om ieder deelaspect van de job voldoende aandacht te geven is een uitdaging, maar zorgt voor de nodige afwisseling. Als directeur is de job nooit saai!
Wat is de grootste les die u heeft geleerd sinds u begonnen bent met werken in de ouderenzorgsector?

Een belangrijke uitdaging lijkt te liggen in het omgaan met de perceptie van en binnen een woonzorgcentrum. De overvloed aan ongenuanceerde en negatieve media-uitingen draagt bij aan het bestaande wantrouwen. Wij pakken dit aan door de nadruk te leggen op onze professionaliteit en door onze medewerkers hierin te begeleiden. Door een open houding en een focus op het positieve proberen we een tegenwicht te bieden aan deze negativiteit.


Wat zijn de belangrijkste trends die u ziet in de ouderenzorgsector en hoe speelt u daar als directeur op in?

Ik ben ondertussen al meer dan 25 jaar actief in de zorgsector, en ik heb waargenomen dat er op diverse vlakken veranderingen plaatsvinden. Een opvallende ontwikkeling is de toename van mensen met psychische kwetsbaarheden die worden opgenomen in residentiële ouderenzorg, vaak omdat er weinig alternatieven voorhanden zijn.


Medewerkers in de ouderenzorg zijn doorgaans niet specifiek getraind in het omgaan met onbegrepen gedrag, wat tot lastige situaties kan leiden. Om hierop in te spelen, leggen wij voldoende nadruk op de opleiding van ons personeel en bieden we dagelijkse ondersteuning aan zowel bewoners als medewerkers. Een essentieel onderdeel van onze aanpak is de aanstelling van een 'Coach Welzijn', een psycholoog die een drievoudige missie heeft: het bevorderen van het welzijn van bewoners, medewerkers en de organisatie zelf. Deze drie aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.


We merkten een sterke verbondenheid met onze psychologe in onze visie en gedrevenheid. Daarom hebben we besloten om haar uren uit te breiden en het concept 'Coach Welzijn' te introduceren. Dit deden we omdat we geloven dat de benaming essentieel is. We hadden haar simpelweg als psycholoog kunnen laten werken, maar door haar zo te noemen, geven we al een richting aan die overeenkomt met onze visie: het bevorderen van welzijn.


Ook hebben we tijdens mijn eerste jaar samengewerkt met Sylvie Gunst van 'It Makes Sense' een coach om Geluk en welzijn in het leven bevorderen. We hebben samen met haar de algemene visie uitgetekend. Dit vanuit het idee dat een 'buitenstaander' een andere kijk heeft op de organisatie. Zij heeft in een traject met de verschillende medewerkers hun inbreng in de visie samengebracht. Ook zij heeft de meerwaarde van een coach welzijn opgemerkt, ze omschreef de functie 'als de lijm die de boel samen houdt', wat ik uiteraard oprecht mooi vond. Dit traject is inmiddels afgerond en heeft zich gekenmerkt door een succesvolle samenwerking.


We hebben een aantal projecten in deze 'bevorderen van welzijnsvisie' al kunnen uitwerken, waaronder een project rond 'Welness' waar onze ergo (die ook schoonheidsspecialiste is) een heel gamma van verzorgingen en epilaties aanbiedt aan bewoners. Maar naast de projecten is het vooral een meerwaarde dat de medewerkers, de bewoners en de contactpersonen een aanspreekpunt hebben, ergens terecht kunnen met vragen, voorstellen, bedenkingen … .

Het is de drieluik van welzijn voor de organisatie, de medewerkers en de bewoners.


Recentelijk zijn we ook gestart met een proefproject waarbij we een ervaren orthopedagoog met achtergrond in de psychiatrie gedurende zes maanden laten meedraaien in onze organisatie. Zij biedt niet alleen fysieke ondersteuning waar nodig, maar geeft ook waardevolle inzichten en tips om onbegrepen gedrag te begrijpen en ermee om te gaan. Momenteel zijn we ook bezig met een traject rond 'maaltijdbeleving'. Allemaal super fijn!


