top of page
Search

Zorgonderneming van de week: Woonzorgcentrum Salvé uit BrasschaatBiografie

Mijn naam is Danny Meyten, ik ben directeur in woonzorgcentrum Salvé uit Brasschaat in de provincie Antwerpen. Ik werk sinds augustus 2005 als directeur in Salvé. Ons woonzorgcentrum maakt deel uit van de Armonea groep.


Waarom werkt u in de ouderenzorg?

Ik heb in mijn jeugd mee zorg gedragen voor mijn grootouders. Hen helpen gaf me een warm en goed gevoel. Vandaar dat ik voor de opleiding verpleegkundige heb gekozen. Het is en blijft belangrijk dat je in de zorg stapt met een gul hart op de juiste plaats. 'Zorg willen dragen voor anderen' vind ik essentieel voor het uitoefenen van dit beroep.


'Zorg voor onze bewoners, zoals je zou zorgen voor je eigen vader, moeder en/of naasten van wie je houdt' is een waarde die ik steeds opnieuw meegeef aan onze medewerkers. In mijn functie als directeur, wil ik, samen met het hele team, deze waarde uitdragen in onze dagelijkse zorgen. Elke medewerker, in eender welke functie, is een belangrijke schakel in het geheel. Samen dragen wij zorg voor onze bewoners.


Wat is de grootste les die u heeft geleerd sinds u begonnen bent met werken in de ouderenzorgsector?

Het valt mij op dat de ouderenzorg er niet gemakkelijker is op geworden met de jaren en dat we voor nieuwe, grote uitdagingen staan. Het is zo moeilijk geworden om verpleeg- en zorgkundigen te vinden, laat staan mensen met de juiste beweegredenen en met het hart op de juiste plaats.


Een sterke basis 'People Management' hoort thuis in de vaardigheden van iedere leidinggevende. Peoplemanagement is belangrijker geworden in het goed leiden van een woonzorgcentrum. Het gaat verder dan goed communiceren en motiveren. Je moet er zijn voor je medewerkers en hen een luisterend oor aanbieden waar nodig. In moeilijke situaties probeer ik steeds om zelf een voorbeeld te zijn en nooit de lach en moed te verliezen, ondanks de zorgzwaarte of moeilijkheden.


Omschrijf uw woonzorgvoorziening?

Salvé ligt centraal in wijk Rustoord. We willen meer en meer een centrale rol betekenen in de wijkwerking. Er wonen heel wat senioren in onze wijk, die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Een terecht keuze. Maar dikwijls zitten zij in een sociaal isolement, hebben ze geen of een slecht toegankelijke tuin en wordt het moeilijker om dagelijks en vers te koken. Voor deze buren willen wij een meerwaarde betekenen. We stellen onze mooie tuin ter beschikking, zodat ze ook kunnen genieten op een bank in de stralende zon, een gezellig praatje kunnen maken met onze bewoners, gebruik kunnen maken van onze pétanquebaan, al dan niet met één van onze bewoners. Een lekker drankje nuttigen op ons mooi terras. Er is ook de mogelijkheid om een lekkere warme maaltijd te nuttigen in het restaurant, aan een democratische prijs. Dagelijks de krant lezen in onze leeshoek, een boek uitlenen, noem maar op.

Wij streven ernaar om onze 120 bewoners te laten genieten in ons woon- zorghuis. Wij hebben twee elektrische rolstoel-fietsen, waarvan één geschikt is voor een rolstoel-gebonden bewoner. Na een ontspannend fietstochtje, komen de bewoners steeds met een brede glimlach terug. Salvé is uitgerust met een mobiele keuken, waarmee we met smaken en geuren kunnen werken, d.m.v. samen te koken. Nadien genieten onze bewoners van al het lekkers dat ze hebben klaargemaakt. Wij bieden een fietslabyrint aan bij de kinesitherapeut, waar onze bewoners kunnen kiezen in welke stad ze willen fietsen (Antwerpen, Parijs, of andere). Dit motiveert onze bewoners om langer te fietsen en te genieten van al het moois dat ze op hun fietstocht tegenkomen. Er is ook een Beleef-TV met leuke activiteiten, inclusief animatie voor bewoners met dementie.


En we organiseren minstens vier keer per jaar een restaurantavond. Een speciaal culinair avondje uit voor bewoners en hun familie, waar iedereen zo van geniet! Voor onze chef-koks is dit een heerlijk moment om zich op een andere manier culinair uit te leven.Hoe maakt uw woonzorgvoorziening het positieve verschil qua zorg/ ondersteuning naar de bewoners toe?

Onze visie is om bewoners een warme thuis bieden. Een plaats waar hij/zij kan genieten van een uitstekende, persoonsgerichte zorg, een lekkere maaltijd bereid op grootmoeders wijze en gezellige ruimtes waar men in contact kan komen met medebewoners en/of familie. Dit willen wij aanbieden en dat dankzij gemotiveerde en enthousiasmerende medewerkers, die zichzelf kunnen zijn, benaderd worden op een respectvolle manier door collega’s en leidinggevenden en die gestimuleerd worden door positieve en constructieve feedback. We kunnen dit alleen maar realiseren met een enthousiast team van medewerkers, onze #SamenSterkers.

