top of page
Search

Zorgonderneming van de week: Seniorie De Maretak uit Halle

Updated: Jan 10, 2023
U bent?

Mijn naam is Rosanne Verpoest, ik ben directeur van het woonzorgcentrum Seniorie De Maretak in Halle. Wij maken deel uit van de Korian woonzorggroep.


Hoe lang bent u al directeur?

Meer dan 27 jaar.
Waarom werkt u in de ouderenzorg?

Het werken voor en met “ouderen” heeft me altijd al enorm geboeid. Hun levenskennis en ervaringen maken dat het interessant werken is. Bovendien blijft hun levenskwaliteit garanderen een constante uitdaging doorheen de jaren. Flexibel mee evolueren op de noden van nu en vooruitzien naar de noden van de toekomst

Hoe lang werkt u al in/voor uw woonzorgvoorziening?

Ik werk ondertussen twee jaar voor Seniorie De Maretak.


Omschrijf uw woonzorgvoorziening?

Ons WZC is gesitueerd naast het ziekenhuis en is daardoor aantrekkelijk voor ouderen die af en toe afspraken hebben in het ziekenhuis. Ik denk dan aan nierdialyse bijvoorbeeld waardoor de patiënten naar de dagkliniek moeten. Het contact met het bruisende leven in onze stad willen we zeker blijven behouden. We plannen daarom regelmatig uitstapjes in zoals een bezoek aan de Basiliek, een terrasje doen, naar de markt gaan. Ook culturele activiteiten worden ingepland zoals een bezoekje aan Villa Servais of een extern sportevenement als een petanquetoernooi of een wandeling in het Hallerbos.


We willen de families betrekken in het dagelijkse leven van onze bewoner. We willen hen ondersteunen door een luisterend oor te zijn. Hun inspraak is belangrijk voor ons. We organiseren regelmatig familie activiteiten zoals een groot BBQ festijn vorige maand en een zomer Marebar op 10 juli. Naar aanleiding van de 'Dag van de Mantelzorger' nu donderdag 23 juni, organiseren we ook verwennerij met een hapje en een drankje in ons restaurant. Ook het organiseren van infosessies over bijvoorbeeld zorgvolmacht, is iets wat ons nauw aan het hart ligt. Wij hebben er net een gedaan op 2 juni.


Restaurant van het woonzorgcentrum 'De Maretak'

Tijdens de week zijn er dagelijks ochtend en namiddag activiteiten. Er worden aangepaste activiteiten voorzien voor onze bewoners met dementie. Hierbij leggen we het accent op activiteiten uit het dagelijks leven, zoals bv huishoudelijke activiteiten, kookactiviteiten. Anderzijds wordt er gestreefd naar het behoud van de cognitieve functies door gebruik van de belevenistafel. De belevenistafel wordt zowel gebruikt voor vitale senioren als door tot ouderen met ernstige geheugenproblematiek. Door het brede aanbod van interactieve spelletjes kan iedereen meedoen wat dan weer bijdraagt tot saamhorigheid en verbinding. Voor onze zorgmedewerkers betekent de belevenistafel een laagdrempelige manier om ouderen bij elkaar te brengen. Wij gebruiken dit vaak tijdens reminiscentie oefeningen zoals puzzelen met afbeeldingen.


Interactieve spelletjes en reminiscentie oefeningen via een belevenistafel

Hoe maakt uw woonzorgvoorziening het positieve verschil qua zorg / ondersteuning naar de bewoners toe? Op welke verwezenlijking binnen uw woonzorgvoorziening bent u het meest trots?

Het meeste trots zijn we op het aanbod en de deelname aan de talrijke en zeer gevarieerde activiteiten geboden door ons woon-leefteam. Onze zorg willen we aanpassen vanuit de wensen en noden van onze bewoners.


Talrijke stagiaires van de lokale scholen van Halle zoals KTA en Don Bosco school komen ons team versterken. Studenten verpleging, en ergo van Odisee komen bij ons interessante ervaringen op doen. Bewoners van het centrum “De Okkernoot” komen wekelijks aangepaste taken uitvoeren. Dit centrum biedt een aangepaste leefomgeving voor personen met autisme. De taken die zij bij ons mogen uitvoeren geeft hen het gevoel nuttig te zijn in een sociale omgeving en anderzijds is er ook een warme band met onze bewoners. Meer dan twintig vrijwilligers uit de buurt bieden hulp op hun eigen maat, waarbij de focus ligt op het verbeteren van de beleving van onze bewoners.


Wij blijven ook permanent in contact met de eerstelijnszorg van Halle. Hierdoor blijven we op de hoogte van wat er leeft in de lokale zorgwereld en kunnen er onder lokale collega’s tips en tricks gedeeld worden. Ons WZC heeft ook de goeie gewoonte van het kabinet van Halle en de burgemeester, de Heer Marc Snoeck, op de hoogte te houden van ons reilen en zeilen.