Omschrijf uw woonzorgvoorziening

Evarist Carpentier is een huiselijke woonzorgcentrum. We hebben 41 woongelegenheden vast verblijf en 7 kamers voor kortverblijf. Aansluitend zijn er ook 29 assistentiewoningen. De Bonaerde I assistentiewoningen zijn gebouwd volgens dezelfde architectuur als het woonzorgcentrum. Hoewel er een afzonderlijke ingang is voor de assistentiewoningen wonen de mensen, indien zij dat willen, ook deels in het woonzorgcentrum. De assistentiewoningen bewoners zijn volledig zelfstandig maar kunnen meegenieten van de faciliteiten zoals de maaltijden, de activiteiten, de vergaderzaal, zit- en leefruimten, etc. De Bonaerde II assistentiewoningen bevinden zich iets verder in een afzonderlijk gebouw.Er zijn heel wat uiteenlopende activiteiten, zowel in groep als individueel. Het team ergo, kine, psycho en animatie zit maar zelden stil en onderhouden ook goede contacten met het andere woonzorgcentrum in de buurt. Jaarlijks zijn er gezamenlijke activiteiten waarbij de bewoners van de beide rusthuizen betrokken zijn. Bij ons, of bij hen, het is steeds een fijn samenkomen waarbij de bewoners ook buiten de muren van onze voorziening in contact komen met de buurt en met leeftijdsgenoten.


Hoe maakt uw woonzorgvoorziening het positieve verschil naar de bewoners toe?

Onze diepgewortelde visie koestert het idee dat iedereen die in onze voorziening komt, of het nu om te wonen of om te werken is, zich gesteund mag voelen.


In het hart van ons huis rusten drie krachtige pijlers: de bewoners, de toegewijde medewerkers en de organisatie in zijn geheel, allemaal omarmd met liefdevolle aandacht en oprechte zorg.


Het maakt me trots dat we deze visie ook concreter op de werkvloer kunnen kracht bijzetten door het tewerkstellen van een Coach Welzijn om de diversiteit in de aandacht niet uit het oog te verliezen. Ik kan met de hand op het hart zeggen dat ik uitermate trots ben op ons medewerkersteam en hun inzet 💝


Zijn er nog meer van zaken waar u trots op bent of tevreden op terugkijkt?

Het maakt me blij om te zien dat er zoveel mensen zijn die gemotiveerd blijven om met hart en ziel te werken in de zorg. Het is niet altijd het makkelijkste beroep om te combineren met een gezin of andere activiteiten en toch is er de blijvende inzet. Ook bij de studenten en jongeren zien we heel wat pareltjes op de werkvloer.


Welke ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u kwaad of triest?

Ik ben niet graag triest, maar als ik iets moet aanduiden waar ik me soms zorgen over maak, dan gaat dit over het gevoel van wantrouwen dat vaak overwonnen moet worden. Het lijkt me zo jammer dat men vanuit politiek, vanuit de maatschappij, nog te vaak vertrekt vanuit wantrouwen. Dat er verantwoording moet zijn lijkt me meer dan logisch, maar het benadrukken van wat goed gaat wordt vaak uit het oog verloren.


Welk idee zou u willen lanceren ter verbetering van de ouderenzorg?

Ik zou graag wat meer aandacht willen vestigen op wat ik 'contentement' noem. Het begint allemaal met een gevoel van tevredenheid, een basis waarop je je dag, je werk en je interacties met anderen kunt beginnen. Ik geloof sterk dat dit het ideale vertrekpunt vormt voor mooie verbeteringen.


Hoe belangrijk is het om als woonzorgcentrum te innoveren en nieuwe zorgconcepten te introduceren?

Innovatie lijkt mij ontzettend belangrijk. Het moet niet innoveren zijn om te innoveren, het hoeft ook niet altijd met dure middelen zijn. Soms zijn kleine dingen ook innovatief, gewoon omdat het anders is dan we gewoon zijn. Innoveren kan ook in een gedachtegang zijn, of een omgaan met… .


Wat zou u graag extra willen doen voor uw medewerkers / talenten?

Door onze praktische mobiele zorgshifts en de inzet van goede zorgstudenten kunnen we al vaak onverwachts afwezige medewerkers opvangen.


Graag zou ik ook extra ‘rustmomenten’ kunnen inlassen. Dat we de zorg zo kunnen verdelen dat er bijvoorbeeld eens een extra vrij weekend is voor de medewerkers is, zou een grote meerwaarde kunnen zijn.Wij danken de zorgondernemer voor dit interview. Wij vinden het interessant om verhalen en getuigenissen van Vlozo-leden te delen met onze community.

De antwoorden en standpunten van de geïnterviewde zijn persoonlijk. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit interview, kan u via info@vlozo.be contact opnemen.

130 views0 comments

コメント


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page