Onze visie omtrent een persoonsgerichte aanpak vertalen we in de praktijk in een persoonlijk woonzorgleefplan dat we binnen Armonea benoemen als het C-Me project. Wij werken nu volop aan de integratie hiervan. Wij kijken naar de identiteit van de bewoner, zorgen voor een zinvolle dagbesteding, met aandacht voor de mentale en de fysieke gezondheid van de bewoner. Dit alles wordt mee geïntegreerd in het individueel zorgplan van onze bewoners.


Welke ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u blij?

Ik ben tevreden dat er een betere verloning voor de sector is gekomen door de IFIC verloning. Dat is een stap in de goede richting. De keerzijde van de medaille is dat omwille van het tekort aan zorgmedewerkers, verschillende actoren tegen elkaar opbieden wat betreft loonvoorwaarden. Denk aan het aanbieden van 40 dagen verlof of het aanbieden van een hospitalisatieverzekering.


Verschillende ziekenhuizen en woonzorgcentra, hebben verpleeg- en zorgkundigen zien vertrekken naar een andere zorgwerkgever, aan o.a. betere loonvoorwaarden. Maar het gras is niet altijd groener aan de andere kant. Ondertussen zijn drie van onze medewerkers teruggekomen, wat ook een belangrijk signaal is. De werksfeer, de waarden en de visie van zorgondernemingen zijn minstens even belangrijk.


Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u kwaad of triest?

Ik word triestig van het feit dat we constant achter de feiten aanlopen. Het probleem van het tekort aan zorgpersoneel leeft al langer, maar de huidige regering wacht veel te lang om te komen met oplossingen zowel op korte als op lange termijn. We hebben dringend nood aan oplossingen.


In 2025 worden de oudsten van de babyboomgeneratie (geboren tussen 1945 en 1965) 80-plussers; zij zullen beginnen instromen in woonzorgcentra en dat zal de behoefte aan ouderenzorg nog doen toenemen. Er zullen tegen dan voldoende woonzorgcentra zijn bijgebouwd. Maar tegen dan zal er een nog groter tekort zijn aan zorgpersoneel dan nu al het geval is.


Ook de pers treft hier schuld aan. De zorgsector komt meestal op een slechte manier in het daglicht te staan. De problemen die er inderdaad zijn in een klein aantal woonzorgcentra zou men niet mogen veralgemenen naar de hele sector. Merendeel zijn zeer goede woonzorgcentra, waar alle medewerkers zich dagelijks 200% inzetten voor de bewoners. Het is niet fijn voor deze mensen steeds negatieve berichten te horen of te lezen.


Door de negatieve berichtgeving in de pers, gaan jongeren die nog voor de moeilijke keuze staan welke studierichting ze willen uitgaan, niet meer snel kiezen voor de zorgsector. We zijn in de zorgsector met zoveel mensen die het goed bedoelen, die het hart hebben op de juiste plaats, die dagelijks het beste van zichzelf geven voor onze bewoners. Het regelmatig in een slecht daglicht plaatsen van de zorgsector, maakt me dus boos, omdat we hier soms machteloos tegenover staan.


Welk idee zou u willen lanceren ter verbetering van de ouderenzorg?

Een leuk TV programma, met als titel “Hart voor een warme zorg”. Om de zorgsector positief naar buiten te laten komen, met mooie, aangrijpende, ontroerende verhalen van bewoners, zorgpersoneel, … .


Noem één regel/richtlijn die u graag zou willen afschaffen?

Er is al voldoende werkdruk in de volledige sector. Toch komen er meer en meer taken bij, die veel administratie vragen. Denk maar aan bv. de implementatie van BelRAI. Er moet voldoende tijd vrijgemaakt worden om dagelijks bij onze bewoners te zijn, en niet om meer tijd te steken in administratie, ten koste van kwalitatieve zorgtijd bij onze bewoners.


Wat zou u graag extra willen doen voor uw medewerkers?

  • Ik zou graag meer kwalitatief zorgpersoneel op de werkvloer toveren

  • Onze medewerkers meer tijd kunnen geven om leuke dingen te kunnen doen samen met onze bewoners, buiten de dagelijkse zorgtaken.

  • Ik zou ook graag blijven meehelpen aan een betere werk-privé balans.

Een gelukkige medewerker straalt dat ook uit naar de bewoner, en gaat met een goed gevoel naar huis. Want thuis dient er ook zorg gedragen te worden, voor de partner, eventueel kinderen en kleinkinderen. Het is zo belangrijk om te genieten van al het moois dat het leven ons biedt! Ik gun het al onze medewerkers en ik zou hier graag aan bijdragen.Wij danken de zorgondernemer voor dit interview. Wij vinden het interessant om verhalen en getuigenissen van Vlozo-leden te delen met onze community.

De antwoorden en standpunten van de geïnterviewde zijn persoonlijk. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit interview, kan u via info@vlozo.be contact opnemen.

188 views0 comments

コメント


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page