Het team

Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u blij?

De interesse in een aangepaste zorg voor personen met dementie en het feit dat het taboe bij het grote publiek stilletjes aan weg glijdt.


Welke gebeurtenis/ontwikkeling binnen de ouderenzorg maakt u kwaad of triest?

Het grote gebrek aan gekwalificeerd personeel, met name verpleegkundigen en ergotherapeuten

Welk idee zou u willen lanceren ter verbetering van de ouderenzorg?

Misschien moet er in de Basis Tegemoetkoming Zorg (BTZ - het vroegere zorgforfait) of via andere financieringskanalen meer budget voorzien worden voor personeel dat mee de administratieve vereisten van goeie zorg ondersteunt. Vooral in tijden van groot gebrek aan verpleegkundigen en zorgkundigen zou dit extra budget een grote meerwaarde betekenen en de job van verpleegkundige en zorgkundige aantrekkelijker maken en terugbrengen tot het oorspronkelijke doel, namelijk zorg verlenen. Een nauwkeurige zorgadministratie is nu eenmaal de basis voor een transparante en professionele zorg. Het verder uitwerken van persoonsgerichte zorg en de voorbereiding van persoonsvolgende financiering ligt ons nauw aan het hart en verdient bijzondere aandacht in de opleiding van alle betrokkenen in de zorgwereld.


Noem één regel/richtlijn die u graag zou willen afschaffen?

Er is niet echt een regel/richtlijn die ik zou willen afschaffen maar ik heb wel nog een regel/richtlijn die ik zou willen verbeteren. De stap zetten naar een woonzorgcentrum vergt een grote aanpassing van nieuwe bewoners. Vooral de eerste dagen zijn cruciaal voor een vlotte start en om een goede band en verbintenis te krijgen met het huis, het zorgpersoneel en de andere bewoners. Om deze transitieperiode zo vlot en efficiënt mogelijk te laten verlopen, zou het fijn zijn als er iets sneller voor voorschriften kan worden gezorgd. Van zodra een nieuwe bewoner toekomt in een residentiele zorgvoorziening, geldt de regel dat er een voorschrift moet zijn voor de medicatie enerzijds, en een voorschrijft voor de medicatie toediening anderzijds. Er is met andere woorden een 'zero tolerance' voor medicatie op de kamer net zoals in ziekenhuizen. De verpleegkundige moet ingedekt zijn voor elke medicatietoediening. Deze maatregel is o.a. bedoeld om de eventuele effecten van polymediatie tegen te gaan en de gezondheid van de bewoner op de eerste plaats te zetten.


Hoewel ik het standpunt begrijp, zou ik graag 'de mens' - onze nieuwe bewoner - meer centraal willen zetten in dit parcours. Een heel concreet voorbeeld, als een nieuwe vitale bewoner zonder geheugenproblematiek of andere toekomt op vrijdag en plots hoofdpijn of een verstopte neus heeft, moeten we vaak een dag wachten op de medische voorschriften voor Dafalgan of neusspray van de huisdokter of CRA. Ik ben bewust dat er uitzonderingen en risico-gevallen zijn waarom dit niet mag, maar in de meeste gevallen zou het logische verstand en het menselijke moeten kunnen primeren. Toch doen wij dit vandaag niet omdat er geen medicatie in de kamer mag zijn zonder doktersvoorschrift. Ik zou graag meer aandacht willen vragen voor het sneller kunnen reageren op aanvragen van voorschriften voor medicatie en medicatie toediening, en ik pleit voor een betere elektronische toegang van de medische zorgdossiers van onze bewoners om de transitieperiode zo kort mogelijk te houden.


Wat zou u graag extra willen doen voor uw medewerkers?

De medewerkers een werkplaats bieden waar iedereen in team werkt en de bewoners zorg en diensten verleent uitgaande van het levensverhaal van elke bewoner. Een werkplaats waarin de werknemers dagelijks voldoende gesteund zijn om hun taken met hart en ziel te kunnen uitvoeren. Een werkplaats met de focus op de sterktes van elke werknemer en waar creativiteit aangemoedigd wordt ter verbetering van de beleving van de bewoners en het team. Een werkplaats waarin rekening gehouden wordt met respect voor het evenwicht tussen werk en privéleven.Wij danken de zorgondernemer voor dit interview. Wij vinden het interessant om verhalen en getuigenissen van Vlozo-leden te delen met onze community.

De antwoorden en standpunten van de geïnterviewde zijn persoonlijk. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit interview, kan u via info@vlozo.be contact opnemen.

254 views0 comments

Comentarios


jdenieuw.jpg
VLOZO-banner-Sodexo.jpg
bottom of page